MŠ Prasek - Zájmové kroužky

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz

Výcvik proběhne  v lednu od 10.1  do 14.1.2021. Odjíždet budeme každé ráno sjednaným autobusem,

Výuka probíhá každý den od pondělí do pátku. Ráno odjíždíme od budovy MŠ kolem 7. hodiny, návrat plánujeme mezi 13.00 - 13.30. Přihlásit můžete děti ve věku od 4 let. (obvykle jezdí děti předškolního věku). Výše kurzovného je 1700 Kč, budete jej hradit v hotovosti  u vedoucí učitelky od  pondělí 22.11.2021, obdržíte doklad o zaplacení.

Poplatek musí být uhrazen před zahájením kurzu, nejpozději do konce prosince.

Pujčení lyží, helmy a lyžařských bot si sami vyjednáte po 29.12. ,  na  pujčovna  . Platbu 500 Kč  za zapůjčení lyží  uhradíte před odjezdem první týden v lednu paní učitelce

Pozor důležitá informace : lekce plavání 12.1. bude nahrazena  již 3. 12.., aby dětem z důvodu lyžařského kurzu nepropadla :)

Zodpovědnost za bezpečnost dětí při doprovodu nebo při dopravě na lyžařskou výuku (tam i zpátky) zajišťuje pedagogický dozor, předáním dětí a po celou dobu lyžařské výuky přebírají zodpovědnost instruktoři lyžování.Po ukončení lyžařské výuky si shromáždí instruktoři děti na stejné místo jako při příchodu, kde si je opět převezme pedagogický doprovod ( pedagogický dozor bude přítomen po celou dobu u dětí na sjezdovce)

Co budou děti potřebovat :

  • Sjezdové lyže, hůlky prosím dětem nedávejte, sjezdové boty - podepsané, sjezdové oblečení – kombinéza (nepromokavá), ochranná přilba – povinná, zimní čepice, dvoje rukavice, lyžařské brýle  Všechny věci musí být sbaleny do pevné tašky.  Tašku prosím označte bílou stužkou, ať naše věci snadněji odlišíme od  MŠ, která pojede s námi. Lyže musí být na dvou místech řádně sepnuty, nedávejte je prosím do vaku. Lyže i s botami si budeme nechávat v areálu uzamčeny, nebudeme je v průběhu týdne převážet. Můžete dát dětem do autobusu malý batůžek, nějaký mls i  pití  s uzávěrem na závit. Vše budeme mít sice s sebou ( myslím svačinu a pití), ale děti mohou mít i něco svého, nějakou tu dobrůtku wink. Tak to by snad bylo zatím vše, sledujte průběžně tyto stránky, budeme Vás určitě ještě  informovat, pokud se podmínky změní. Tak hlavně, ať napadne sníh, ať si to užijeme yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                R.Hromádková 18.11.2021

 

Angličitna hrou - Bc. Monika Doležalová

Angličitna hrou - Bc. Monika Doležalová

Angličtina patří mezi oblíbený kroužek v naší  mateřské škole, děti  seznamujeme s cizím jazykem hravou formou, takže nemají pocit, že se učí, ale i střídáním pohybových her a her, vyžadujících soustředění, takže se děti při výuce nenudí. Mezi nejoblíbenější anglické hry a aktivity patří například písničky a básničky spojené s pohybovými aktivitami.

Povídálek   - Iva Šoufková Dis

Povídálek - Iva Šoufková Dis

Cílem této nadstandardní aktivity je  rozvoj slovní zásoby, zejména však probudit v dětech zájem o knihy a četbu. 

Děti si povedou „ První čtenářský deníček". který bude výstupem jejiích celoroční práce. 

