ZŠ Prasek - Zaměstnanci

Mgr. Eva Kaprálová - ředitelka školy (Kapr)

Mgr. Eva Kaprálová - ředitelka školy (Kapr)

ředitelka školy, třídní učitelka v 1. a ve 4. ročníku

Mgr. Martina Holmanová - třídní učitelka (Hol)

Mgr. Martina Holmanová - třídní učitelka (Hol)

Třídní učitelka v 5. ročníku

Mgr. Jana Haltufová - třídní učitelka (Halt)

Mgr. Jana Haltufová - třídní učitelka (Halt)

Třídní učitelka v 2. ročníku.

Hana Kopecká -  (Kopec), Bc. Soňa Tlučhořová (Tlu)

Hana Kopecká - (Kopec), Bc. Soňa Tlučhořová (Tlu)

Paní Hana Kopecká - paní učitelka ve školní družině, vyučující prvouky v 1. a 3. ročníku. Bc. Soňa Tlučhořová (Tlu) - paní učitelka ve školní družině, vyučující anglického jazyka ve 3. a 4. ročníku a vlastivědy ve 4. ročníku.

Jiřina Pecharová

Jiřina Pecharová

Uklízečka.

Naďa Zimová

Naďa Zimová

Pracovnice ve výdejně obědů.

MgA. Kamil Husar - třídní učitel (Hus)

MgA. Kamil Husar - třídní učitel (Hus)

Třídní učitel ve 3. ročníku.

Zlata Joštová - vedoucí školní jídelny

Zlata Joštová - vedoucí školní jídelny

vedoucí školní jídelny

JUDr. Marie Chladová

JUDr. Marie Chladová

Paní sekretářka školy.

Mgr. Věra Skalická

Mgr. Věra Skalická

Asistent pedagoga

Bc. Martin Kučera (Kuč)

Bc. Martin Kučera (Kuč)

Vyučující uměleckých předmětů a tělesné výchovy.

Romana Hejčlová, Martin Plaček

Romana Hejčlová, Martin Plaček

Romana Hejčlová - hlavní kuchařka, Martin Plaček - kuchař