Stávka - 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

zaměstnanci naší školy se připojují ke stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství. V pondělí dne 27. 11. 2023 bude proto naše škola (základní i mateřská) zcela uzavřena.

Uvědomuji si, že Vám komplikujeme situaci a velice se Vám za to omlouvám, nicméně všichni cítíme, že nyní je nutné se spojit a přistoupit k tak razantnímu kroku, kterým stávka bezesporu je.
Důvodem stávky nejsou platy učitelů, jak často záměrně prezentují některá média. Pro nás jsou klíčové tři body:

1/ Má se snížit počet financovaných hodin (tzv. PHmax) - to pro Vás a Vaše děti znamená omezení dělení tříd na skupiny, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci málotřídek.
2/ Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga ohrozí společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň znekvalitní výuku ostatních žáků.
3/ Dalším důvodem naší účasti ve stávce je fakt, že musíme přihlížet tomu, jak naše vláda neuvěřitelně mrhá prostředky státního rozpočtu a tyto své deficity se snaží "vyrovnat" tím, že je vezme těm nejchudším pracovníkům ve školství - školníkům, uklízečkám, kuchařkám, asistentům, vychovatelům...bez nichž by se žádné školské zařízení nemohlo obejít.

Důvodů ke stávce by se ale jistě našlo mnohem více. Věřte, že si děti nebereme jako rukojmí (jak se nám snaží přisoudit některá média), ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat své vlastní předvolební sliby -  že školství pro ni bude prioritou.
Chtěla bych Vás proto požádat o pochopení a podporu našich požadavků.
Velice Vám za to děkuji.

22. 11., Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

Zpět