Úplata za předškolní vzdělávání 2020-2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům, bude od 1. 9. 2020 výše úplaty za předškolní vzdělávání navýšena, a to z částky 210 Kč na 250 Kč.  

Výpočet školného je stanoven dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání § 6 odstavec 2 a ten zní: „Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce“.

Jednotná částka úplaty je stanovena na období od 1. 9. 2020 do 31. 8.2021 na 250 Kč pro všechny děti přijaté k docházce do MŠ. Bezúplatně se budou vzdělávat děti, které dosáhnou pátého roku věku.                  

                                                                                                                                                                                                                Děkujeme za pochopení

 

                                                                                                                                                                                                                          Renata Hromádková 1. 9. 2020

 

 

 

Zpět