ZŠ Prasek - Zájmové kroužky

Badatelský kroužek

Badatelský kroužek

Každé pondělí od 13. 45.

Šachový kroužek

Šachový kroužek

1 x za 14 dní v úterý od 15.00. Sudý týden.

Německý jazyk

Německý jazyk

Vedoucí kroužku je paní učitelka Mgr. Kateřina Horáková. Žáci se budou kromě slovní zásoby učit i základům gramatiky. Tento kroužek je nabídkou dalšího jazyka v naší škole. Bude pracovat pouze tehdy, pokud počet žáků přesáhne číslo tři...

Hra na flétnu

Hra na flétnu

Každý čtvrtek od 13.45.

Art - dílna

Art - dílna

Žáci 1. - 3. ročníku každý lichý týden v úterý od 13.00 hod.
Žáci 4. - 5. roč. každý sudý týden v úterý od 13.00 hod.

Divadelní soubor - 1. stupeň

Divadelní soubor - 1. stupeň

V pátek 1 x za 14 dnů v sudém týdnu od 13.00.

Judo

Judo

Úterý od 14.00.

Divadelní soubor - 2. stupeň + žáci středních škol

Divadelní soubor - 2. stupeň + žáci středních škol

Hra na kytaru

Hra na kytaru

Lichý pátek od 13.00.

Fotografický kroužek

Fotografický kroužek

Každou středu od 13. 30 hod.