WhatsApp pro rychlé předávání informací z MŠ

Vážení rodiče,

na rodičovské schůzce dne 26. 9. jsme si společně odhlasovali zřízení uzavřené skupiny WhatsApp pro rychlé předávání informací z MŠ (informace týkající se zejména plánovaných akcích školky, posílání fotografií, videí…apd.)

Tato aplikace bude spuštěna od čtvrtka 19. 10., lze ji však spustit pouze za dodržení určitých podmínek, které určuje nařízení EU (GDPR).

1. Rodiče, kteří budou mít zájem o přidání do skupiny, podepíší informovaný souhlas s poskytnutím svého telefonního čísla a teprve poté budou přidáni učitelkami do skupiny. 

2. Upozorňujeme, že tato skupina nebude sloužit jako komunikační kanál mezi rodiči a školou, ani rodiči mezi sebou, a proto není možné na tyto zprávy reagovat. Tato služba bude předem zablokována. Po ukončení docházky dítěte do MŠ bude telefonní číslo ze skupiny odebráno. Pro omlouvání dětí bude i nadále sloužit SMS zpráva tak, jak jsme zvyklí.

Souhlas Vám bude nabídnut od středy odpoledne v MŠ.  Věřím, že tento způsob předávání informací z MŠ bude dalším příjemným druhem naši spolupráce.

  Krásné podzimní dny                                                                                           R. Hromádková

Zpět