MŠ Prasek - Aktuality

Uzavření MŠ

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že se souhlasem zřizovatele, rodičů a vedení ZŠ a MŠ v Prasku, bude  mateřská škola ve dnech 26.10.- 30. 10. 2020 uzavřena (celkem 4 pracovní dny)

Toto opatření bylo přijato z důvodu velké nemocnosti dětí, ale především z důvodu závažného epidemiologického stavu. 

Provoz bude obnoven opět v pondělí 2. 11. 2020. Věřím, že to všichni společně zvládneme a budeme se těšit na další „normální "dny v naší školičce. 

Obědy si v týdnu od 26. 10. do 30. 10. nemusíte odhlašovat, budou vám odhlášeny automaticky. 

R. Hromádková 21.10. 2020

 

 

 

 

21.10.2020
Důležité

Důležité

Vážení rodiče,

vzhledem k vysokému procentu absentujících dětí v MŠ se na Vás obracím s prosbou.

Ráda bych využila nadcházejících dnů podzimních prázdnin k uzavření MŠ a to na velmi krátkou dobu od 26. 10. do 30. 10. 2020 (4 dny)

Děti jsou velmi nachlazené sad, proto si myslím, že bychom alespoň trochu předešli šíření nemocnosti v našem kolektivu a 2. listopadu se opět sešli všichni v plné síle, tedy doufámwink.

Věnujte prosím pozornost dotazníku vyvěšenému v šatně. Pokud jste s dítkem doma, a do MŠ nechodíte, potvrdte prosím souhlas elektronicky na skolka@skolaprasek.cz 

( stačí napsat „Souhlasím s uzavřením od 26.10. do 30.10. 2020). Velmi Vám děkuji za čas strávený s odesláním emailu. 

S přáním pevného zdraví 

R. Hromádková 

16.10.2020
Co nás čeká do konce roku

Co nás čeká do konce roku

    V úterý 13.10. od 9.00 „Canisterapie s pejsky"  

Pozor změnaAkce „ Uspávání skřítků" odložena z důvodu nízkého počtu dětí v MŠ, a z důvodu preventivních hygienických opatření, děkujeme za pochopení 

Ve středu  25. 11. se koná první lekce plavání (děti od 4 let) zápis na plavání bude vyvěšen v šatně 

Ve středu středu 2. 12. plavání

Ve čtvrtek 3.12. Mikulášská nadílka ( akce bude z důvodu hygienických opatření pouze pro děti v MŠ , a to bez rodičů)

Ve středu  9. 12. plavání.

Ve středu 16.12. plavání 

V pátek 18. 12. od 17.00 vystoupí děti ze třídy Sluníček v místním kostele v Prasku, se svým krátkým vystoupením. Všichni jste srdečně zváni.

Do konce roku bychom ještě zařadili rádi „Dřevíčkovou dílničku“, divadelní představení a canisterapii s pejsky.  Sledujte prosím aktuality, budeme Vás informovat smiley

Do 15.10. 2020 vybíráme kredit placených akcí MŠ v částce 500 Kč, výše kreditu byla odsouhlasena na schůzce rodičů dne 22.9.2020. Kredit Vám bude po zaplacení připsán 

na nástěnce v šatně , zde můžete aktuální výši kreditu průběžně sledovat.  Kredit předávejte prosím paní učitelce ve své třídě. 

Děkujeme 

 

 

16.09.2020
Důležité

Důležité

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se situaci Vás prosíme, abyste od čtvrtka 10. 9. 2020 vstupovali do budovy mateřské školy pouze v rouškách.

Opatření neplatí pro děti. O případných změnách Vás budeme průběžně informovat.

 Děkuji za pochopení

                                                               Renata Hromádková 9.9.2020

09.09.2020
Úplata za předškolní vzdělávání 2020-2021

Úplata za předškolní vzdělávání 2020-2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům, bude od 1. 9. 2020 výše úplaty za předškolní vzdělávání navýšena, a to z částky 210 Kč na 250 Kč.  

Výpočet školného je stanoven dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání § 6 odstavec 2 a ten zní: „Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce“.

Jednotná částka úplaty je stanovena na období od 1. 9. 2020 do 31. 8.2021 na 250 Kč pro všechny děti přijaté k docházce do MŠ. Bezúplatně se budou vzdělávat děti, které dosáhnou pátého roku věku.                  