Jóga - Renata Lišková

Jóga - Renata Lišková

Jóga pro děti v MŠ vychází z jógy pro dospělé, je však speciálně přizpůsobena jejich schopnostem. Děti cvičí pozice vybrané jim na míru.Většinou se jedná o pozice inspirované přírodou a zvířátky, které se učí formou vyprávění příběhů, básniček a hraní her. Vyzkouší si tak, jaké je to být horou, stromem, kočkou, lvem či kobrou. Díky této projekci působí jóga kladně na jejich představivost. Při cvičení dochází k protažení a následnému uvolnění svalů a tím se jóga liší od ostatních pohybových aktivit. Při józe dochází i k vnitřnímu prožívání pohybů bez zaměření na vnější výsledek jako je vítězství, předvádění a předhánění,… Tím, že se v józe nesoutěží, tak nedochází k emočnímu vypětí, které často bývá stresující.Aktivní děti jóga zklidní a naučí se koncentrovat, tišším dětem pomůže jóga vybudovat sebevědomí. Cvičení zlepšuje zdraví a zvyšuje stupeň fyzické zdatnosti, flexibility, síly a rovnováhy. Udržuje kostru zdravou, silnou a pružnou.

Jóga podporuje zdravý tělesný vývoj,  Nemalým přínosem může být jak jejich zlepšení pozornosti...

Logohrátky - Renata Hromádková vedoucí učitelka

Logohrátky - Renata Hromádková vedoucí učitelka

Logohrátky probíhají  v dopoledních hodinách pro všechny děti, a po obědě v rámci nespacích aktivit pro děti, které potřebují častější procvičování.

Jedná se o kroužek, který je zaměřen na správné dýchání a fonace, na motoriku a obratnost mluvidel, na rytmizaci, na rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby, na procvičování jemné motoriky, na podporu správné výslovnosti a rozvoji hlásek dle věku dítěte aj.  

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Do přírody s pohádkou “ spočívá mimo jiné v zařazení systematické logopedické prevence, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA!!!

Zajímavé odkazy pro rodiče no

 https://www.detskestranky.cz/rubrika/pro-rodice/logopedie/

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

https://www.logopedonline.cz/logopedicke-pomucky/cviceni-ke-stazeni/

(Vede vedoucí učitelka Renata Hromádková absolventka vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT),

Pravidelná logopedická cvičení zajišťuje pravidelně externí pracovník paní Mgr. Stanislava Vojtěchová

Poradenskou činnost a depistáže poskytuje SPC po děti s vadami řeči  z HK.

 

 

 

Plavecká výuka 2021-2022

Plavecká výuka 2021-2022

Vážení rodiče,

výuka plavání bude v letošním roce začínat  ve středu 1.12. 2021 v čase  10:35-11:20  Plavání je určeno pro děti, které nejpozději v době zahájení výuky dosáhnou 4 let.

Termíny výuky : 1.12. 3.12. /8.12./15.12./22.12/5.1./19.1./26.1./2.2./16.2.2022

Na plavání budou děti potřebovat:

Podepsanou igelitovou tašku se jménem školy, adresou bydliště, tu vložíte do batůžku na záda.

Pokud máte, je vhodná podepsaná koupací čepice :)

Plavky ( podepsané)

Ručník, hřeben (podepsaný)

Po koupání mají děti často velkou žízeň, můžete jim dát pitíčko ne závit, ne s brčkem.

Až se ochladí, dávejte dětem pod kalhoty legíny nebo tepláčky místo punčocháčů(punčocháče se po vykoupání dětem špatně natahují).

Ve společných prostorách areálu bazénu jsou roušky povinné, od šaten už ne, prosíme proto, aby děti měly v malém sáčku v batůžku připraveny 1 roušku s sebou.

Odjezd do Hořic letos plánujeme po svačině, návrat na oběd.

Kurz se bude hradit až po skončení plavání :)

Zamešká-li žák 1 nebo 2 lekce, bude mu účtována plná cena.

Zamešká-li žák více jak 2 lekce plaveckého výcviku (dlouhodobá nemoc, úraz), bude mu po předložení lékařského potvrzení při vyúčtování vrácena úhrada za zameškanou část plaveckého výcviku v poměrné výši bez ceny 2 lekcí. Doprava je hrazena z rozpočtu školy.

Děti, které nepojedou, budou mít náhradní činnost ve třídě Koťátek.                                                                                                          

Tak jen v krátkosti, co nás v bazénku čeká 

Základní cíle předplavecké výuky dětí MŠ ( dětem základní hygienické návyky, seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vod, učit je nebát se vody, naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce: orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na břiše), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody, postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnostem a dovednostem dětí zmíněného věku)

Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně plavci yes

 

                                                                                                                                                                                                                     R. Hromádková