Ke stažení

Řád školní družiny

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Školní řád platný od září 2020

Inspekční zpráva ZŠ, MŠ, ŠJ

Protokol o kontrole ČŠI

Kritéria pro přijímání žáků do ZŠ Prasek

Projekt: Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek - logo

Organizace školního dne