MŠ Prasek - Zájmové kroužky

Aktivity rozvíjející talent dětí  2019/2020

Aktivity rozvíjející talent dětí 2019/2020

Nadstandardní aktivity školy ( činnost kroužků  od října)

Plavecký výcvik v Hradci Králové- oblíbená forma vzdělávání, pomáhá dětem zbavit se strachu z vody, osvojovat si základní plavecké dovednosti

Taneční kroužek - osvojení si základů taneční průpravy, radosti z pohybu

Logopedická prevence. Procvičování básniček, říkadel a artikulačních cvičení formou jazykových chvilek - denně v rámci řízené činnost, po obědě v rámci nespacích aktivit formou ind. procvičování .

Dramatický kroužek- rozvoj řečových a komunikačních dovedností hravou formou. Děti se postupně seznámí s prací na jevišti

Výuka anglického jazyka- osvojování základů anglického jazyka prostřednictvím her 

 

Nadstandardní aktivity se každý rok obměňují podle věkového složení a zájmu dětí, realizují se v době nespacích aktivit tak, aby nenarušily pestrost a vzdělávací nabídku mateřské školy.

Jsou určeny pro rozvoj talentu a především pro děti předškolní. Probíhají převážně po obědě od 12.15 - 12.45 a dle potřeby školy.

Judo

Judo

Vážení rodiče,

pro velký zájem dětí, pokračuje kroužek juda pod vedením trenéra pana Jaroslava Hnáta v naší mateřské škole. Věnujte prosím pozornost níže uvedeným pokynům.

Informace pro rodiče dětí v MŠ no

Ve školce Vám budou předány k vyplnění přihlášky, které odevzdáte přímo ve školce pí učitelce. Na judo potřebují sportovní oblečení, cvičky , nebo botasky..

Tréninky začínají v týdnu od 23. 9. 2019, a to v pondělí. Platby zaplaťte na účet oddílu SKP Judo Nový Bydžov 186664111/0300. Platí se na celý rok dopředu.

26 lekcí = 1300,- Kč na účet 186664111/0300   ( platbu za judo posílejte prosím na tento účet SKP,Nový Bydžov  )

Možnost tréninku v DDM Nový Bydžov – úterý a ve čtvrtek 16,30 až 17,30 hodin.

Pokud budete potřebovat, trenér juda  VÁm vystaví  doklad o zaplacení, na který Vám přispěje většina zdravotních pojišťoven smiley

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------