Sponzoři školy

Děkujeme sponzorům naší školy:
 

paní Lucii Sedláčkové z Řehot

paní Janě Kubíkové z Prasku

paní Ing. Miloslavě Rosůlkové z Kobylic

panu Zdeňku Tomáškovi z Prasku - Mezinárodní kamionová doprava Zdeněk Tomášek s. r. o. se sídlem: 9. Května 171, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Obci Prasek

panu Jaroslavu Myškovi z Prasku

Rolnické akciové společnosti Králíky, panu Ing. Josefu Tomáškovi

firmě Axin Trading s. r. o., panu Bohumilu Klozovi

paní Aleně Cejnarové z Prasku

panu Michalu Uhrovi z Prasku

panu Jaroslavu Pokornému z Prasku

panu Pavlu Svobodovi, bezpečnostní technik školy

panu Petru Haltufovi z Prasku

panu Ing. Zdeňku Chmelařovi z Prasku

panu Robertovi Březskému, MUSIC BAR, Revoluční třída 503, 504 01 Nový Bydžov

Obci Kobylice

Obci Zdechovice

Obci Králíky

paní Petře Verbitské z Prasku

paní Mgr. Evě Bolger z Kobylic

panu Radku Žampovi, firma ANELLA, Husova třída 1234, 504 01 Nový Bydžov

panu Josefu Drábkovi z Prasku