                                                                                                                                                                                                                Děkujeme za pochopení

 

                                                                                                                                                                                                                          Renata Hromádková 1. 9. 2020

 

 

 

01.09.2020
Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, moc se již na Vás a na Vaše děti po prázdninách těšíme.  smiley

Vzhledem ale k pokračující epidemii nemoci Covid 19, budeme v novém školním roce muset  i nadále respektovat všichni společně zvýšená hygienická opatření.

Seznamte se prosím s níže uvedenými hygienickými zásadami, platnými pro školní rok 2020/2021. (zpracováno dle Manuálu MŠMT)no

Od dětí před příchodem do MŠ již nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

  • ​​V budově mateřské školy pobývejte prosím nezbytně nutnou dobu, nevstupujte prosím do tříd, pouze děti předejte u dveří do třídy
  • Do budovy mateřské školy mohou vstoupit pouze osoby (děti a zákonní zástupci), kteří nevykazují žádné příznaky infekčního onemocnění
  • Před vstupem do mateřské školy je nutné použít přípravek k dezinfekci rukou (přípravky budou opět umístěny u obou vchodů do MŠ) před předáním dítka do třídy je třeba, aby si Vaše dítko důkladně umylo ruce v umývárně (20-30 sekund), v případě, že Vaše dítko bude vykazovat známky onemocnění již při příchodu do mateřské školy, nebude do kolektivu přijato. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění v průběhu dne, bude zákonný zástupce vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte. P. učitelka bude kontaktovat zákonného zástupce dítěte pro bezodkladné vyzvednutí dítěte
  • Dále by měl zákonný zástupce ihned telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • Děti, u kterých přetrvávají příznaky infekčního onemocnění (alergie, chronické onemocnění), mohou být přijaty do kolektivu v mateřské škole pouze za předpokladu, že zákonný zástupce písemně prokáže absenci infekčního onemocnění (potvrzení vydává lékař pro děti a dorost)
  • Není povinné nosit roušky, to je na Vašem zvážení smiley
  • Rodiče dětí prosíme, aby děti měly s sebou v šatně ve skříňce k dispozici 1 roušku v igelitovém sáčku, pro případ potřeby.
  • V případě jakýchkoliv změn Vás budeme neprodleně informovat o následných krocích prostřednictvím našich stránek
  •  V prvním zářijovém týdnu Vám budeme postupně vydávat nové, Vámi objednané čipy za vratnou zálohovou platbu  1ks -100 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                R. Hromádková 27. 8. 2020

.

 

 

 

 

 

27.08.2020
Spaní ve škole s předškoláky

Spaní ve škole s předškoláky

Vážení rodiče,

blíží se nám prázdninové spaní ve škole, které jsem Vám avizovala na zahradní slavnosti v MŠ. Spaní ve škole se uskuteční z pátku 14. 8. do soboty 15. 8. 2020. Bohužel jsme se s Vašimi zlatíčky nemohli poznat při tradičním zápisu do ZŠ - tedy bychom toto chtěli napravit alespoň nyní - a tak trochu netradičně. 
Akce započne v pátek v 17.00 v budově základní školy. Prosím, dejte s sebou dětem podložku na spaní (kdo ji nemá, je ve škole k dispozici několik žíněnek), spacák, třeba i polštářek smiley...možná i plyšáčka, taktéž nějaké hygienické potřeby. Spát budeme v budově školy.
Program pátečního odpoledne, večera a noci bude následující:

v 17. 00 se sejdeme ve škole

usteleme si (pak již nebude času nazbyt)

dítka bude čekat takový provizorní zápis do 1. ročníku, nebojte, myslím, že bude výrazně jednodušší než přijímací zkoušky na ČVUT...wink

poté bude následovat mnoho soutěžních her...mohu Vás ujistit, že v našem podání budou zcela bezpečné, vkusné a veskrze inteligentní...

opékání buřtů bude další položkou v našem scénáři - buřty dětem nedávejte - i s pečivem, hořčicí a kečupem budou zcela v naší režii...k opékání patří kvalitní hudební produkce, kterou zajistí budoucí třídní (angellaugh). Ještě musím připomenout, že naše paní Naďa Zimová upeče dítkám sladkou dobrůtku k večernímu kažení zoubků. Pití je od nás též samozřejmostí.

poté nastává hygiena  a uspinkávání při opravdu nádherné pohádce...vůbec nebude strašidelná - spíše bude velmi inspirující...

může se klidně stát, že někdo z Vás rodičů má doma opravdu odvážného "špunta", který bude ochoten absolvovat noční stezku odvahy (bude v budově školy - zatím jsme ještě hodní, jak se říká: "Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají." devil)...

