ZŠ Prasek - Projekty

Šablony III - Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek

Šablony III - Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek

Naše škola se opět zapojila od 1. 9. 2020 do projektu "Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek" - Šablony III

1. 9. 2020, Mgr. Eva Kaprálová

25.10.2020 soubor ke stažení
Šablony II - zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek...

Šablony II - zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek...

1. 9. 2018, Mgr. Eva Kaprálová

01.09.2018 soubor ke stažení
Polytechnická výchova - dotace určená pro MŠ

Polytechnická výchova - dotace určená pro MŠ

Výsledek obrázku pro královéhradecký kraj logo

Krajský úřad Královéhradeckého kraje nám poskytl účelovou neinvestiční dotaci z dotačního fondu poskytovatele
na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Skládám, tvořím, tím se učím“,
evidovaného pod číslem 18SMVU1-0025.
Dotace je určena na účel: 18SMV11 Polytechnická výchova a vzdělávání

Neinvestiční dotace je ve výši 63 000,00 Kč.

1. 8. 2018, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

01.08.2018
Nadační fond Města Nový Bydžov

Nadační fond Města Nový Bydžov

Naše škola získala dotaci z Nadačního fondu Města Nový Bydžov na letní tábor Fujavec ve výši 5000,-.
 

1. 7. 2018, Eva Kaprálová

30.07.2018 soubor ke stažení
Podpora výuky plavání v základních školách

Podpora výuky plavání v základních školách

Výsledek obrázku pro logo královéhradeckého krajeKrajský úřad Královéhradeckého kraje poskytl ZŠ a MŠ Prasek na základě naší žádosti dotaci z rozvojového programu MŠMT "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)", č. j. MŠMT - 21088/2017-64.
Dotace je určena na dopravu do plavecké školy.

 

22. 2. 2018, Eva Kaprálová

22.02.2018
Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek

Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek

Škola je zapojena do projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001456, který je spolufinancován Evropskou unií. Logo projektu viz odkaz "Soubory ke stažení".

16.12.2016
Za knihami a zlepšením jazyků

Za knihami a zlepšením jazyků

Základní škola a mateřská škola, Prasek je zapojena do projektu "Za knihami a zlepšením jazyků se šablonami" registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2000. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

17.09.2015
Zájmová práce se žáky mimo vyučování

Zájmová práce se žáky mimo vyučování

       Základní škola a mateřská škola, Prasek, 
                     okres Hradec Králové

získala dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu č.: 15SMV04 s názvem: Zájmová práce se žáky mimo vyučování

17.09.2015
Učíme digitálně

Učíme digitálně

Škola je zapojena do projektu reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0026 s názvem „Učíme digitálně,“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo a oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, (IPo – Oblast 1.3, výzva 51) - na základě realizace tohoto projektu škola nakoupí 4 konvertibilní zařízení a pedagogové školy budou zdarma vzděláváni v oblasti využití digitálních  technologií ve vyučování, zároveň bude celá škola pokryta wifi.

25.10.2014
Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

Škola je zapojena do projektu společnosti ŠkodaAuto "Bezpečnost má zelenou". Výsledkem projektu je zrealizování povrchu dopravního hřiště na zahradě naší mateřské školy. Dopravní hřiště budou využívat děti MŠ a žáci ZŠ. Zároveň budou z prostředků zřizovatele realizovány v rámci projektu doprovodné akce, jakými jsou besedy a soutěže spojené s bezpečností dětí a žáků na komunikacích.

25.10.2014
Ovoce do škol

Ovoce do škol

Co je to projekt "Ovoce a zelenina do škol"? V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol mají žáci prvního stupně nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma.

25.10.2014