MŠ Prasek - Aktuality

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Se souhlasem zřizovatele a vedení ZŠ a MŠ, bude mateřská škola uzavřena od  pondělí 19. 7. 2021 do pátku 13. 8. 2021.

Provoz bude obnoven opět v pondělí 16. 8. 2021

Rodiče, jejichž děti ukončují docházku v MŠ, mohou vrátit čipy poslední týden v srpnu, a to 30. a 31. 8. 2021

Důležitá informace:   Pokyny MŠMT 12.7.2021 - návrat dětí do škol po návratu ze zahraničí

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za spolupráci a trpělivost v letošním školním roce, ve kterém jsme museli občas přistoupit k některým opatřením a omezením v souvislosti s pandemií nemoci Covid. Vše jsme s Vaší pomocí zvládli a mohli jsme tak prožít s Vámi a Vašimi dětmi krásný školní rok. Nebyl sice tak naplněný akcemi a zážitky, na které jsme byli doposud zvyklí, ale i tak jsme toho spoustu prožili.

Užijte si společně s dětmi krásné, pohodové a klidné léto a již teď se na Vás všechny moc těšíme!

                                                                                                                                                                 Za celý kolektiv Renata Hromádková dne 16. 7. 2021

16.07.2021
Vyúčtování stravného - přeplatek

Vyúčtování stravného - přeplatek

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že o vrácení přeplatku za stravné si musí zákonný zástupce školní jídelnu požádat sám.

V žádosti  „ Žádost o vrácení přeplatku za stravné" uvádějte jméno dítěte/žáka, třídu, částku, kterou chcete vrátit zpět a číslo účtu, kam jídelna peníze převede.

Žádost zasílejte na adresu: kaprev@seznam.cz  Přeplatky za stravné budou převáděny na bankovní účty v červenci 2021.

Dětem, které zůstávají v mateřské škole, bude takto ponechána platba na jejich kontě již na měsíc září 2021.

Dětem, které přecházejí z budovy MŠ do budovy ZŠ, bude platba automaticky převedena (pokud mají v subjektu sourozence, může být platba převedena na něj)

Bližší informace k vyúčtování Vám ráda podá vedoucí školní jídelny na tel: 603 175 227

Nevyžádané přeplatky za stravné budou automaticky převedeny na školní rok 2021/2022.                                   R . Hromádková 1.7.2021

 

01.07.2021
Prázdninový provoz

Prázdninový provoz

O letních prázdninách bude provoz mateřské školy přerušen od pondělí 19. 7. 2021 do pátku 13. 8. 2021.

https://www.skolaprasek.cz/_data/Files/soubory/16//44/uzavreni_ms_2020-2021.pdf

Úplata o prázdninách

V souladu s § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. a dle § 3 stanovuje ředitelka školy v měsíci červenci a srpnu výši úplaty za předškolní vzdělávání, jejíž výše se bude krátit v poměru počtu vyučovacích dnů v konkrétním měsíci ( 125 Kč/měs)

Rodičům dětí, kteří nevyužívají provoz mateřské školy o letních prázdninách, školné účtováno nebude.

Prosíme rodiče odcházejících dětí, aby nezapomněli vrátit čipy. Za nepoškozený čip Vám bude vrácena záloha.

Přejeme Všem pohodové prázdniny a rodičům moc a moc děkujeme za krásné dárečky smiley

Informace pro rodiče využívající provoz o prázdninách no

Provoz mateřské školy bude od středy 7. 7. sloučen v jedné třídě. Děti budou mít přestěhovány věci do jedné šatny,tak jak bude postupně probíhat úklid ve třídách.

Informace budou včas vyvěšeny ve vstupních dveřích. Děkujeme za pochopení smiley                             R. Hromádková

                          

 

 

 

30.06.2021
Ohlédnutí za „ Zahradní slavností“ - poděkování

Ohlédnutí za „ Zahradní slavností“ - poděkování

Věřím, že budou všechny děti se mnou  souhlasit pokud řeknu, že se jedná o největší a nejkrásnější akci v celém školním roce. Nemohu prostě zapomenout na slavnostní chvíli, kdy nad našimi hlavami vystřelily salvy z konfet, a naši malí předškoláci byli zasypáni modrobílým námořnickým štěstím.

Za cinkotu dětského sektu a krájení překrásného dortu ve tvaru lodi nejednomu ukápla nějaká ta slzička. Ráda bych proto ze srdce poděkovala všem, kteří se na naší akci podíleli

Jmenovitě děkuji

Starostovi Obce Prasek panu Jaroslavu Myškovi

Zastupitelce Obce Prasek paní  JUDr. Marii Chladové za překrásný dort (velkolepé dílo paní Květy Maturové)

Manželům Tučkovým za knížky

Firmě https://www.ohnostroje-cbs.cz/  za konfety

Paní Soně Chlumecké za fotodokumentaci celé akce (  Fotografie jsou již na našich stránkách k dispozici k objednání, jsou moc krásné. Objednávky si posílejte přímo do fotoateliéru paní Soni Chlumecké)

Děkuji svým kolegyním za spulupráci, velké poděkování patří také našemu panu školníkovi za pomoc. Nejen, že nám pomáhal po celý den až do pozdních hodin, a to nad rámec svých povinností, ale již od samého pondělního rána pomáhal s úklidem zahrady, a že toho k uklízení bylo sadwink. Jsme  zkrátka skvělý tým yes. Byla to náročná akce, přesto po celý podvečer panovala veselá, pohodová atmosféra, kterou nepokazil ani nějaký ten mráček na obloze.

