Video

 

Kolem - nekolem

 
28.06.2020

Konec šk.roku 2019/2020

 
28.06.2020

Spaní - Zlodějíčci ve škole - pátrací akce

 
27.06.2020

,,Povrch krychle a kvádru"

 
15.05.2020

Skladba větného celku

 
11.05.2020

"Písemné dělení desetinných čísel přirozeným číslem".

 
07.05.2020

Lípa v dětských rouškách

 
06.05.2020

"Druhy číslovek a skloňování číslovek dvě, tři"

 
29.04.2020

Převody jednotek obsahu

 
27.04.2020

Sázení lípy páťákům

 
26.04.2020

"Násobení přirozených čísel desetinným číslem, násobení desetinných čísel přirozeným číslem a dělení desetinných čísel přirozeným číslem".

 
24.04.2020

Násobení a dělení desetinných či přirozených čísel 10,100,1000,10000,100000…

 
21.04.2020

"Vzdálenost bodu od přímky"

 
15.04.2020

Větný celek

 
15.04.2020

Obvod a obsah čtverce a obdélníku

 
15.04.2020

Osa úsečky

 
09.04.2020

"Vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými přímkami".

 
09.04.2020

Maškarní

 
18.02.2020

Pololetní vysvědčení

 
02.02.2020

Virtuální prohlídka základní školy

 
09.01.2020

Vánoční koncert v kostele - fotky

 
24.12.2019

Vánoční koncert v kostele 3.

 
23.12.2019

Vánoční koncert v kostele 4.

 
23.12.2019

Vánoční koncert v kostele 5.

 
23.12.2019

Vánoční koncert v kostele 6.

 
23.12.2019

Vánoční koncert v kostele 1.

 
22.12.2019

Vánoční koncert v kostele 2.

 
22.12.2019

vánoční dlna

 
05.12.2019

První den v nové škole

 
02.09.2019