Kontakty a významní sponzoři školy

Základní škola a mateřská škola Prasek

ředitelka školy: 601 699 776, e-mail: reditel@skolaprasek.cz, kaprev@seznam.cz

zástupce ředitele: 601 393 084, skolka@skolaprasek.cz

vedoucí školní jídelny: odhašování stravy 601 594 025, jidelna@skolaprasek.cz

školní družina: 602 152 784

učitelé ZŠ : 601 594 525

učitelky MŠ : ( omlouvání dětí) : 776532623

IČ: 70986509

adresa školy: Prasek 157, 504 01 Nový Bydžov, datová schránka: b6avgjh

umožňuje rodičům po předchozí domluvě na tel.čísle 601 699 776 nebo na e-mailové adrese: reditel@skolaprasek.cz, kaprev@seznam.cz:

- nahlédnout do hodin a na vlastní oči se přesvědčit, jak může být výuka zábavná a zároveň efektivní
- prohlédnout si prostory školy a učeben
- vidět výrobky našich žáků a výzdobu školy

Vy, kteří ještě nejste pevně rozhodnuti, kam dáte svého budoucího prvňáčka, máte jedinečnou příležitost nahlédnout do výuky, poznat pedagogy školy a seznámit se se stylem jejich práce.

Nabízíme Vám:

- individualizovanou výuku (tzn. dostatek času pro žáky nadané i žáky s poruchami učení)
- prvky moderní výuky (interaktivní tabule, počítačové výukové programy, prožitkové vyučování, projektové vyučování,   
   vydávání vlastního časopisu,...)
- bohatou mimoškolní činnost (divadelní soubor, hra na kytaru, hra na flétnu, keramika,
  základy mikroskopické techniky, kroužek německého jazyka)
- vlastní vypalovací pec
- každoroční kurz plavání
- lyžařský kurz
- pravidelné bruslení
- školní družinu 
- školní jídelnu
- zdravé klima malé školy
- zajímavé školní akce (čarodějnický den, spaní ve škole, akademie, koncerty, soutěže,...)

Kontakty na členy školské rady:

Paní Jaroslava Frambergová, předsedkyně - 776 532 654
Paní Ing., Bc. Miloslava Rosůlková - 799 794 792
Paní Mgr. Miroslava Machová - 605 933 302
Paní Lucie Novotná - 605 265 197
Paní Renata Hromádková - 776 532 623
Paní Mgr. Jana Haltufová - 724 955 339

Číslo účtu školy:

108 583 9319/0800

Pověřenec pro OÚ:            Bc. Lucie Říhová, e-mail: rihova@spolecnacidlina.cz,          tel: 776 059 979

                                          Matěj Novotný,     e-mail: novotny.nb@gmail.com,    tel: 737 039  437

Napište nám