ZŠ Prasek - Zaměstnanci

Mgr. Eva Kaprálová - ředitelka školy (Kapr)

Mgr. Eva Kaprálová - ředitelka školy (Kapr)

ředitelka školy, třídní učitelka v 1. a ve 4. ročníku

Mgr. Martina Holmanová - třídní učitelka (Hol)

Mgr. Martina Holmanová - třídní učitelka (Hol)

Třídní učitelka v 5. ročníku

Mgr. Jana Haltufová - třídní učitelka (Halt)

Mgr. Jana Haltufová - třídní učitelka (Halt)

Třídní učitelka v 2. ročníku.

Hana Kopecká -  (Kopec)

Hana Kopecká - (Kopec)

Paní Hana Kopecká - paní učitelka ve školní družině, vyučující prvouky v 1. a 3. ročníku.

Jiřina Pecharová

Jiřina Pecharová

Uklízečka.

Naďa Zimová

Naďa Zimová

Pracovnice ve výdejně obědů.

MgA. Kamil Husar - třídní učitel (Hus)

MgA. Kamil Husar - třídní učitel (Hus)

Třídní učitel ve 3. ročníku.

Pavlína Macháčková

Pavlína Macháčková

Asistent pedagoga.

Bc. Soňa Tlučhořová

Bc. Soňa Tlučhořová

Bc. Soňa Tlučhořová (Tlu) - paní učitelka ve školní družině, vyučující anglického jazyka ve 3. a 4. ročníku a vlastivědy ve 4. ročníku.

Ing., Bc. Miloslava Rosůlková (Ros)

Ing., Bc. Miloslava Rosůlková (Ros)

Paní učitelka v 1. a 4. ročníku.

JUDr. Marie Chladová

JUDr. Marie Chladová

Paní sekretářka školy.

Mgr. Věra Skalická

Mgr. Věra Skalická

Asistent pedagoga