MŠ Prasek - Zájmové kroužky

Angličitna hrou - Bc. Monika Doležalová

Angličitna hrou - Bc. Monika Doležalová

Angličtina patří mezi oblíbený kroužek v naší  mateřské škole, děti  seznamujeme s cizím jazykem hravou formou, takže nemají pocit, že se učí, ale i střídáním pohybových her a her, vyžadujících soustředění, takže se děti při výuce nenudí. Mezi nejoblíbenější anglické hry a aktivity patří například písničky a básničky spojené s pohybovými aktivitami.

Povídálek   - Iva Šoufková Dis

Povídálek - Iva Šoufková Dis

Cílem této nadstandardní aktivity je  rozvoj slovní zásoby, zejména však probudit v dětech zájem o knihy a četbu. 

Děti si povedou „ První čtenářský deníček". který bude výstupem jejiích celoroční práce. 

Jóga - Renata Lišková

Jóga - Renata Lišková

Jóga pro děti v MŠ vychází z jógy pro dospělé, je však speciálně přizpůsobena jejich schopnostem. Děti cvičí pozice vybrané jim na míru.Většinou se jedná o pozice inspirované přírodou a zvířátky, které se učí formou vyprávění příběhů, básniček a hraní her. Vyzkouší si tak, jaké je to být horou, stromem, kočkou, lvem či kobrou. Díky této projekci působí jóga kladně na jejich představivost. Při cvičení dochází k protažení a následnému uvolnění svalů a tím se jóga liší od ostatních pohybových aktivit. Při józe dochází i k vnitřnímu prožívání pohybů bez zaměření na vnější výsledek jako je vítězství, předvádění a předhánění,… Tím, že se v józe nesoutěží, tak nedochází k emočnímu vypětí, které často bývá stresující.Aktivní děti jóga zklidní a naučí se koncentrovat, tišším dětem pomůže jóga vybudovat sebevědomí. Cvičení zlepšuje zdraví a zvyšuje stupeň fyzické zdatnosti, flexibility, síly a rovnováhy. Udržuje kostru zdravou, silnou a pružnou.

Jóga podporuje zdravý tělesný vývoj,  Nemalým přínosem může být jak jejich zlepšení pozornosti...

Logohrátky - Renata Hromádková vedoucí učitelka

Logohrátky - Renata Hromádková vedoucí učitelka

Logohrátky probíhají  v dopoledních hodinách pro všechny děti, a po obědě v rámci nespacích aktivit pro děti, které potřebují častější procvičování.

Jedná se o kroužek, který je zaměřen na správné dýchání a fonace, na motoriku a obratnost mluvidel, na rytmizaci, na rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby, na procvičování jemné motoriky, na podporu správné výslovnosti a rozvoji hlásek dle věku dítěte aj.  

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Do přírody s pohádkou “ spočívá mimo jiné v zařazení systematické logopedické prevence, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA!!!

Zajímavé odkazy pro rodiče no

 https://www.detskestranky.cz/rubrika/pro-rodice/logopedie/

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

https://www.logopedonline.cz/logopedicke-pomucky/cviceni-ke-stazeni/

(Vede vedoucí učitelka Renata Hromádková absolventka vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT),

Pravidelná logopedická cvičení zajišťuje pravidelně externí pracovník paní Mgr. Stanislava Vojtěchová

Poradenskou činnost a depistáže poskytuje SPC po děti s vadami řeči  z HK.

 

 

 

Plavecká výuka 2021-2022

Plavecká výuka 2021-2022

Vážení rodiče,

výuka plavání bude v letošním roce začínat  ve středu 1.12. 2021 v čase  10:35-11:20

Termíny výuky : 1.12. 3.12. /8.12./15.12./22.12/5.1./19.1./26.1./2.2./16.2.2022

Budeme jezdit opět do Hořic v Podkrkonoší. Plavání je určeno pro děti, které nejpozději v době zahájení výuky dosáhnou 4 let.

Výše kurzovného bude pravděpodobně stejná jako loni, to ale ještě upřesníme smiley

( v loňském roce byl poplatek  500,- Kč - platbu za plavání budete hradit na účet školy až po skončení výuky)

Doprava je hrazena dětem z rozpočtu školy

Během podzimu bude na nástěnce vyvěšen dotazník, kam můžete své děti přihlašovat (postupně Vám budeme předávat přihlášky k vyplnění pro plaveckou školu)

Tak jen v krátkosti, co nás v bazénku čeká 

Základní cíle předplavecké výuky dětí MŠ ( dětem základní hygienické návyky, seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vod, učit je nebát se vody, naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce: orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na břiše), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody, postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnostem a dovednostem dětí zmíněného věku)

Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně plavci yes

Děti budou potřebovat:

Batůžek a do něj vložíte podepsanou igelitovou tašku se jménem školy, adresou bydlištěm.

Pokud máte, je vhodná koupací čepice, zvláště pro holčičky s dlouhými vlásky (podepsaná)

Plavky (podepsané)

Ručník, hřeben

Na převlečení jsou vhodnější pod kalhoty legíny nebo tepláčky místo punčocháčů.

Pití na šroubek (dětem pití vytéká do batůžku) 

                                                                                                                                                                   Renata  Hromádková  5.8.2021