MŠ Prasek - Zájmové kroužky

Aktivity rozvíjející talent dětí  2018/2019

Aktivity rozvíjející talent dětí 2018/2019

 

Aktivity rozvíjející talent dětí

Plavecký  výcvik v Hradci Králové- oblíbená forma vzdělávání, pomáhá dětem zbavit se strachu z vody, osvojovat si základní plavecké dovednosti. Je určen dětem od 4 let věku. 


Taneční kroužek -  osvojení si základů country, spojení tance se zábavou


Logopedická prevence Procvičování básniček, říkadel a artikulačních cvičení formou jazykových chvilek  s názvem ,, Na slovíčko"


Veselé pískání    V kroužku flétniček se děti seznámí se základy hry na hudební nástroj, ale také se při hře naučí správně dýchat. Kroužek bude zaměřen na dechová cvičení,  a na cviky,  kterými se děti naučí vnímat rytmus a zlepšovat ho.


Judo- rozvíjení tělesné i psychické zdatnosti, učí děti sebeovládání, přináší možnost poměřit své schopnosti (vede externí pracovník) dětem, které nenavštěvují kroužek juda, je nabízena pohybová aktivita ,, Tělocvik hrou“ ve třídě  ( pohybové hry, opičí dráha, ..)


Výuka anglického jazyka- osvojování základů anglického jazyka prostřednictvím her 


Předškoláček- příprava dětí na plynulý přechod do školy, individuální práce s dětmi s OŠD

Vedoucí kroužků :

Plavecký výcvik:   Renata Hromádková, Mgr. Yvona Nováková (  úterý září- listopad) )

 Na slovíčko :      Mgr. Yvona Nováková, Renata Hromádková (v rámci nespacích aktivit a  individuálně dopoledne dle potřeby)

Veselé pískání :   Renata Hromádková

Výuka anglického jazyka: Bc. Adéla Hromádková

Předškoláček:  Mgr. Yvona Nováková

Taneční kroužek: Dagmar Reisová

Judo: Jaroslav Hnát ( externí pracovník školy)

Činnost kroužků bude zahájena od října

 


Judo

Judo

Vážení rodiče,

na nástěnce v šatně je vyvěšen zápis do kroužku juda 

Pokud bude o tento kroužek zájem, jeho činnost bude zahájena od října, jako u ostatních kroužků.

 

Více informací na:
Web: www.judonb.cz a Facebook: SKP Judo Nový Bydžov 

Kontakt:
Tel.: +420603908819, +420775908819 - Jaroslav Hnát
skpjudonb.hnat@email.czhnat.j@seznam.cz

Na celý rok se platí na 26 lekcí = 1300,-

Částku  1300,- Kč  si můžete  rozdělit na  650 Kč / 1. pololetí  a 650 Kč za 2.pol. ( 1.pololetí nejpozději do konce října, na 2.pololetí do konce února)

Číslo účtu SKP  Judo Nový Bydžov   186 664 111 /0300 ( do poznámky pro příjemce prosím napište jméno a příjmení dítěte + MŠ Prasek)

Zároveň máte možnost tréninku v DDM Nový Bydžov – účast ale není povinná , děti se ale mohou účastnit závodů a jiných aktivit SKP a budou na ně i průběžně zvány.

V případě zájmu, Vám bude vystaveno potvrzení pro zdravotní pojišťovnu k proplacení.