ZŠ Prasek - Zájmové kroužky

Surfování s Kamilem aneb vše o počítačích...

Surfování s Kamilem aneb vše o počítačích...

Kroužek je určen žákům 3. až 5. ročníku, vedoucím je MgA. Kamil Husar. Žáci se budou učit používat různé aplikace při práci na počítačích...
Ve čtvrtek - každý lichý týden od 13.30 do 14.30 hodin.

Kreativní workshop

Kreativní workshop

Vedoucím kroužku je Bc. Martin Kučera - žáci se naučí rozvíjet svoji nápaditost, fantazii, kreativitu při uměleckém tvoření... Kroužek je určen žákům 1. - 5. ročníku.
Termín kreativního tvoření bude vždy včas oznámen, uskuteční se vždy nárazově buď v souvislosti s oslavou nějakých tradic (Velikonoce, Vánoce, Čarodějnice, oslavy jara...) nebo s tematickým zaměřením (cesty do vesmíru, spravedlnost, láska, příroda,...)   Bude v pozdějších hodinách, aby se ho spolu s dětmi mohli účastnit i rodiče.

Sportovní kroužek

Sportovní kroužek

Vedoucím kroužku je MgA. Kamil Husar...je potřeba občas řádně "dostat do těla..."
Uskuteční se každý sudý čtvrtek v čase od 13.30 do 14.30.

Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek

Uskuteční se každou středu od 13.30 do 14.30. Je určen žákům 1. - 5. ročníku. Vedoucí kroužku je paní učitelka Mgr. Jana Haltufová. Žáci budou pod mikroskopy a v terénu sledovat a studovat krásy a zákonitosti  naší přírody..

Hra na flétnu

Hra na flétnu

Uskuteční se takto: každý sudý pátek je pro žáky 2. a 3. ročníku, každý lichý pátek je pro žáky 4. a 5. ročníku. Vedoucí kroužku je Mgr. Martina Holmanová. Kroužek je určen vážným zájemcům od 2. - 5. ročníku.

Divadelní soubor - 1. stupeň

Divadelní soubor - 1. stupeň

Uskuteční se každé úterý v čase od 14.00 do 15.00 hodin. Pouze v době plavání nebude. Vedoucí souboru je Mgr. Eva Kaprálová. Je určen pro žáky od 2. do 5. ročníku, kteří disponují určitými jevištními předpoklady. Soubor by se chtěl účastnit divadelních přehlídek (pokud by to letošní koronavirová situace umožnila).

Hra na kytaru

Hra na kytaru

Kroužek se uskuteční každý pátek v čase od 14.00. Žáci budou bráni z družiny max. po dvou cca na 15 minut, ukážeme si nové akordy, rytmy, naučíme se intonace písní...poté již budou žáci trénovat doma. Vedoucí kroužku je Mgr. Eva Kaprálová. Je určen vážným zájemcům z  3. - 5. ročníku.