ZŠ Prasek - Zájmové kroužky

Německý jazyk

Německý jazyk

Vedoucí kroužku je paní učitelka Mgr. Kateřina Horáková. Žáci se budou kromě slovní zásoby učit i základům gramatiky. Tento kroužek je nabídkou dalšího jazyka v naší škole. Bude pracovat pouze tehdy, pokud počet žáků přesáhne číslo tři...

Divadelní přípravka

Divadelní přípravka

Liché úterý od 13.00 do 13.45...(1x za 14 dní)...

Hra na flétnu

Hra na flétnu

Sudé úterý od 13.00 do 13.45...(1 x za 14 dní)...

Art - dílna pro starší žáky

Art - dílna pro starší žáky

Lichý čtvrtek od 13.00 do 13.45...(1 x za 14 dní)...

Divadelní soubor - 1. stupeň

Divadelní soubor - 1. stupeň

Každá středa od 14.00 do 14.45...

Art - dílna pro mladší žáky

Art - dílna pro mladší žáky

Sudý čtvrtek od 13.00 do 13.45...(1 x za 14 dní)...

Judo

Judo

Úterý 13.45 - 14.30. Pan trenér si ve 13.30 děti odvede do DDM a přivede je na školní autobus, který bude odjíždět z NB ve 14. 45.

Divadelní soubor - 2. stupeň + žáci středních škol či dospělí

Divadelní soubor - 2. stupeň + žáci středních škol či dospělí

Hra na kytaru

Hra na kytaru

Liché úterý od 13.00 do 13.45 (1 x za 14 dní)...

Fotografický kroužek

Fotografický kroužek

Každé pondělí od 14.00 do 14.45...