ZŠ Prasek - Zaměstnanci

Mgr. Eva Kaprálová, MBA (Kapr) - ředitelka školy

Mgr. Eva Kaprálová, MBA (Kapr) - ředitelka školy

Ředitelka školy, třídní učitelka v 5. ročníku, vedoucí divadelního souboru "Třesky plesky".

Mgr. Jana Haltufová (Hal) - třídní učitelka

Mgr. Jana Haltufová (Hal) - třídní učitelka

Třídní učitelka ve 2. ročníku, vedoucí zájmového útvaru "Toulky přírodou s Janou".

Hana Kopecká (Ko) - vychovatelka ŠD

Hana Kopecká (Ko) - vychovatelka ŠD

Paní učitelka ve školní družině (pro žáky 3. - 5. ročníku), vedoucí kroužku "Sportujeme s Hankou", vedoucí kulinářských workshopů.

Jiřina Pecharová - domovnice

Jiřina Pecharová - domovnice

Díky paní Jiřině Pecharové máme ve škole čisto jako v bavlnce a zároveň působí v naší škole jako "teta" pro rozličné bolístky a trable dětí... smiley

MgA. Kamil Husar (Hus) - třídní učitel

MgA. Kamil Husar (Hus) - třídní učitel

Třídní učitel v 1. ročníku, vedoucí zájmového útvaru "Muzicírujeme s Kamilem aneb jak se státi flétnistou či kytaristou".

Mgr. Anežka Snášelová (Sn), třídní učitelka

Mgr. Anežka Snášelová (Sn), třídní učitelka

Třídní učitelka ve 3. ročníku.

Markéta Heinová, asistent pedagoga, pracovnice ve výdejně obědů

Markéta Heinová, asistent pedagoga, pracovnice ve výdejně obědů

Asistent pedagoga, pracovnice ve výdejně obědů.

Renáta Lišková (Liš) - vychovatelka ŠD

Renáta Lišková (Liš) - vychovatelka ŠD

Vychovatelka ŠD (pro 1. a 2. ročník), vyučující pracovních činností, výtvarné a tělesné výchovy, vedoucí zájmového útvaru "Vyšíváme s Renčou".

Zdena Grimová - asistentka pedagoga

Zdena Grimová - asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga, vedoucí workshopů "Tvoření se Zdenkou".

Irena Strejciusová - asistentka pedagoga

Irena Strejciusová - asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga.

Pavlína Macháčková - asistentka pedagoga

Pavlína Macháčková - asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga. Vedoucí kulinářských workshopů.

Bc. Soňa Tlučhořová (Tlu) - třídní učitelka

Bc. Soňa Tlučhořová (Tlu) - třídní učitelka

Bc. Soňa Tlučhořová - třídní učitelka ve 4. ročníku, vyučující anglického jazyka, vedoucí zájmového útvaru "Angličtina se Soňou".

JUDr. Marie Chladová - sekretářka školy

JUDr. Marie Chladová - sekretářka školy

Paní sekretářka školy.

Bc. Martin Kučera (Ku) - učitel

Bc. Martin Kučera (Ku) - učitel

Učitel výtvarné výchovy a pracovních činností, školní kutil smiley.