Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu, která má veškeré vybavení, které potřebujeme a máme nové učebny zařízené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Divadelní soubor - video

Vážení příznivci divadla,

do videogalerie základní školy se konečně podařilo nahrát video jednotlivých představení našeho divadelního souboru. Pokud si tedy chcete připomenout skvělé výkony našich malých členů souboru, je Vám video plně k dispozici laughyes!
Přeji Vám krásný večer. smiley

3. 7. 2022, Eva Kaprálová

03.07.2022

Rozloučení se školním rokem

Vážení rodiče, milí žáčci,

podívejte se do videogalerie základní školy na prezentace ze dvou posledních akcí - cyklistického výjezdu do Kobylic a slavnostního předání vysvědčení. Chtěla bych ještě touto cestou velice poděkovat kobylickým maminkám, hasičům, paní Valentové a panu starostovi (našemu kolegovi laugh) za milé přivítání, občerstvení a úžasné prostředí, které nám v Kobylicích připravili.


Vážení rodiče, milí žáčci naši, přeji Vám za všechny pracovníky školy krásné léto. Užijte si zaslouženou dovolenou, získejte spoustu úžasných zážitků, na které budete rádi vzpomínat. Děkuji Vám všem za přízeň, které se nám od Vás dostává.
A my se budeme těšit na novou společnou cestu školním rokem, kterou zahájíme ve čtvrtek 1. 9. 2022. winkyes

Užívejte si a opatrujte se laugh...

1. 7. 2022, Eva Kaprálová

01.07.2022

Vyhodnocení dotazníku ke školnímu stravování

Vážení rodiče,

v odkazu "Soubor ke stažení" naleznete výsledek dotazníkového šetření, které se v naší základní škole  a mateřské škole uskutečnilo v měsíci červnu.
Děkujeme všem, kteří věnovali čas vyplnění dotazníku. Dotazníky i s Vašimi poznámkami a podněty byly předány do školní kuchyně a na poradě věnované oblasti stravování jednotlivě řešeny...věříme, že ke spokojenosti našich strávníků.

 

1. 7. 2022, Eva Kaprálová

01.07.2022

Zajímavý článek ke školnímu stravování

Vážení rodiče,

v odkazu "Soubor ke stažení" Vám ještě přikládám jeden zajímavý článek věnovaný problematice školního stravování. Myslím, že Vám může významně přiblížit tuto oblast a odpovědět na některé Vaše případné otázky.

 

1. 7. 2022, Eva Kaprálová

01.07.2022

Cyklistický výlet k ukončení školního roku

Vážení rodiče,

ve středu 29. 6. 2022 se koná tradiční cyklistický výlet – rodiče – děti – učitelé laugh na rozloučenou se školním rokem. Cílem cesty bude „stará škola“ č. p. 43 v Kobylicích, kde bude otevřená hospůdka. Možná, že bude také připraven nějaký „sranda program“ cheeky
Kdo si chce opéci buřty, vezměte si je s sebou, vidlice a dřevo jsou zajištěny.
Sraz bude u školy v 17.00. Vyrazíme dvěma trasami. Jedna bude přímá a druhá povede oklikou – ta bude určena pro ty, kteří se chtějí projet. Pokud někdo na kole nejezdíte, budeme rádi, když přijedete třeba autem či jinak…
Moc se na Vás těšíme! smiley

28. 6. 2022, Eva Kaprálová

 

28.06.2022

A opět nové video...Děti baví rodiče

Vážení rodiče,

podívejte se ve videogalerii základní školy na prezentaci z naší poslední akce "Děti baví rodiče" smiley...

A nezapomeňte zítra...winkyeslaugh!

Přeji krásný večer.

28. 6. 2022, Eva Kaprálová

28.06.2022

Aktuality mateřské školy


Poděkování

Vážení rodiče,

přejeme vám nejen krásné letošní prázdniny, ale také radost a štěstí, které budete prožívat, při vyrůstání vašich dětí,. Rády bychom vám touto cestou poděkovaly za dojemná rozloučení a krásné osobní dárky, které nás velmi potěšily.

Zejména děkujeme za spolupráci v tomto školním roce, společnými silami jsme všichni dokázali dětem udělat tento školní rok hezký a plný veselých zážitků.

