ZŠ Prasek - Aktuality

Příměstský tábor při Obci Prasek - 1. turnus (26. 7. - 30. 7. 2021)

Příměstský tábor při Obci Prasek - 1. turnus (26. 7. - 30. 7. 2021)

Vážení rodiče,

ve fotogalerii školy jsou Vám k dispozici fotografie z příměstského tábora při Obci Prasek. Tábor se uskutečnil v týdnu od 26. 7. do 30. 7. 2021. Hlavní vedoucí tábora byla paní Mgr. Jarmila Uhrová.
Dle fotografií soudím, že si děti tento týden náramně užily.

1. 8. 2021, Eva Kaprálová

01.08.2021
Rozloučení se školním rokem 2020/2021...

Rozloučení se školním rokem 2020/2021...

Vážení rodiče, milá dítka naše,

prošli jsme si všichni velice náročným a podivným školním rokem. Troufám si říci, že jsme ho společně tak nějak zvládli. Moc Vám všem děkujeme za spolupráci a trpělivost, bez Vaší pomoci bychom distanční výuku neměli šanci zmoci.
Snažili jsme se Vašim dětem všechna příkoří způsobená uzavřením škol alespoň z části napravit závěrečným pobytem na Svaté Kateřině (video z pobytu je již k dispozici ve video galerii školy). Odvážně doufám, že nastávající školní rok 2021/2022 bude již ve znamení normálnosti a prožijeme ho bez rozličných omezení tak, jak jsme zvyklí. Udělejme tedy za vším tečku. Jsou zde totiž prázdniny!!!
Za všechny zaměstnance školy Vám přeji, abyste společně s dětmi prožili léto plné zážitků, odpočinku, pohody a těším se již nyní na shledání ve středu 1. 9. 2021. laugh

2. 7. 2021, Eva Kaprálová

02.07.2021
Vyúčtování stravného - přeplatek

Vyúčtování stravného - přeplatek

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že o vrácení přeplatku za stravné si musí zákonný zástupce školní jídelnu požádat sám.

V žádosti  „ Žádost o vrácení přeplatku za stravné" uvádějte jméno dítěte/žáka, třídu, částku, kterou chcete vrátit zpět a číslo účtu, kam jídelna peníze převede.

Žádost zasílejte prosím na adresu: kaprev@seznam.cz  

Přeplatky za stravné budou převáděny na bankovní účty v červenci 2021.

Pokud mají děti v subjektu sourozence, může být platba převedena i na něj.

Bližší informace k vyúčtování Vám ráda podá vedoucí školní jídelny na tel: 603 175 227

Nevyžádané přeplatky za stravné budou automaticky převedeny na školní rok 2021/2022.                                   Mgr. Eva Kaprálová 1.7.2021

01.07.2021
Akce plánované v 2. pololetí školního roku 2020-2021

Akce plánované v 2. pololetí školního roku 2020-2021

Akce ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

 

* 16. 6. (středa) - tajný  výlet  (s překvapením) - 2., 3., 4. ročník

* 28. - 30. 6. (pondělí - středa) - pobyt celé školy v autokempu Svatá Kateřina. Chtěli bychom žákům v tomto krásném prostředí nahradit alespoň z části to, oč díky Covidu přišli. Kromě různých "sranda-akcí" se uskuteční z pondělí na úterý naše tradiční stezka odvahy, z úterý na středu velký táborák s programem, kam srdečně zveme i rodiče, abychom se společně rozloučili se školním rokem. Ve středu dopoledne zde chceme rozdat žákům vysvědčení a po obědě se vydáme domů... Veškeré podrobnosti o tomto pobytu dáme rodičům včas vědět.

Všechny akce, které bude možné uskutečnit, budu průběžně aktualizovat.

14. 06.  2021, Eva Kaprálová

26.05.2021
Změny od pondělí 24. 5. 2021

Změny od pondělí 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZČR je od pondělí 24. 5. povoleno nedodržovat homogenitu skupin. Z tohoto důvodu Vám mohu s radostí oznámit, že školní družina je již přístupná všem žákům! laughyes
Připomínám, že družinka je Vám k dispozici do 16.30.
 

20. 5. 2021, Eva Kaprálová

20.05.2021
Testování - nově

Testování - nově

Vážení rodiče,

na základě jednání vlády ze dne 29. dubna 2021 došlo k novelizaci mimořádného opatření s účinností od 3. 5. 2021 a to takto: od pondělí 3. 5. 2021 budou žáci (toto se týká u nás i žáků 5. ročníku) testováni pouze 1 x týdně - a to v pondělí.

1. 5. 2021, Eva Kaprálová

 

P. S. Již se bojím něco napsat. Něco na stránky napíši, odešlu rodičům, dojdu si pověsit prádlo...a vše je zase jinak...frown

01.05.2021
Dodatečné poděkování

Dodatečné poděkování

Vážení rodiče,

chtěla bych touto cestou za všechny pracovníky školy dodatečně poděkovat paní JUDr. Marii Chladové a Mgr. Miroslavě Machové za to, že našim odcházejícím páťákům připravily za Obec Prasek nádherné a důstojné rozloučení.
Moc Vám děkujeme, naše děti budou mít na co vzpomínat.

