Uzavření MŠ z důvodu mimořádných epidemiologických opatření

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, 

oznamujeme Vám touto cestou uzavření mateřské školy na základě pokynů KHS v Hradci Králové, se souhlasem zřizovatele, a to od 12. 1. 2021 do 18. 1. 2021 včetně.

Toto karanténní opatření se zatím týká dětí a zaměstnanců, kteří byli přítomni v MŠ ve dnech 6. - 8. 1. 2021 a byli v kontaktu v tyto dny s nakaženou osobou.

Předem děkujeme za součinnost. 

Spolupracujeme se zřizovatelem, a hygienickou stanicí, která nám poskytuje cenné informace o jednotlivých krocích a pokyny, dle kterých postupujeme. Tyto informace jsou k dispozici i Vám na našich stránkách www.skolaprasek.cz v souborech ke stažení / Informace pro zákonného zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19/

Pokud budete potřebovat  OČR, mělo by Vám být vystaveno  z důvodu karantény na základě Vašeho čestného prohlášení no

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz , popř. dětským lékařem v případě potíží dítěte.  Na stránkách CSSZ  jsou vloženy snad všechny potřebné informace 

Škola již OČR nevystavuje.

Vážení rodiče,

omlouváme se za případné komplikace, vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu veřejného zdraví všech osob, nelze postupovat bohužel jinak.

Sledujte prosím naše stránky, kde budou informace průběžně zveřejněny.  Děkujeme za pochopení, s přáním pevného zdraví                                       

                                                                                                                                                                                 Mgr. Eva Kaprálová ředitelka školy   11. 1. 2021

                                                                                                                                                                                  Renata  Hromádková  zástupce ředitele 

Zpět