Krásné létosmiley

                                                                                                                                                                         R. Hromádková 1. 7. 2022

 

01.07.2022

Vyhodnocení dotazníku ke školnímu stravování

Vážení rodiče,

v odkazu "Soubor ke stažení" naleznete výsledek dotazníkového šetření, které se v naší základní škole  a mateřské škole uskutečnilo v měsíci červnu.
Děkujeme všem, kteří věnovali čas vyplnění dotazníku. Dotazníky i s Vašimi poznámkami a podněty byly předány do školní kuchyně a na poradě věnované oblasti stravování jednotlivě řešeny...věříme, že ke spokojenosti našich strávníků.

 

1. 7. 2022, Eva Kaprálová

01.07.2022

Zajímavý článek ke školnímu stravování

Vážení rodiče,

v odkazu "Soubor ke stažení" Vám ještě přikládám jeden zajímavý článek věnovaný problematice školního stravování. Myslím, že Vám může významně přiblížit tuto oblast a odpovědět na některé Vaše případné otázky.

 

1. 7. 2022, Eva Kaprálová

01.07.2022

Seznam věcí pro prvňáčky - školní rok 2022-2023

Vážení rodiče,

v odkazu "Soubor ke stažení" naleznete seznam toho, co budou Vaše dítka potřebovat v září do školy (či co od nás dostanou smiley) + informaci k úvodní schůzce.
Přeji Vám krásné prožití léta. laugh

 

29. 6. 2022, Eva Kaprálová

29.06.2022

Schůzka rodičů nově přijatých dětí k 1.9.2022

Srdečně zveme rodiče nově přijatých dětí na informativní třídní schůzku, která se uskuteční ve středu  29. 6. 2022 od 15.00 hodin.

Prosíme o účast rodičů bez dětí.

Na schůzce obdržíte stejnopis rozhodnutí o přijetí a důležité informace o provozu a vzdělávání v mateřské škole, proto je vaše účast důležitá smiley

Prosíme o potvrzení účasti emailem, na skolka@skolaprasek.cz, děkujeme.

Těšíme se na Vás kolektiv MŠ                                                                                     R. Hromádková

23.06.2022

Krátké ohlédnutí za zahradní slavností

Vážení rodiče, přátelé naší školičky,

věřím, že se mnou budou děti souhlasit, pokud řeknu, že se jednalo o naši největší a nejkrásnější akci v celém školním roce. Nemohu prostě zapomenout na slavnostní chvíli, kdy nad našimi hlavami vystřelily salvy z konfet, a naši malí předškoláci byli zasypáni modrobílým námořnickým štěstím. Za cinkotu dětského sektu a krájení dortu  nejednomu ukápla nějaká ta slzička. Ráda bych proto ze srdce poděkovala všem, kteří se na naší akci podíleli

Jmenovitě děkuji

Panu Jaroslavu Myškovi, starostovi Obce Prasek za pomoc s organizací akce, zejména však za náročnou přípravu naší zahrady. Ta se tak pomalu proměňuje postupně k nepoznání  ( byl postaven bezpečnostní plůtek okolo bazénu, vytvořen kopec na prolézaní pro děti, proveden nátěr vstupních vrat do MŠ, okolo sběrného dvora byl vysázen živý plot).

Zastupitelce Obce Prasek paní  JUDr. Marii Chladové za výborný dort a fotoknihy pro děti.

Firmě https://www.ohnostroje-cbs.cz/  děkujeme za darování pyrotechnických efektů

Paní Soně Chlumecké za fotodokumentaci celé akce, pokud máte o fotografie zájem, kontaktujete prosím paní Soňu Chlumeckou na emailu cis-sona@volny.cz , kde Vám ukáže na místě náhledy k objednání smiley

Také děkujeme panu Frýdovi, že každý rok dorazí na naši zahradu s výbornou zmrzlinou, letos dokonce přijela pojízdná pizza. Mimochodem vynikající.

Děkuji svým kolegyním za spolupráci, jsme skvělý tým . Byla to náročná akce, přesto po celý podvečer panovala veselá, pohodová atmosféra, kterou nepokazila ani dopolední zpráva, že objednaný program pan Pavel Novák z důvodu nemoci nepřijede. Náhradní program v podobě Freddiho Mercuryho revival, byl to nejlepší volbou, děkujeme!!!!!!

Děkuji všem, kteří nás přišli podpořit a pomohli vytvořit pro děti tak neopakovatelnou atmosféru.

Našich školáčkům přejeme úspěšné vykročení do školy                                                                                   R. Hromádková

 

21.06.2022