Výtvarná soutěž - pochvala

Výtvarná soutěž probíhala během měsíce dubna a května. Byla určena pro děti MŠ a I. stupně ZŠ. Do soutěže se zapojili jednotlivci i kolektivy MŠ a ZŠ. Všechna díla jsou vystavena v budově DDM.
Porota posoudila a ohodnotila všechna díla.

Gratulujeme Leušce Datrmovzalové za 3. místo v kategorii jednotlivců.

V  kategorii kolektivních prací se naše MŠ umístila na  2. místě, Gratulujeme  yes  R. Hromádková

Zpět