Děkuji všem, kteří nás přišli podpořit a pomohli vytvořit pro děti tak neopakovatelnou atmosféru.

Našich školáčkům přejeme úspěšné vykročení do školy yes

 

28.06.2021
„ Vyplouváme, aneb velká námořnická plavba“

„ Vyplouváme, aneb velká námořnická plavba“

pro všechy děti  již tento pátek 25.6 od 17.00 na školní zahradě.

Čeká nás slavnostní ceremoniál pasování předškoláků,  a mnohá překvapení pro malé i velké námořníky a námořnice. Přijďte s námi hezky zakončit školní rok!

Námořnické tričko, popř. něco v tomto stylu na sebe !! 

Těšíme se na Vás…Za nepřízně počasí se akce bude konat v MŠ, ale počasí nám určitě vyjde.Přijďte všichni !!!!!!

Vstupné dobrovolné smiley

22.06.2021
Výsledlky přijímacího řízení 2021-2022

Výsledlky přijímacího řízení 2021-2022

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, výplatném znění, ředitelka školy Mgr. Eva Kaprálová zveřejňuje seznam přijatých a nepřijatých dětí od školního roku 2021/2022, a to pod přiděleným registračním číslem.

Registrační číslo

Výsledek řízení

300

přijat/a

301

přijat/a

302

přijat/a

303

přijat/a

304

přijat/a

305

přijat/a

306

přijat/a

307

přijat/a

308

přijat/a

309

přijat/a

310

přijat/a

311

přijat/a

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, dětem přejeme šťastný vstup do školky, mnoho zdraví, spoustu nových kamarádů a společných zážitků.

Těšíme se na setkání a spolupráci.

V Prasku    7. 6. 2021                                                                        Mgr. Eva Kaprálová                         

07.06.2021
Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Srdečně zveme rodiče nově přijatých dětí na informativní třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí 28. 6. 2021 od 16.00 hodin.

Prosíme o účast rodičů bez dětí a pouze jeden zákonný zástupce na dítě.

Na schůzce obdržíte stejnopis rozhodnutí o přijetí a důležité informace o provozu a vzdělávání v mateřské škole, proto je vaše účast důležitá smiley

Prosíme o potvrzení účasti emailem, děkujeme.

Těšíme se na Vás kolektiv MŠ

                                                                                                                                                              7.6. 2021 R. Hromádková

07.06.2021
Akce - červen

Akce - červen

28.05.2021
Akce - květen

Akce - květen

V pondělí 17. 5. v 10.40 přijede do mateřské školy pohádka „ Jak šli Indiáni za Sluncem“

Platba za divadlo bude dětem odečtena z kreditu dětí

Ve středu 19. 5. se společně v 9.00 fotografujeme (závěrečné foto tříd + předškoláci)

                                                                                                         R. Hromádková

14.05.2021
Posíláme přání

Posíláme přání

Posíláme přání k dnešnímu svátku  heart  pro všechny maminky, babičky a tety

Dnešek patří jenom Vám.     Přání 

 

 

 

 

09.05.2021
Přihlašování dětí od pondělí 26.4.2021

Přihlašování dětí od pondělí 26.4.2021

Vážení rodiče,

systém e jidelny je dnes a v pondělí  z důvodu opravy vyřazen z činnosti.

Všechny děti budou automaticky na pondělí 26.4.přihlášeny, pokud do MŠ  Vaše dítko nenastoupí, stravu odhlásíme my.

Během pondělí by měl být systém již obnoven. V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní jídeny na tel : 601 594 025, popř. na  jidelna@skolaprasek.cz,  

Děkujeme za pochopení smiley

P.S. Od pondělí již  fungují oba vchody tzn. Sluníčka i Koťátka, skupiny o 15 dětech již byly zrušeny. I nadále však prosíme rodiče, aby vstupovali v rouškách.

                                                                                                                                                                                                                             Hromádková R       23.4.2021

23.04.2021
Provoz MŠ od pondělí 26. dubna 2021

Provoz MŠ od pondělí 26. dubna 2021

Vážení rodiče,

na základě jednání vlády ČR ze dne 19. 4. 2021 se od pondělí 26. 4. umožňuje přítomnost všech dětí v MŠ. Tato změna se týká pouze Královéhradeckého kraje (laugh) a Karlovarského kraje.
Děti se nebudou testovat a nemusí nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu.
Tedy se na Vaše dítka v pondělí všichni těšíme!!!

21. 4. 2021, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

21.04.2021