Uzavření MŠ z důvodu mimořádných epidemiologických opatření v MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

oznamujeme Vám touto cestou uzavření mateřské školy na základě pokynů KHS v Hradci Králové, se souhlasem zřizovatele, a to od 6. 11. 2020 do 13. 11. 2020.

MŠ bude uzavřena z důvodu potvrzení výskytu  jednoho případu COVID 19 v mateřské škole.

Velice Vám všem děkujeme za pomoc v této nelehké době. Ze všech sil jsme se snažily zajistit potřebný provoz pro rodiče dětí, kteří chodí do zaměstnání, nicméně v této chvíli musíme dbát doporučení, a naší školičku na 10 dní z důvodu karantény uzavřít. Toto karanténní  opatření se týká dětí a zaměstnanců, kteří byli přítomni v MŠ ve dnech 2. a 3. 11. 2020

Úzce spolupracujeme se zřizovatelem, a hygienickou stanicí, která nám poskytuje cenné informace o jednotlivých krocích a pokyny, dle kterých postupujeme.

V souborech ke stažení jsou vyvěšeny pokyny KHS, které jsou určeny pro Vás.  V nejbližší době budete pravděpodobně kontaktováni call-centrem. mz

OČR  by Vám mělo být vystaveno v případě uzavření z důvodu karantény na základě Vašeho čestného prohlášení  no 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz , popř. dětským lékařem v případě potíží dítěte.  Na stránkách CSSZ  jsou vloženy snad všechny potřebné informace wink

Škola již OČR nevystavuje.

Přejeme Vám všem mnoho sil a pevné zdraví

Děkujeme za pochopení

                                                                                             Mgr. Eva Kaprálová ředitelka školy

                                                                                             Renata Hromádková zástupce ředitele

 

                                                                                                                                                           5. 11. 2020

 

 

Zpět