Kdo bude chtít spinkat, necháme ho...stezka nebude povinná...

Program sobotního rána:

zpravidla stanovují budíčka děti...ale my budeme dělat, že jsme to my, kdo ho stanovuje...tedy bude určen na 6.30

v 7.00 následuje snídaně, kterou zajišťuje paní Naďa Zimová - bude kakavíčko, čerstvé rohlíčky a marmeládka ...možná i něco slaného (sýr, šunka)...děti toto dostanou od nás.

od 7. 30 do 8.00 vyhodnotíme páteční soutěže a stezku odvahy...máme připravené drobné ceny

v 8.00 si můžete broučky Vaše - ale již i naše odvážet domů...

P. S. Věřím, že nám je svěříte bez obav...angel...

Moc se na Vaše děti těší pracovníci školy a jejich budoucí třídní učitelka Eva Kaprálová.

V Prasku, dne 3. 8. 2020

 

03.08.2020
Uzavření MŠ

Uzavření MŠ

Milé děti, vážení rodiče,

zažili jsme spolu vskutku neobvyklý školní rok smiley

Přejeme vám proto, abyste si užili krásné a zasloužené poklidné prázdniny plné sluníčka, prostě prázdniny takové, jaké mají býtwink

Těšíme  se na setkáni s Vámi  v novém školním roce 2020 - 2021.

Od pondělí 27. 7. do pátku 21. 8. 2020  je MŠ uzavřena.

Rodiče, jejichž děti odcházejí po prázdninách do školy, mohou vrátit čipy poslední týden v srpnu, nebo kdykoliv jindy wink

                                                                                      Krásné léto všem

                                                                                                       R. Hromádková

 

21.07.2020
Zahradní slavnost - školní rok 2019-2020

Zahradní slavnost - školní rok 2019-2020

Vážení rodiče,

ve fotogalerii mateřské školy naleznete fotografie ze včerejší zahradní slavnosti. Chtěla bych moc poděkovat paní vedoucí učitelce Renatě Hromádkové, celému kolektivu mateřské školy a školní jídelny za perfektní organizaci celé této akce a za důstojné, roztomilé a nápadité rozloučení se se školním rokem a našimi předškoláky. smiley

Přeji Vám krásné prožití léta.

27. 6. 2020, Eva Kaprálová

27.06.2020
Zahradní slavnost - DŮLEŽITÉ!!!

Zahradní slavnost - DŮLEŽITÉ!!!

 Pozor, pozor, důležité hlášení 

všichni jste tento pátek srdečně zváni na zahradní slavnost v 16.30, přijďte podpořit své šerpované kamarády smiley.

Přijede zmrlina cheekywinkyes.

 

 

  

24.06.2020 soubor ke stažení
Pokyny pro rodiče dětí ukončujících docházku do MŠ

Pokyny pro rodiče dětí ukončujících docházku do MŠ

Vážení rodiče dětí, ukončujících docházku do mateřské školy,

blíží se konec školního roku, prosíme vás proto, abyste zkontrolovali platby a dorovnali platby za stravné. Pokud máte přeplatek, je možné jej převést na mladšího sourozence, popř. převést na číslo vašeho účtu. Žádost si stáhnete v souborech ke stažení. Pokud máte nastavený trvalý příkaz, zrušte jej. V případě nejasností se obracejte na vedoucí školní jídeny, paní Joštovou.

V prvním červencovém týdnu bude možné v kanceláři vedoucí učitelky vracet nepoškozené čipy, bude vám vrácena zálohasmiley

Zároveň dojde k vyúčtování kreditu MŠ na akce školy. 

                                                                                                                                                                                                                   Hromádková R

 

 

 

 

22.06.2020 soubor ke stažení
Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Zveme rodiče nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na informativní třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí 29. 6. od 15.00 v budově MŠ

Na schůzce obdržíte stejnopis rozhodnutí o přijetí a důležité informace o provozu a vzdělávání v mateřské škole.

Prosíme o potvrzení účasti. Těšíme se na shledání s vámi.

Renata Hromádková

 

18.06.2020