ZŠ Prasek - Zaměstnanci

Mgr. Eva Kaprálová - ředitelka školy (Kapr)

Mgr. Eva Kaprálová - ředitelka školy (Kapr)

ředitelka školy, třídní učitelka V.(5.), vedoucí souboru Třesky plesky, vedoucí kroužku hry na kytaru

Mgr. Martina Holmanová - třídní učitelka (Hol)

Mgr. Martina Holmanová - třídní učitelka (Hol)

třídní učitelka IV. (4.), vedoucí kroužku hry na flétnu

Mgr. Jana Haltufová - třídní učitelka (Halt)

Mgr. Jana Haltufová - třídní učitelka (Halt)

třídní učitelka I. (1.), vedoucí badatelského kroužku

Jaroslava Tomášková - vychovatelka školní družiny (Tom)

Jaroslava Tomášková - vychovatelka školní družiny (Tom)

vychovatelka školní družiny, vyučující pracovních činností a výtvarné výchovy, vedoucí fotografického kroužku

Mgr. Kateřina Horáková - učitelka (Hor)

Mgr. Kateřina Horáková - učitelka (Hor)

Třídní učitelka III. (3.), vedoucí letního tábora "Fujavec" pro děti od pěti do patnácti let, který pod hlavičkou naší školy úspěšně působí pod jejím vedením již od roku 2010.
 

Jiřina Pecharová

Jiřina Pecharová

Uklízečka

Petra Pecharová

Petra Pecharová

Pracovnice ve výdejně obědů.

MgA. Kamil Husar (Hus)

MgA. Kamil Husar (Hus)

Třídní učitel II. (2.).

Zlata Joštová - vedoucí školní jídelny

Zlata Joštová - vedoucí školní jídelny

vedoucí školní jídelny

Miloš Jirásek

Miloš Jirásek

školník

Romana Hejčlová, Martin Plaček

Romana Hejčlová, Martin Plaček

Romana Hejčlová - hlavní kuchařka, Martin Plaček - kuchař

Renata Lišková (Liš.)

Renata Lišková (Liš.)

Asistent pedagoga, vyučující předmětů VV, Pč, Prv, vychovatelka školní družiny