Ke stažení

Řád školní družiny

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Školní řád platný od září 2020

Inspekční zpráva ZŠ, MŠ, ŠJ

Protokol o kontrole ČŠI

Školní vzdělávací program ZŠ Prasek - Cesta ke štěstí, platný od 1. 9. 2016

Školní vzdělávací program ŠD - Cesta ke štěstí, platný od 1. 9. 2017

Kritéria pro přijímání žáků do ZŠ Prasek

Projekt: Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek - logo

Organizace školního dne