MŠ Prasek - Aktuality

Akce školy do konce roku

Akce školy do konce roku

V úterý 26. 9. od 16.00 Vám zveme na první rodičovské  setkání

Celoroční projekt „ Táto, mámo, pojď si hrát.“ ( vyhlašujeme 1. úkol na téma – „ Papírový drak “ Vyrobte si doma jednoduchého papírového draka winkBěhem měsíce draky shromáždíme a vyzdobíme jimi celou školku, která se tak promění ve „ školku dračí". Všechny výtvory budou  vystaveny  na chodbách a ve třídách školky. Nehledáme vítěze, všechny účastníky soutěže oceníme, hlavně budeme rádi, pokud se zapojíte všichni :)  Draky můžete donášet do 16.11. Těšíme se na vaše výtvory.

Říjen – termín bude upřesněn - Lesní pedagogika v MŠ – k nám do MŠ přijede lektor, který v rámci lesní pedagogiky připraví pro děti vzdělávací  program formou „besedy“ s různými ukázkami (listy, šišky, paroží, dřevěné houby) a hrou přímo ve třídě,  popř.venku. Program podporují Lesy České republiky.

V úterý 19. 10. od 15.00 Akce pro rodiče s dětmi „ Hledání skřítka Podzimníčka“ (zábavný program pro rodiče s dětmi plný soutěží na zahradě a v okolí MŠ - děti budou plnit zadané úkoly na zahradě postupně tak, jak si je budete vyzvedávat v MŠ,  dle Vašich časových možností . Program končí v 17.00

Ve čtvrtek 2. 11. od 18.00, zve ZŠ na dušičkový lampionový průvod spojený s opravdu strašidelnou stezkou odvahy . Děti dostanou hodnotné ceny, opečete si buřty, občerstvení zajištěno . Akce je určena i pro děti z MŠ. Sraz u obecního úřadu.

23. 11. od 8.30 depistáž SPC „ Logáček“  v MŠ (učitelky provedou kontrolu výslovnosti a doporučí dětem vyšetření výslovnosti, které s Vaším podepsaným souhlasem  proběhne v tomto termínu v MŠ, netýká se dětí, které již logopedickou poradnu navštěvují) Rodiče mohou být přítomni u vyšetření, vyšetření je pro děti z MŠ zdarma.

Ve středu 29. 11. v 8.20 přijede divadlo paní Lhotákové s pohádkou „ O Peciválkovi“ částka za divadlo bude dětem odečtena z kreditu akcí dětí

Ve čtvrtek 30. 11. od 15.30 zveme všechny děti s rodiči na „ Slavnostní rozsvěcení stromečku na zahradu.  Děti vystoupí s krátkým programem, zazpíváme si společně staročeské koledy, možná přijde i Mikuláš s nadílkou. Program pokračuje v Hospůdce na hřišti Vánoční dílnou, kterou pořádá ZŠ od 17.00 viz. níže no

Vánoční výtvarná dílna - zváni jsou rodiče s dětmi a široká veřejnost. Vyrobit si zde můžete adventní věnce, svícny, ozdoby všeho druhu. Přízdoby a korpusy si lze zakoupit na místě, přírodniny budou k dispozici zdarma.

V úterý 12.12. dopoledne v MŠ „ Vánoční nadílka“ (děti si vyzkouší, jak připravit sváteční tabuli, připomeneme si vánoční zvyky a tradice, možná přijde i Ježíšek )

V úterý 19. 12. v 8.30 přijede divadlo Štemberk s „ Pásmem pohádek“ částka za divadlo bude dětem odečtena z kreditu

Ve čtvrtek 21. 12. vystoupí sboreček mateřské školy na akci ZŠ „Vánoční koncert v kostele“. Všichni jste srdečně zváni od 17.00 na vánoční trhy, samotný koncert začíná v 18.00. Občerstvení zajištěno.

