Výsledky přijímacího řízení 2023-2024

Vážení rodiče,

výsledky přijímacího řízení naleznete v souborech ke stažení / MŠ

0důvodnění:

Pořadí dětí v přijímacím řízení bylo stanoveno dle platných a předem zveřejněných „Kritérií“. Vzhledem k počtu podaných „Přihlášek“ (21) a počtu volných míst v mateřské škole (17),

mohlo být přijato 17 dětí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní a mateřské školy, Prasek, okres Hradec

Králové, ke krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor školství a tělovýchovy

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná ve středu 14. 6. v 10. 00 ve třídě Sluníček. Budou vám předána „ Rozhodnutí o přijetí k PV", vyzvednout si jej můžete nejpozději 20.6. od 10.00 do 12.00, poté Vám bude dokument zaslán poštou.

Prosíme rodiče dětí, jejichž děti byly již přijaty do své preferované mateřské školy, aby tuto skutečnost neprodleně  oznámili  na email  : skolka@skolaprasek.cz  Na uvolněné místo netrpělivě čekají další zájemci smiley     Děkujeme za pochopení                                                                                                R. Hromádková

Zpět