Zdravá abeceda

         Vážení rodiče ,

chtěla bych vás seznámit s projektem ,, Zdravé abecedy", do kterého se naše mateřská škola v průběhu podzimu 2011 zapojila.

Projekt probíhal díky podpoře Evropských strukturálních fondů a Krajského úřadu Královehradeckého kraje, zapojilo se do něj několik mateřských škol.

Tým naší školy se zúčastnil proškolení, které probíhalo pod vedením odborníků programu ,,Zdravé abecedy“. Společně s ostatními zúčastněnými jsme se podíleli na základě výstupů z předešlých aktivit na sepsání příručky dobré praxe a byli dokonce osloveni společností Aisis o. s., abychom se zapojili do natáčení filmu, který můžete shlédnout na stránkách https://www.youtube.com/watch?time_continue=684&v=3skKhBDDZVc&feature=emb_logo 

Rozhodli jsme se rozšířit vzdělávací program MŠ o program ,,Zdravé abecedy“, neboť chceme vyjádřit odpovědnost nejen za zdraví dětí v průběhu docházky do mateřské školy, ale i za jejich připravenost k samostatnému rozhodování ve chvíli, kdy zmizí podpora ze strany školy .

Jde nám o to, aby si děti uměly vytvořit pozitivní vztah ke zodpovědnému chování, cítily, že ,, Zdraví je může bavit“, a že mohou samy ovlivňovat, jak se cítí. Jsme mateřskou školou, která podporuje zdraví. Zdraví není pro nás jen přítomnost nemoci, je to především subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si každý z nás uvědomuje podle míry své zralosti.

Pocit pohody je relativní, každý jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek. Pro každého z nás, ale především pro malého človíčka ve vývoji je důležité, aby se cítil v co největší pohodě

Standardy školy ,,Zdravé abecedy“   

 ,,Zdravý pohyb“

 ,,Každý den ven“ aneb, podporujeme každodenní pprodloužený pohyb venku s plněním různých aktivit

,,Pobíhání dovoleno“ aneb se snažíme podporovat spontánní pohybovou aktivitu uvnitř i venku

,,Hýbejte se děti moje“ aneb jak pobízíme děti i intenzivnějšímu pohybu min. 2 x krát týdně

,,Vidím, že sílím“aneb sledujeme vývoj tělesné zdatnosti u dětí

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=novy-bydzov-–-sportovni-hry-materskych-skol&cisloclanku=2014060004

 ,,Zdravá výživa“

 ,,Pitná voda je tu doma“ nabízíme dětem v rámci pitného režimu i neslazené tekutiny a především pitnou vodu

,,Sladké sním, ale nemusím“ dáváme přednost neslazeným výrobkům s možností dochucení

,,Vím, kolik sním“ děti si samy určují velikost porce, do jídla nikoho nenutíme

,,Jídelníček po malíček“ jídelníček vyvěšujeme pro rodiče, aby mohli stravu dětí doma vhodně doplňovat

 ,,Vnitřní pohoda“

 ,,Vím, co se stane, když..preferujeme ,,Pravidla naší školky“, která jsou srozumitelná pro všechny

,,Každý jsme originál“ řídíme se pravidlem, že ,,Každý něco umí“, respektujeme individualitu dítěte

,,Nesrovnáváme se“ Každý dojde k cíli svým tempem, oceńujeme pokroky jednotlivých dětí

,,Zodpovědný sám za sebe“ každý má právo volby v rámci pravidel

 ,,Zdravé prostředí“

 ,,Učíme se z věcí, ne o věcech aneb se snažíme činnosti plnit v reálném prostředí

,,Vím, co smím“ Snážíme vštěpovat srozumitelné zásady bezpečnosti

,,Třídíme odpad očima“ chováme se citlivě k přírodě, recyklujeme odpad

,,Od vidlí po vidličku“ pátráme po původu potravin, zpracování (přípravy cukroví, salátů)

 Jak se mohou rodiče zapojit do projektu ? Viz. http://www.zdravaabeceda.cz/rodice.html

Nabídka témat zdravé abecedy no

  • Moje tělo a zdraví
  • Co se děje s vodou v zimě    
  • Oheń, země, vzduch, voda
  • Když jsme zdraví, svět nás baví
  • Ruce, nohy, to já znám, co já s nimi udělám
  • Jak pejsek s kočičkou pekli k svátku dort
  • Jablíčkový týden
  • Náš les
  • Třídíme odpad  

Zpracování „Vody " .

 Po usilovném měsíci nacvičování, zkoušení a příprav se v březnu naše mateřská škola představila na místním oblastním kole Festivalu mateřských škol Mateřinka 2014 v Jiráskově divadle s hudebním projektem „VODA“ se scénickým tancem ( velké poděkování patří hudebnímu skladateli panu Miroslavu Vobořilovi za překrásnou autorskou hudbu, kterou dětem věnoval).

  Při  vytváření  této choreografie jsme se zaměřily zejména na to, abychom ztvárnily sílu a nezkrotnost jednoho z nejsilnějších přírodních živlů a s napětím jsme pozorovaly, zda trochu té strhující atmosféry přeneseme nejen na maminky a tatínky, ale potažmo na celé publikum. Děti vše ztvárnily tak věrohodně a obratně, že jsme já i moje kolegyně, sledovaly toto taneční pásmo se zatajením dechem.

http://www.youtube.com/watch?v=cpv3r08vKV8 yes

Výběr témat vždy  přizpůsobujeme aktuální situaci v mateřské škole a především zájmu dětí.                         

Mezi oblíbené formy naplńující vzdělávání patří samozřejmě vycházky do okolí, exkurze, výlety i akce na zahradě , které v průběhu roku pro děti organizujeme. Snažíme se podstatnou část výuky plnit v přírodě, proto vštěpujeme dětem, že není špatné počasí, ale špatné oblečení.

Naše mateřská škola podporuje program Zdravá mateřská škola a  ZDRAVÁ ACECEDA  a plně využívá získané náměty ke své práci s dětmi.   

Aplikujeme do oblasti školního stravování vlastní zkušenosti a názory, které využívají reálné podmínky naší mateřské školy a směřují ke zdravému stravování dětí a spokojenosti všech zúčastněných.  Jdeme svou vlastní cestou smiley

                                                                                                                                                                                                                                    R.Hromádková