MŠ Prasek - Zájmové kroužky

JUDO

JUDO

Tento kroužek byl v letošním roce z organizačních důvodů SKP zrušen 

Sportovky  - bc.  Monika Doležalová

Sportovky - bc. Monika Doležalová

Kroužek vede paní učitelka Bc. Monika Doležalová, bude realizován v čase po obědě 1 x za 14 dní 

Jeho cílem bude rozvíjet u dětí pohybovou aktivitu, zdravé soutěžení a týmovou práci.
Děti se postupně naučí odhadovat své možnosti, překonávat samy sebe, neztrácet motivaci, chápat, že pohyb je součástí našeho života a přináší nám radost.

Návyk na pohybovou činnost je totiž třeba pěstovat již od nejútlejšího věku :)

Děti nenutíme, respektujeme osobnost a jedinečnost.
Věříme, že časem si každý zvolí vhodnou sportovní aktivitu, která se mu bude líbit a přidá
se k ostatním,  děti se naučí soustu nových pohybových her, a třeba i tanečků.

 

Hravé tvoření  - Iva Šoufková Dis

Hravé tvoření - Iva Šoufková Dis

Tento kroužek povede paní učitelka Iva Šoufková, v čase po obědě 1 x za 14 dní 

A co budeme během hravého tvoření dělat?

Necháme se inspirovat světem kolem sebe i uměním. Zkusíme to propojit. Společně budeme tvořit, kreslit, lepit, stříhat, zatloukat. Natírat, sbírat přírodniny, kterých je kolem nás všude dost a dost.

Budeme se seznamovat s různými výtvarnými technikami, plošnými i prostorovými, i s jinými různými materiály. Prostě nenecháme naše ručičky zahálet, a využijeme k tomu i pracovní ponk na zahradě.

Na naše výrobky se můžete všichni těšit ..

 

Jóga - Renata Lišková

Jóga - Renata Lišková

Vede paní učitelka Renata Lišková v rámci nespacích aktivit, , bude realizován v čase po obědě 1 x za 14 dní 

Jóga pro děti v MŠ vychází z jógy pro dospělé, je však speciálně přizpůsobena jejich schopnostem. Děti cvičí pozice vybrané jim na míru.Většinou se jedná o pozice inspirované přírodou a zvířátky, které se učí formou vyprávění příběhů, básniček a hraní her. Vyzkouší si tak, jaké je to být horou, stromem, kočkou, lvem či kobrou. Díky této projekci působí jóga kladně na jejich představivost. Při cvičení dochází k protažení a následnému uvolnění svalů a tím se jóga liší od ostatních pohybových aktivit. Při józe dochází i k vnitřnímu prožívání pohybů bez zaměření na vnější výsledek jako je vítězství, předvádění a předhánění,… Tím, že se v józe nesoutěží, tak nedochází k emočnímu vypětí, které často bývá stresující.Aktivní děti jóga zklidní a naučí se koncentrovat, tišším dětem pomůže jóga vybudovat sebevědomí. Cvičení zlepšuje zdraví a zvyšuje stupeň fyzické zdatnosti, flexibility, síly a rovnováhy. Udržuje kostru zdravou, silnou a pružnou.

Jóga podporuje zdravý tělesný vývoj,  Nemalým přínosem může být jak jejich zlepšení pozornosti...

Logohrátky - Renata Hromádková vedoucí učitelka

Logohrátky - Renata Hromádková vedoucí učitelka

Logohrátky probíhají  v dopoledních hodinách pro všechny děti, a po obědě v rámci nespacích aktivit pro děti, které potřebují častější procvičování.

Jedná se o kroužek, který je zaměřen na správné dýchání a fonace, na motoriku a obratnost mluvidel, na rytmizaci, na rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby, na procvičování jemné motoriky, na podporu správné výslovnosti a rozvoji hlásek dle věku dítěte aj.  

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Do přírody s pohádkou “ spočívá mimo jiné v zařazení systematické logopedické prevence, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA!!!

Zajímavé odkazy pro rodiče no

 https://www.detskestranky.cz/rubrika/pro-rodice/logopedie/

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

https://www.logopedonline.cz/logopedicke-pomucky/cviceni-ke-stazeni/

(Vede vedoucí učitelka Renata Hromádková absolventka vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT),

Pravidelná logopedická cvičení zajišťuje pravidelně externí pracovník paní Mgr. Stanislava Vojtěchová

Poradenskou činnost a depistáže poskytuje SPC po děti s vadami řeči  z HK.

 

 

 

Plavecká výuka 2020-2021

Plavecká výuka 2020-2021

Vážení rodiče,

výuka plavání pro děti bude v letošním roce zahájena od 25. 11. 2020

Budeme jezdit opět do Hořic v Podkrkonoší. Plavání je určeno pro děti, které nejpozději v době zahájení výuky dosáhnou 4 let.

Celkem kurzovné 500,- Kč (platbu za plavání budete hradit na účet školy až po skončení výuky)

Doprava je hrazena dětem z rozpočtu školy

Během září bude na nástěnce vyvěšen dotazník, kam můžete své děti přihlašovat (postupně Vám budeme předávat přihlášky k vyplnění pro plaveckou školu)

Tak jen v krátkosti, co nás v bazénku čeká 

Základní cíle předplavecké výuky dětí MŠ ( dětem základní hygienické návyky, seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vod, učit je nebát se vody, naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce: orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na břiše), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody, postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnostem a dovednostem dětí zmíněného věku)

Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně plavci yes

Děti budou potřebovat:

Batůžek a do něj vložíte podepsanou igelitovou tašku se jménem školy, adresou bydlištěm.

Pokud máte, je vhodná koupací čepice, zvláště pro holčičky s dlouhými vlásky (podepsaná)

Plavky (podepsané)

Ručník, hřeben

Na převlečení jsou vhodnější pod kalhoty legíny nebo tepláčky místo punčocháčů.

Pití na šroubek (dětem pití vytéká do batůžku) 

                                                                                                                                                                   Renata  Hromádková  4. 9. 2020