22.09.2023
Rodičovská schůzka

Rodičovská schůzka

Srdečně zveme všechny rodiče z MŠ na první společnou informativní schůzku, a to v úterý 26. září 2023 od 16.00 do třídy Sluníček.

Na schůzce obdržíte důležité informace o provozu a vzdělávání v naší mateřské škole.

Na závěr se rozdělíme do tříd, kde budeme reagovat na Vaše případné dotazy.

Přijďte prosím bez dětí )

 Těšíme se na Vás

 

14.09.2023
Informace - 4.9.2023

Informace - 4.9.2023

Vážení rodiče,
prázdniny nám pomalu končí, a máme tady nový školní rok. Děláte si starosti, do které třídy máte přijít první den?  Bohužel není možné jmenovité seznamy vyvěšovat na web školy, proto se budeme snažit je vyvěsit alespoň na vchodové dveře jednotlivých tříd 4. září.

Čipy pro vstup do MŠ budou vydávány první den nástupu dítěte do MŠ, za každý čip vybíráme vratnou zálohovou platbu 100 Kč/kus. Ve třídě Vám vše předá personál MŠ První den zvoňte, budete vpuštěni personálem přes videotelefon. V tento den zároveň obdržíte heslo a pokyny k přihlašování do školní jídelny.

Srdečně vítáme naše malé nové kamarády a doufáme, že jim ve školce bude líbít smiley.

Těší se na vás usměvavé  učitelky ze Sluníček, Koťátek a od letošního roku i Berušek .

Bližší informace ohledně provozu a dalších letošních organizačních změn,  získáte na společném setkání, na které se moc těšíme. Termín bude vyvěšen na webu tento týden.                                                                                                                                                                                                             Hromádková R

27.08.2023
Uzavření MŠ o letních prázdninách

Uzavření MŠ o letních prázdninách

Se souhlasem zřizovatele a vedení Základní školy a mateřské školy v Prasku, je v době letních prázdnin provoz mateřské školy přerušen z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců a z důvodů sanitárních prací na škole od pondělí 17. 7. 2023 do pátku 18. 8. 2023  Provoz bude obnoven opět v pondělí 21. 8. 2023.

                                                                                                                                                                                                 R. Hromádková 

 

 

18.07.2023
Léto je tady

Léto je tady

Vážení rodiče, milé děti, přátelé naší školky!

Opět je tu čas prázdnin, doba, kdy se ohlížíme zpět za celým školním rokem.

 Chci Vám všem z celého srdce poděkovat za krásný společně strávený čas. Děkuji za důvěru, kterou v  paní učitelky vkládáte a se kterou jim svěřujete Vaše děti. Velmi děkuji za krásné dárečky, které nás opravdu potěšily.

Přejeme Vám všem krásné léto!

Za celý kolektiv

 Hromádková R

 

04.07.2023
Seznam věcí pro prvňáčky, školní rok 2023-2024

Seznam věcí pro prvňáčky, školní rok 2023-2024

Vážení rodiče,

v souboru ke stažení naleznete seznam věcí, které Vaše dítka od nás dostanou na začátku školního roku (abyste je nenakupovali zbytečně) a zároveň seznam věcí, které je jim třeba pořídit.
Přejeme Vám a Vašim dětem krásné prožití léta a těšíme se na společnou cestu školním rokem 2023/2024. smiley

29. 6. 2023, Eva Kaprálová

29.06.2023 soubor ke stažení
Akce školy do konce roku

Akce školy do konce roku

Ve středu 21. 6. jedeme pokud bude pěkné počasí, opět reprezentovat MŠ na sportovní hry do NB na koupaliště. Informace budou vyvěšeny v šatně.

