ZŠ Prasek - Zájmové kroužky

Judo, každý čtvrtek 14.00 -14.45

Judo, každý čtvrtek 14.00 -14.45

Tento kroužek provozuje v tělocvičně naší školy SKP Judo Nový Bydžov, jedná se o placenou aktivitu. Vedoucí kroužku je paní Michaela Žižková. 

Vyšíváme s Renčou, čtvrtek od 13.00

Vyšíváme s Renčou, čtvrtek od 13.00

Vedoucí tohoto kroužku je paní učitelka Renáta Lišková. Naučí zájemce vytvářet rozmanité výšivky. Paní učitelka je v této dovednosti opravdovou umělkyní.

Keramika, středa od 14.00

Keramika, středa od 14.00

Vedoucí kroužku je paní Jana Buryšková. Pod jejím vedením se žáci naučí pracovat s hlínou. Škola má vlastní keramickou pec. Už se moc těšíme na krásné a nápadité výtvory...
Z důvodu cen materiálu a hlavně nákladného provozu vypalovací pece, bude tento kroužek placený. Zájemci budou hradit 500,- Kč za pololetí.

Očko sem, očko tam...háčkování, úterý 1x za 14 dní od 14.00 do 15.00, lichý týden 3.-5. ročník, sudý týden 1.,2. roč.

Očko sem, očko tam...háčkování, úterý 1x za 14 dní od 14.00 do 15.00, lichý týden 3.-5. ročník, sudý týden 1.,2. roč.

Vedoucí kroužku je paní Věra Urbancová. Paní Urbancová je umělkyní v této činnosti a pokusí se svým svěřencům předat co nejvíce ze svého umu...

Sportujeme s Hankou, pondělí od 14.00

Sportujeme s Hankou, pondělí od 14.00

Vedoucí kroužku je paní učitelka Hana Kopecká. Paní učitelka Hanka je velká sportovkyně. Zasvětí malé sportovce do základů různých míčových her a jiných sportovních aktivit.

Angličtina se Soňou, úterý od 13.00

Angličtina se Soňou, úterý od 13.00

Vedoucí kroužku je Bc. Soňa Tlučhořová, je určen pro zájemce z 1. a 2. ročníku, kteří se budou hravou formou seznamovat s anglickým jazykem.

Muzicírujeme s Kamilem - hra na flétnu, sudé úterý od 14.00

Muzicírujeme s Kamilem - hra na flétnu, sudé úterý od 14.00

Kroužek je určen žákům 1. až 5. ročníku, vedoucím je MgA. Kamil Husar.

Kreativní workshop se Zdenkou

Kreativní workshop se Zdenkou

Tento workshop bude v režii paní Zdeny Grimové - žáci se naučí rozvíjet svoji nápaditost, fantazii, kreativitu při uměleckém tvoření... dílna je určena žákům 1. - 5. ročníku, účast dospělých členů rodiny je více než vítána.
Termín kreativního tvoření bude vždy včas oznámen, uskuteční se vždy nárazově buď v souvislosti s oslavou nějakých tradic (Velikonoce, Vánoce, Čarodějnice, oslavy jara...) nebo s tematickým zaměřením (cesty do vesmíru, spravedlnost, láska, příroda,...)   Bude v pozdějších hodinách, aby se ho spolu s dětmi mohli účastnit i rodiče.

Toulky přírodou s Janou, středa od 14.00 (1., 2., 3. r.), od 14.00 (4., 5. r.) - 1x za 14 dní

Toulky přírodou s Janou, středa od 14.00 (1., 2., 3. r.), od 14.00 (4., 5. r.) - 1x za 14 dní

 Vedoucí kroužku je paní učitelka Mgr. Jana Haltufová. Žáci budou pod mikroskopy a v terénu sledovat a studovat krásy a zákonitosti  naší přírody.

Divadelní soubor Třesky plesky, pondělí od 14.00

Divadelní soubor Třesky plesky, pondělí od 14.00

 Vedoucí souboru je Mgr. Eva Kaprálová. Je určen pro žáky od 2. do 5. ročníku, kteří disponují určitými jevištními předpoklady. Soubor má ambice účastnit se divadelních přehlídek.

Muzicírujeme s Kamilem - hra na kytaru, liché úterý od 14.00

Muzicírujeme s Kamilem - hra na kytaru, liché úterý od 14.00

 Vedoucím kroužku je MgA. Kamil Husar. Je určen vážným zájemcům z  2. - 5. ročníku.