ZŠ Prasek - Zaměstnanci

Mgr. Eva Kaprálová - ředitelka školy (Kapr)

Mgr. Eva Kaprálová - ředitelka školy (Kapr)

ředitelka školy, třídní učitelka IV.(4.,5.), vedoucí souboru Třesky plesky, vedoucí kroužku hry na kytaru

Mgr. Martina Holmanová - třídní učitelka (Hol)

Mgr. Martina Holmanová - třídní učitelka (Hol)

třídní učitelka III.(3.), vedoucí kroužku hry na flétnu a přípravky do divadelního souboru

Mgr. Jana Haltufová - třídní učitelka (Halt)

Mgr. Jana Haltufová - třídní učitelka (Halt)

třídní učitelka I. (1.), vedoucí art-dílny pro starší žáky

Jaroslava Tomášková - vychovatelka školní družiny (Tom)

Jaroslava Tomášková - vychovatelka školní družiny (Tom)

vychovatelka školní družiny, vyučující pracovních činností a výtvarné výchovy, vedoucí fotografického kroužku

Mgr. Kateřina Horáková - učitelka (Hor)

Mgr. Kateřina Horáková - učitelka (Hor)

Vedoucí letního tábora "Fujavec" pro děti od pěti do patnácti let, který pod hlavičkou naší školy úspěšně působí pod jejím vedením již od roku 2010.
 Vyučující předmětů anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda a počítače ve 4. a 5. ročníku.

Jiřina Pecharová

Jiřina Pecharová

Školnice, teta, prodavačka ve školním kiosku

Petra Pecharová

Petra Pecharová

Pracovnice ve výdejně obědů.

Magdaléna Gracová - kuchařka

Magdaléna Gracová - kuchařka

Kuchařka ve školní jídelně. 

MgA. Kamil Husar (Hus)

MgA. Kamil Husar (Hus)

Třídní učitel II. (2.).

Zlata Joštová - vedoucí školní jídelny

Zlata Joštová - vedoucí školní jídelny

vedoucí školní jídelny, pomocná kuchařka

Jana Holmanová

Jana Holmanová

pomocná kuchařka

Iva Šoufková, DiS. (Šouf)

Iva Šoufková, DiS. (Šouf)

Asistent pedagoga, vychovatelka školní družiny, vyučující výtvarné výchovy, vedoucí kroužku art-dílna pro mladší žáky.