Jde o nové planety...či o pohled do mikroskopu? Mikroskopování s p. uč. Věrou...