O základní škole

Vyučujeme dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který jsme nazvali "Cesta ke štěstí".
Jaká je naše vize?
Chceme, aby nám naši žáci věřili. Aby poznali, že se nesnažíme hledat jejich slabiny. Aby věděli, že stavíme na tom, v čem jsou dobří. Máme snahu vychovávat z nich osobnosti se zdravým sebevědomím. Těm, kteří nemají předpoklady k úspěšnému zvládání učiva, se snažíme svým působením neustále dokazovat, že si jich vážíme pro jiné stránky jejich osobnosti - např. pro jejich vlastnosti, manuální zručnost, sportovní úspěchy...Tyto snahy korelují s množstvím zájmových kroužků, které ve škole pracují.
Promítají se samozřejmě též do výuky. Když říkám, že se snažíme o individuální přístup, není to pouhá fráze. Naše přípravy vždy respektují žáky nadané i žáky slabší. V praxi to vypadá tak, že je pro každého připravena taková činnost, která vychází z jeho schopností. Takže i slabší žák je (a musí být) ve výuce úspěšný. Do hodin se snažíme zařazovat co možná nejvíce her a zajímavých forem práce. Chceme žáky maximálně vtáhnout do výuky. Naše hodiny musí být efektivní - jenom tak můžeme dosáhnout požadovaných výsledků. Nikdo se nesmí v hodinách nudit - a naopak - nikdo nesmí mít pocit, že je úkol nad jeho možnosti. Naše výuka musí být bez stresu. Žáci, kteří absolvují naši školu, by měli být zdravě sebevědomí, neměli by se bát říci vlastní názor, měli by si  umět vlastní názor udělat, měli by být přemýšliví, tvořiví. Měli by být  funkčně gramotní, měli by si umět vyhledávat informace a pracovat s nimi, měli by umět pracovat s počítačem, měli by umět pracovat s mateřským jazykem.

I v tomto školním roce 2023/2024 plánujeme pro žáky celou řadu akcí. O veškerém dění ve škole pravidelně informujeme na stránkách školy v odkazu "Aktuality". Pokud chcete být neustále "v obraze" winkzaregistrujte se k odběru novinek.

Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy