O základní škole

Od září 2016 vyučujeme dle nového školního vzdělávacího programu s názvem: "Cesta ke štěstí".
Jaká je naše vize?
Chceme, aby nám naši žáci věřili. Aby poznali, že se nesnažíme hledat jejich slabiny. Aby věděli, že stavíme na tom, v čem jsou dobří. Máme snahu vychovávat z nich osobnosti se zdravým sebevědomím. Těm, kteří nemají předpoklady k úspěšnému zvládání učiva, se snažíme svým působením neustále dokazovat, že si jich vážíme pro jiné stránky jejich osobnosti - např. pro jejich vlastnosti, manuální zručnost, sportovní úspěchy...Tyto snahy korelují s množstvím zájmových kroužků, které ve škole pracují.
Tyto naše snahy se samozřejmě promítají též do výuky. Když říkám, že se snažíme o individuální přístup, není to pouhá fráze. Naše přípravy vždy respektují žáky nadané i žáky slabší. V praxi to vypadá tak, že je pro každého připravena taková činnost, která vychází z jeho schopností. Takže i slabší žák je (a musí být) ve výuce úspěšný. Do hodin se snažíme zařazovat co možná nejvíce her a zajímavých forem práce. Chceme žáky maximálně vtáhnout do výuky. Naše hodiny musí být efektivní - jenom tak můžeme dosáhnout požadovaných výsledků. Nikdo se nesmí v hodinách nudit - a naopak - nikdo nesmí mít pocit, že je úkol nad jeho možnosti. Naše výuka musí být bez stresu. Žáci, kteří absolvují naši školu, by měli být zdravě sebevědomí, neměli by se bát říci vlastní názor, měli by si  umět vlastní názor udělat, měli by být přemýšliví, tvořiví. Měli by být  funkčně gramotní, měli by si umět vyhledávat informace a pracovat s nimi, měli by umět pracovat s počítačem, měli by umět pracovat s mateřským jazykem.

I v tomto školním roce 2021/2022 máme v plánu celou řadu akcí. Zde uvádím pouze některé. Podrobnosti o jednotlivých akcích se dozvíte  v odkazu AKTUALITY.
V průběhu školního roku plánujeme pro naše žáky celou řadu besed, hudebních akcí, divadelních představení, soutěží a projektů, o nichž se zde nezmiňuji. Rodiče o nich budou včas informováni a o podrobnostech jejich průběhu se dozvíte též  v odkazu AKTUALITY.
 

Stručný přehled plánovaných akcí pro školní rok 2021/ 2022

 

 • Drakiáda
 • Dušičková akce pro děti z MŠ a žáky ZŠ
 • Ples pro rodiče a širokou veřejnost
 • Vánoční výtvarná dílna
 • Návštěva čertů …
 • Vánoční koncert v kostele spojený se staročeským občerstvením a vánočními prodejními trhy žáků školy.
 • Sázení stromu – žáci pátého ročníku si v obci zasadí strom
 • Čarodějnice
 • Školička pro předškoláky
 • Spaní ve škole spojené se stezkou odvahy
 • Divadelní večer ZŠ a MŠ Prasek v Jiráskově divadle v Novém Bydžově
 • Zahradní slavnost k ukončení školního roku
 • Výstava výtvarných prací našich žáků na zámku ve Sloupně (červenec, srpen 2022)

 

 

 

                                                                                     Mgr. Eva Kaprálová