ZŠ Prasek - Zájmové kroužky

Keramika - středa od 15.00 do 16. 30

Keramika - středa od 15.00 do 16. 30

Vedoucí kroužku je paní Jana Buryšková. Pod vedením profesionálky se žáci naučí pracovat s hlínou. Škola má vlastní keramickou pec. Už se moc těšíme na krásné a nápadité výtvory...

Očko sem, očko tam...háčkování - každé sudé pondělí od 14.00

Očko sem, očko tam...háčkování - každé sudé pondělí od 14.00

Vedoucí kroužku je paní Věra Urbancová. Kroužek se koná každé sudé pondělí v čase od 14.00. Paní Urbancová je umělkyní v této činnosti a pokusí se svým svěřencům předat co nejvíce ze svého umu...

Sportujeme s Hankou - každé úterý od 14.00 hod.

Sportujeme s Hankou - každé úterý od 14.00 hod.

Vedoucí kroužku je paní učitelka Hana Kopecká. Paní učitelka Hanka je velká sportovkyně. Zasvětí malé sportovce do základů různých míčových her a jiných sportovních aktivit.

Pojďme mluvit anglicky - každé pondělí od 13.00

Pojďme mluvit anglicky - každé pondělí od 13.00

Vedoucí kroužku je Bc. Soňa Tlučhořová, je určen pro zájemce z 1. a 2. ročníku, kteří se budou hravou formou seznamovat s anglickým jazykem.

Spisovatelský kroužek aneb hrátky s jazykem - každý pátek od 14.00

Spisovatelský kroužek aneb hrátky s jazykem - každý pátek od 14.00

Vedoucí tohoto zájmového útvaru je Mgr. Eva Kaprálová. Je určen pro žáky od 3. do 5. ročníku. Smyslem kroužku bude naučit děti pracovat s mateřštinou tak, aby zvolená slova dokázala trefně vyjádřit myšlenky a pocity malých spisovatelů. Budeme tvořit rozličná literární dílka.

Hra na flétnu - liché úterý od 13.00 hod.

Hra na flétnu - liché úterý od 13.00 hod.

Kroužek je určen žákům 1. až 5. ročníku, vedoucím je MgA. Kamil Husar.

Kreativní workshop - nepravidelně, bude oznámen pozvánkou

Kreativní workshop - nepravidelně, bude oznámen pozvánkou

Vedoucím kroužku je Bc. Martin Kučera - žáci se naučí rozvíjet svoji nápaditost, fantazii, kreativitu při uměleckém tvoření... Kroužek je určen žákům 1. - 5. ročníku.
Termín kreativního tvoření bude vždy včas oznámen, uskuteční se vždy nárazově buď v souvislosti s oslavou nějakých tradic (Velikonoce, Vánoce, Čarodějnice, oslavy jara...) nebo s tematickým zaměřením (cesty do vesmíru, spravedlnost, láska, příroda,...)   Bude v pozdějších hodinách, aby se ho spolu s dětmi mohli účastnit i rodiče.

Toulky přírodou - každou středu od 13.30 hod.

Toulky přírodou - každou středu od 13.30 hod.

 Vedoucí kroužku je paní učitelka Mgr. Jana Haltufová. Žáci budou pod mikroskopy a v terénu sledovat a studovat krásy a zákonitosti  naší přírody..

Divadelní soubor Třesky plesky - každý pátek od 13.30 hod.

Divadelní soubor Třesky plesky - každý pátek od 13.30 hod.

 Vedoucí souboru je Mgr. Eva Kaprálová a Ing. Bc. Miloslava Rosůlková. Je určen pro žáky od 2. do 5. ročníku, kteří disponují určitými jevištními předpoklady. Soubor by se chtěl účastnit divadelních přehlídek (pokud by to letošní koronavirová situace umožnila).

Hra na kytaru - sudé úterý od 13.00 hod.

Hra na kytaru - sudé úterý od 13.00 hod.

 Vedoucím kroužku je MgA. Kamil Husar. Je určen vážným zájemcům z  3. - 5. ročníku.