Kontakty a významní sponzoři školy

Základní škola a mateřská škola Prasek - telefon: mobil ZŠ - 776 532 499, pevná linka ZŠ -
495 480 655, e-mail: kaprev@seznam.cz, IČ: 70986509

(adresa školy: Prasek 157, 504 01 Nový Bydžov, od 3. 9. 2018 do 30. 6. 2019 na adrese Masarykovo náměstí 2, 504 01 Nový Bydžov)

umožňuje rodičům po předchozí domluvě na tel.čísle 495 480 655, 776 532 499 nebo na e-mailové adrese: kaprev@seznam.cz

- nahlédnout do hodin a na vlastní oči se přesvědčit, jak může být výuka zábavná a zároveň efektivní
- prohlédnout si prostory školy a učeben
- vidět výrobky našich žáků a výzdobu školy

Vy, kteří ještě nejste pevně rozhodnuti, kam dáte svého budoucího prvňáčka, máte jedinečnou příležitost nahlédnout do výuky, poznat pedagogy školy a seznámit se se stylem jejich práce.

Nabízíme Vám:

- individualizovanou výuku (tzn. dostatek času pro žáky nadané i žáky s poruchami učení)
- prvky moderní výuky (interaktivní tabule, počítačové výukové programy, prožitkové vyučování, projektové vyučování,   
   vydávání vlastního časopisu,...)
- bohatou mimoškolní činnost (divadelní soubor, hra na kytaru, hra na flétnu, keramika,
  základy mikroskopické techniky, kroužek německého jazyka)
- vlastní vypalovací pec
- každoroční kurz plavání
- lyžařský kurz
- pravidelné bruslení
- školní družinu 
- školní jídelnu
- zdravé klima malé školy
- zajímavé školní akce (čarodějnický den, spaní ve škole, akademie, koncerty, soutěže,...)

Kontakty na členy školské rady:

Paní Jaroslava Frambergová - 776 532 654
Paní Petra Klouzková - 605 981 129
Paní Mgr. Jarmila Uhrová - 603 176 679
Paní Lucie Novotná - 605 265 197
Paní Renata Hromádková - 776 532 623
Paní Jana Haltufová - 724 955 339

Číslo účtu školy:

108 583 9319/0800

Pověřenec pro OÚ:            Bc. Lucie Říhová, e-mail: rihova@spolecnacidlina.cz,          tel: 776 059 979

                                          Matěj Novotný,     e-mail: novotny.nb@gmail.com,    tel: 737 039  437

Napište nám