Kontakty ZŠ a MŠ Prasek

Kontakty základní školy

Základní škola a mateřská škola Prasek

ředitelka školy - Mgr. Eva Kaprálová: 601 699 776, e-mail: reditel@skolaprasek.cz, kaprev@seznam.cz

zástupce ředitele - Renata Hromádková: 601 393 084, skolka@skolaprasek.cz

vedoucí školní jídelny - Romana Hejčlová: odhašování stravy 601 594 025, jidelna@skolaprasek.cz

školní družina: 602 152 784

učitelé ZŠ : 601 594 525

učitelky MŠ : ( omlouvání dětí) : 776532623

IČ: 70986509

adresa školy: Prasek 157, 504 01 Nový Bydžov, datová schránka: b6avgjh

umožňuje rodičům po předchozí domluvě na tel.čísle 601 699 776 nebo na e-mailové adrese: reditel@skolaprasek.cz, kaprev@seznam.cz:

- nahlédnout do hodin a na vlastní oči se přesvědčit, jak může být výuka zábavná a zároveň efektivní
- prohlédnout si prostory školy a učeben
- vidět výrobky našich žáků a výzdobu školy

Vy, kteří ještě nejste pevně rozhodnuti, kam dáte svého budoucího prvňáčka, máte jedinečnou příležitost nahlédnout do výuky, poznat pedagogy školy a seznámit se se stylem jejich práce.

Nabízíme Vám:

- individualizovanou výuku (tzn. dostatek času pro žáky nadané i žáky s poruchami učení)
- prvky moderní výuky (nadstandardní technické vybavení, moderní metody práce s žáky...)
- bohatou mimoškolní činnost (divadelní soubor, hra na kytaru, hra na flétnu, keramika,
  základy mikroskopické techniky - viz odkaz "zájmové kroužky")
- vlastní vypalovací pec
- každoroční kurz plavání
- lyžařský kurz
- pravidelné bruslení
- školní družinu 
- školní jídelnu
- zdravé klima malé školy
- zajímavé školní akce (čarodějnický den, spaní ve škole, akademie, koncerty, soutěže,...)

Kontakty na členy školské rady:

Paní Alena Solárová, předsedkyně školské rady - 605 744 552 (zvolena za zákonné zástupce žáků)
Pan Ing. Vítězslav Fof - 774 233 221 (zvolen za zřizovatele)
Paní Mgr. Miroslava Machová - 605 933 302 (zvolena za zřizovatele)
Paní Lucie Sedláčková - 733 798 831 (zvolena za zákonné zástupce žáků)
Paní Renata Hromádková - 776 532 623 (zvolena za zaměstnance školy)
Paní Mgr. Jana Haltufová - 724 955 339 (zvolena za zaměstnance školy)

Číslo účtu školy:

108 583 9319/0800

Pověřenec pro OÚ:            Bc. Lucie Říhová, e-mail: rihova@spolecnacidlina.cz,          tel: 776 059 979

                                          Ing. Lenka Skalická,     e-mail: pocidlinsko@seznam.cz,    tel: 731 719 977

 

Kontakty mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Prasek -  pracoviště mateřská škola, Prasek 213, 504 01 Nový Bydžov
Adresa ředitelství: Prasek 157, 504 01 Nový Bydžov, datová schránka: b6avgjh

ředitelka školy: 601 699 776, e-mail: reditel@skolaprasek.cz, kaprev@seznam.cz

zástupce ředitele  MŠ: 601 393 084, skolka@skolaprasek.cz

Omlouvání ze vzdělávání :  kontakt na p. učitelky do třídy MŠ - 776532623

Odhlašování stravy: vedoucí školní jídelny: 601 594 025, jidelna@skolaprasek.cz, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napište nám