Uzavření MŠ o letních prázdninách : Od pondělí 17.7. do pátku 18.8.2023. Seznam přihlášených dětí bude vyvěšen v šatně. Nezapomeňte si prosím na prázdniny odhlásit obědy ve školní jídelně. Učitelky za odhlášené obědy neručí. Za nepoškozené čipy Vám bude vrácena záloha poslední týden v červnu.      Hromádková R          6.6.2023

 

18.06.2023
Krátké ohlédnutív za zahradní slavností - poděkování

Krátké ohlédnutív za zahradní slavností - poděkování

Vážení rodiče, dovolte, abych vám touto cestou poděkovala za krásný den, který jste prožili společně s námi na zahradní slavnosti.  Děkuji za krásné ohlasy, které nám během víkendu dorazily. Jste skvělý tým rodičů. Určitě se mnou budou děti souhlasit, pokud řeknu, že se jedná o naši největší a nejoblíbenější akci v celém školním roce. Ráda bych proto ze srdce poděkovala všem, kteří se na naší akci podíleli

Jmenovitě děkuji

Zastupitelům Obce Prasek za podporu, zejména panu Jaroslavu Myškovi  za pomoc s organizací akce.

Paní Soně Chlumecké za fotodokumentaci

Firmě https://www.ohnostroje-cbs.cz/ , která nám každý rok zdarma zajišťuje krásné barevné konfety

Děkuji Gábině a Katce, že přijaly naše pozvání.

Děkuji panu Frýdovi a firmě Pizza Maurizio, že nám zachovávají přízeň smiley

Děkuji svým kolegyním za spolupráci, jsme skvělý tým . Byla to náročná akce, přesto po celý den panovala veselá a  pohodová atmosféra.

Děkuji panu učiteli Kamilovi, který přišel prožít tuto slavnostní chvíli se svými budoucími prvňáčky a zároveň zastoupil na šerpování naší paní ředitelku, která se letos poprvé nemohla bohužel ze zdravotních důvodů této akce zúčastnit.

Vážení rodiče, ve videogalerii se můžete podívat na nabídku fotografií, které si můžete objednat u paní Chlumecké - cis-sona@volny.cz,

                                                                                                                                                                               R Hromádková

11.06.2023
Výsledky přijímacího řízení 2023-2024

Výsledky přijímacího řízení 2023-2024

Vážení rodiče,

výsledky přijímacího řízení naleznete v souborech ke stažení / MŠ

0důvodnění:

Pořadí dětí v přijímacím řízení bylo stanoveno dle platných a předem zveřejněných „Kritérií“. Vzhledem k počtu podaných „Přihlášek“ (21) a počtu volných míst v mateřské škole (17),

mohlo být přijato 17 dětí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní a mateřské školy, Prasek, okres Hradec

Králové, ke krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor školství a tělovýchovy

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná ve středu 14. 6. v 10. 00 ve třídě Sluníček. Budou vám předána „ Rozhodnutí o přijetí k PV", vyzvednout si jej můžete nejpozději 20.6. od 10.00 do 12.00, poté Vám bude dokument zaslán poštou.

Prosíme rodiče dětí, jejichž děti byly již přijaty do své preferované mateřské školy, aby tuto skutečnost neprodleně  oznámili  na email  : skolka@skolaprasek.cz  Na uvolněné místo netrpělivě čekají další zájemci smiley     Děkujeme za pochopení                                                                                                R. Hromádková

16.05.2023
Zápis do mateřské školy 2023-2024

Zápis do mateřské školy 2023-2024

13.04.2023
Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

Vážení rodiče,

pokud budete uplatňovat slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte v MŠ za rok 2022 - t edy za uhrazené školné (výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte a do nákladů se nepočítá), nahlaste se prosím u paní učitelky ve třídě.

Vaše žádosti budeme postupně vyřizovat smiley.                                                                                                                R. Hromádková 16.1.2023

16.01.2023
Přání

Přání

Všem dětem, rodičům, prarodičům a přátelům přejeme veselé prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, rodinné pohody a především šťastný vstup do Nového roku 2023.

                                                                         Renata Hromádková s kolektivem školy

 

22.12.2022