Šablony II - zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek...

Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola, Prasek

 

Název projektu: Šablony II - Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009037

 

Období realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 1 052 878 Kč hradíme následující aktivity:

Mateřská škola

  • Chůva – personální podpora MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – ICT

 

Základní škola

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • Klub komunikace v cizím jazyce
  • Badatelský klub
  • Projektový den ve škole

 

Školní družina

  • Školní asistent – personální podpora ŠD

 

Zpět