1. 5. 2021, Eva Kaprálová

01.05.2021
Nové zázemí pro opékání buřtů

Nové zázemí pro opékání buřtů

Náš pan učitel Martin Kučera v době distanční výuky rozhodně nezahálel. Využil tohoto času a vyrobil dětem nádherné lavičky a ohniště. Toto "opékací" zázemí rozhodně využijeme při různých školních a mimoškolních aktivitách.
Pane učiteli Martine, moc Vám všichni děkujeme laughyes.

1. 5. 2021, Eva Kaprálová

01.05.2021
Seznam přijatých dětí k ZV od školního roku 2021-2022

Seznam přijatých dětí k ZV od školního roku 2021-2022

Vážení rodiče,

v souboru ke stažení je Vám k dispozici seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022.

 

21. 4. 2021, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

21.04.2021 soubor ke stažení
Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Vážení rodiče,

v úterý dne 11. 5. 2021 se v čase od 15.00 do 18.00 uskuteční individuální konzultace zaměřené na prospěch žáků.

Těšíme se na Vás.

18. 4. 2021, Eva Kaprálová

18.04.2021
Otevření škol - 12. 4. 2021

Otevření škol - 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ze dne 6. 4. 2021 nastupují v pondělí 12. 4. žáci 1. stupně opět do školy. Vzhledem k tomu, že jsme školou do 75 žáků, budou se žáci vyučovat pouze prezenčně. Rozvrh bude zachován s tím, že hodiny tělesné výchovy budou nahrazeny pobytem v přírodě či jinými aktivitami volenými s ohledem na aktuální počasí. Školní výlety a zpěv jsou nadále zakázány.
S otevřením školy je ovšem spjato několik nepříjemných nařízení, která budeme muset respektovat:

1/ Roušku budou nosit žáci po celý den - samozřejmě s výjimkou občerstvení.
2/ Povinné testování 2x v týdnu bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Pokud někdo neabsolvuje z jakýchkoli důvodů testování v pondělí, bude otestován v den, kdy nastoupí do školy. K testování bude určena tělocvična. Žákům 1. - 3. ročníku mohou s testem pomoci rodiče. Žáci se budou testovat nebolestivými ag. testy (výtěr okraje nosu) hned po příchodu do školy.   
Ukázka testování     V tělocvičně bude vždy přítomna dospělá osoba, která bude dohlížet na správný průběh testování.

Pokud bude v prvním dnu žák otestován pozitivně, půjde do izolace do doby, než si ho vyzvedne zákonný zástupce - či půjde domů sám, pokud toto bude zákonným zástupcem povoleno. Pozitivně testovaný žák ag. testem musí podstoupit PCR test. Pokud bude negativní, může žák nastoupit další den do školy. V případě, že bude žák pozitivní ve čtvrtek, půjde do izolace do doby, než opustí školu. Ovšem v tuto chvíli musí opustit školu i ti žáci a učitelé, kteří byli s pozitivním žákem dva dny před tím v kontaktu (takže celá třída frown). Pokud bude mít žák negativní PCR test - toto musí zákonný zástupce škole oznámit (škola toto neprodleně oznámí ostatním rodičům), jdou další den všichni do školy. Pokud ovšem bude PCR test pozitivní, zůstávají všichni v karanténě či v izolaci - dle výsledků jejich PCR testů (tedy opět distanční výuka). Takže co dodat...raději nic. cool
3/ Vzhledem k tomu, že musíme při všech činnostech dodržovat homogenitu skupin (respektovat a nemísit třídní kolektivy), moc prosím rodiče, aby mohli žáci 3. - 5. ročníku chodit či jezdit po vyučování domů. Samozřejmě na autobus počkají ve škole ve své třídě. Školní družina bude od pondělí 12. 4. (do odvolání) pouze pro žáky prvního a druhého ročníku, které budou rozděleny. Činnost školní družiny bude jako obvykle do 16. 30 hod. Děkuji za pochopení.
4/ Všem žákům byl automaticky na 12. 4. přihlášen paní vedoucí kuchyně v systému stravování oběd. Pokud byste ho z jakýchkoli důvodů nechtěli, prosím, odhlašte si ho.

Vážení rodiče,

jsme velice rádi, že se konečně uvidíme s Vašimi dětmi osobně - a že konečně zahájíme výuku, na kterou jsme zvyklí. Snad nám vládou přijatá opatření příliš nezkomplikují život a vše společnými silami zvládneme.
Moc Vám všem za všechny pedagogy školy děkuji, že jste nám tak skvěle pomáhali s on-line výukou.
Přeji Vám mnoho sil, zdraví a pevné nervy.

7. 4. 2021, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

07.04.2021 soubor ke stažení
Příměstský tábor při Obci Prasek

Příměstský tábor při Obci Prasek

Vážení rodiče,

stejně jako v letech minulých bude i letos při Obci Prasek organizován příměstský tábor. První běh se uskuteční v týdnu od 26. 7. do 30. 7.  a druhý běh
od 2. 8. do 6. 8. 2021
. Tábor je určen pro děti od 6 do 14 let. Pokud byste měli o tábor zájem a potřebovali jakékoli informace, obraťte se na organizátorku tábora paní Moniku Tomáškovou na telefonním čísle: 735 724 910 či mailové adrese: monikatomasek@seznam.cz.

19. 3. 2021, Eva Kaprálová

19.03.2021