Zápis do mateřské školy 2019

Mateřská škola  vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení  pro  školní rok 2019/2020

Nabízíme poslední volná místa

Přijímáme děti již od 2 let 

V případě zájmu, nás neváhejte kontaktovat 

                                                                                                     Vedoucí učitelka mateřské školy:     hromadkovarenata@seznam.cz      mobil: 776 532 623

 

Jak na to? V mateřské škole si vyzvednete „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ popř. si stáhnete na našich stránkách www.skolaprasek.cz

Co budete k zápisu potřebovat?

Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (potvrzenou lékařem)

(k předškolnímu vzdělávání lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

výjimku mají děti, které se nepodrobily pravidelnému očkování, ani nemají doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné) 

Těšíme se na Vás  

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                        

                    

Zpět