Zápis do MŠ

Milé děti,

zveme vás k zápisu do mateřské školy v Prasku pro šk.rok 2022/2023

 V úterý a ve středu 10. a  11. května 2022 od 9.00 do 12.00 hodin 

Bližší informace na internetových stránkách www.skolaprasek.cz popř. na  telefonním čísle: 601 393 084

Prohlédnout si naši školičku můžete i zde

K zápisu budete potřebovat:no

„Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ potvrzenou lékařem, tu si stáhnete zde

Občanský průkaz zákonného zástupce + rodný list dítěte

Těšíme se na Vás smiley  více na   informačním plakátu

K zápisu do MŠ 10. – 11. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 14. června 2022 ve stejném čase a to od 9.00 do 12. 00 hod.

                                                                                                                                                                                                 R. Hromádková  9.4.2022

Zpět