Plavání

Vážení rodiče,

ve středu 18. 9. odjíždíme sjednaným autobusem v 9.30 na první lekci plavání do Hořic v Podkrkonoší.

Na plavání budou děti potřebovat:

Podepsanou igelitovou tašku s plavkami a ručníkem (igelitovou tašku dáte dětem do batůžku na záda)

Pokud máte, je vhodná koupací čepice, zvláště pro holčičky yes

Plavky( podepsané)

Ručník, hřeben (podepsaný)

Po koupání mají děti často velkou žízeň, můžete jim dát pitíčko na závit, ne s brčkem, malou sladkost ( po plavání jedeme rovnou na oběd )

Až se ochladí, dávejte dětem pod kalhoty legíny nebo tepláčky místo punčocháčů (punčocháče se po vykoupání dětem špatně natahují).

Odjezd do Hořic letos plánujeme již po svačině v 9.30, výuka bude probíhat od 10.35. Děti, které nepojedou, budou mít náhradní činnost ve třídě Koťátek.

Návrat na oběd kolem 12.15 – 12. 30

Výše kurzovného je 50 Kč / lekci, doprava je hrazena z rozpočtu školy. Vyúčtování proběhne až po skončení plavání.

Zamešká-li žák více jak 2 lekce plaveckého výcviku (dlouhodobá nemoc, úraz), bude mu po předložení lékařského potvrzení při vyúčtování vrácena úhrada za zameškanou část plaveckého výcviku, avšak v poměrné výši bez ceny 2 lekcí.

Ve třídě obdržíte „ Potvrzení o zdravotní stavu žáka“, které je nutno před odjezdem na plavání vyplnit.

                                                                                                                                                       R. Hromádková  9. 9. 2019

 

 

 

Zpět