Vyúčtování stravného - přeplatek

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že o vrácení přeplatku za stravné si musí zákonný zástupce školní jídelnu požádat sám.

V žádosti  „ Žádost o vrácení přeplatku za stravné" uvádějte jméno dítěte/žáka, třídu, částku, kterou chcete vrátit zpět a číslo účtu, kam jídelna peníze převede.

Žádost zasílejte na adresu: kaprev@seznam.cz  Přeplatky za stravné budou převáděny na bankovní účty v červenci 2021.

Dětem, které zůstávají v mateřské škole, bude takto ponechána platba na jejich kontě již na měsíc září 2021.

Dětem, které přecházejí z budovy MŠ do budovy ZŠ, bude platba automaticky převedena (pokud mají v subjektu sourozence, může být platba převedena na něj)

Bližší informace k vyúčtování Vám ráda podá vedoucí školní jídelny na tel: 603 175 227

Nevyžádané přeplatky za stravné budou automaticky převedeny na školní rok 2021/2022.                                   R . Hromádková 1.7.2021

 

Zpět