Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, moc se již na Vás a na Vaše děti po prázdninách těšíme.  smiley

Vzhledem ale k pokračující epidemii nemoci Covid 19, budeme v novém školním roce muset  i nadále respektovat všichni společně zvýšená hygienická opatření.

Seznamte se prosím s níže uvedenými hygienickými zásadami, platnými pro školní rok 2020/2021. (zpracováno dle Manuálu MŠMT)no

Od dětí před příchodem do MŠ již nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

  • ​​V budově mateřské školy pobývejte prosím nezbytně nutnou dobu, nevstupujte prosím do tříd, pouze děti předejte u dveří do třídy
  • Do budovy mateřské školy mohou vstoupit pouze osoby (děti a zákonní zástupci), kteří nevykazují žádné příznaky infekčního onemocnění
  • Před vstupem do mateřské školy je nutné použít přípravek k dezinfekci rukou (přípravky budou opět umístěny u obou vchodů do MŠ) před předáním dítka do třídy je třeba, aby si Vaše dítko důkladně umylo ruce v umývárně (20-30 sekund), v případě, že Vaše dítko bude vykazovat známky onemocnění již při příchodu do mateřské školy, nebude do kolektivu přijato. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění v průběhu dne, bude zákonný zástupce vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte. P. učitelka bude kontaktovat zákonného zástupce dítěte pro bezodkladné vyzvednutí dítěte
  • Dále by měl zákonný zástupce ihned telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • Děti, u kterých přetrvávají příznaky infekčního onemocnění (alergie, chronické onemocnění), mohou být přijaty do kolektivu v mateřské škole pouze za předpokladu, že zákonný zástupce písemně prokáže absenci infekčního onemocnění (potvrzení vydává lékař pro děti a dorost)
  • Není povinné nosit roušky, to je na Vašem zvážení smiley
  • Rodiče dětí prosíme, aby děti měly s sebou v šatně ve skříňce k dispozici 1 roušku v igelitovém sáčku, pro případ potřeby.
  • V případě jakýchkoliv změn Vás budeme neprodleně informovat o následných krocích prostřednictvím našich stránek
  •  V prvním zářijovém týdnu Vám budeme postupně vydávat nové, Vámi objednané čipy za vratnou zálohovou platbu  1ks -100 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                R. Hromádková 27. 8. 2020

.

 

 

 

 

 

Zpět