Rozvrh 2022 - 2023

1. třída   Třídní učitelka Mgr. Jana Haltufová (Hal), vyučuje všechny předměty

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po

Čj čt M Čj ps Prv  

 

Út

Čj čt M Vv  

 

St

Čj čt M Čj ps Prv  

 

Čt

Čj čt M Tv Tv Inf

 

Čj čt M Čj čt Hv  

 

 

2.třída Třídní učitelka Mgr. Martina Holmanová (Hol), vyučuje všechny předměty

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po Čj ml M Čj čt Prv    
Út Čj ml M Vv Inf  
St Čj ml Mg Čj čt Prv    
Čt Čj ml M Čj ps Hv  

 

Čj sl M Tv Tv    

 

3. třída Třídní učitelka Bc. Soňa Tlučhořová (Tl), ostatní vyučující: Bc. Martin Kučera (Ku), Mgr. Martina Holmanová (Hol), Renáta Lišková (Liš), MgA. Kamil Husar (Hus)

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po Čj ml Tl M Tl Čj čt Hol Pč Ku Vv Ku  
Út Čj ml Tl M Tl Aj Tl Prv Liš    
St Čj ml Tl Mg Tl Čj čt Hol Prv Liš Aj Tl  
Čt Čj ml Tl M Tl Aj Tl Inf Hus Tv Hus Tv Hus
Čj ml Tl M Tl Čj sl Tl Hv Hus    

 

4. třída Třídní učitelka Mgr. Eva Kaprálová (Kapr), ostatní vyučující: Bc. Soňa Tlučhořová (Tl), Bc. Martin Kučera (Ku), Renáta Lišková (Liš), MgA. Kamil Husar (Hus), Hana Kopecká (Ko)

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po Čj ml. Kapr M Kapr Př Hus Př Hus Hv Hus  
Út Čj ml Kapr M Kapr Čj čt Kapr Aj Tl Vv Ku Vv Ku
St Čj ml Kapr Mg Kapr Vl Hus Inf Hus Tv Ko Tv Ko
Čt Čj ml Kapr M Kapr Čj čt Kapr Aj Tl Aj Tl  
Čj sl Kapr M Kapr Inf Hus Pč Liš    

 

5. třída Třídní učitel MgA. Kamil Husar (Hus), ostatní vyučující: Bc. Soňa Tlučhořová (Tl), Bc. Martin Kučera (Ku), Renáta Lišková (Liš), Mgr. Martina Holmanová (Hol)

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po Čj ml Hus M Hus Vl Tl Aj Tl Vv Ku Vv Ku
Út Čj ml Hus M Hus Př Hus Inf Hus Aj Tl  
St Čj ml Hus Mg Hus Vl Tl Aj Tl Čj čt Hol  
Čt Čj ml Hus M Hus Čj čt Hol Inf Hus Tv Hus Tv Hus
Čj sl Hus M Hus Pč Liš Hv Hus