Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu, která má veškeré vybavení, které potřebujeme a máme nové učebny zařízené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Přehled akcí plánovaných v měsících říjen - prosinec 2021

Vážení rodiče,

zde uvádím přehled plánovaných akcí v období říjen až prosinec 2021. Akce mohou být průběžně aktualizovány a doplňovány.

V měsíci říjnu proběhne DRAKIÁDA. Prosíme, zda byste dětem připravili draka (není to povinné). Přesný den dětem oznámíme, až si budeme jisti "létacím" počasím yes...

18. 10. (pondělí) - 8.00 - návštěva záchranné služby, beseda se zdravotníky, celá škola

27., 29. 10. (28. - státní svátek) - podzimní prázdniny

2. 11. (úterý) - Dušičkový pochod (lampiony a kostýmy vítány), sraz v 18.00 před obecním úřadem, na Peterce bude čekat účastníky stezka odvahy, opékání buřtů, a možná i něco jiného...surprise... (akce je určena i dětem z MŠ)

25. 11. (čtvrtek) - Vánoční výtvarná dílna. Akce začne v Hospůdce u hřiště v 17.00. Účastníci mohou přicházet průběžně dle svých možností. Přírodniny zajistíme (budou zdarma), přízdoby si budou moci (včetně korpusů) účastníci zakoupit přímo na místě. Kdo máte tavnou pistoli, prosím, vezměte ji s sebou.

7. 12. (úterý) - bude zahájen kurz plavání

17. 12. (pátek) - Vánoční koncert v kostele spojený s vánočními trhy před kostelem. Trhy začnou od 17 hodin - naši žáci budou prodávat své výrobky, paní kuchařky zajistí skvělé staročeské občerstvení. Samotný koncert zahájíme v 18.00. Vystoupí děti z MŠ, žáci základní školy a náš host, který se pyšní názvem "Růžoví sloni"... rozhodně se máte na co těšit smiley...

23. 12. (čtvrtek) - začínají vánoční prázdniny (děti jdou do školy 3. 1. 2022)

 

Růžový slon - Home | Facebook

16. 10. 2021, Eva Kaprálová

 

04.10.2021

Tak tohle musíte vědět!!!!!!!!!

Dnes (v úterý 21. 9.) se naše dítka zúčastnila tradičního přespolního běhu, kde se utkala s žáky z "Klicperky". Ostatně závod pořádala ZŠ Klicperova a moc jim tímto děkujeme za pozvání a organizaci tohoto sportovního vytrvalostního klání. Myslím si ovšem, že nás již příště nepozvou. cool A hned se dozvíte důvod mé obavy. Naše dítka rozhodně nepřijela s prázdnou, dalo by se dokonce říci, že žáčkům z Klicperky "vyfoukla" blush přední místa. Podívejte se, kdo přivezl diplom:

1. ročník: 1. místo Jáchym Říha, 2. místo Jan Kaizr
2. ročník: 1. místo Vanesa Klozová, 2. místo Petr Hein, 3. místo Šimon Hartman
3. ročník: 1. místo Nikola Bezvodová
4. ročník: 1. místo Natálie Bezvodová, 2. místo Karolína Tichá
Gratulujeme našim oceněným běžcům a zároveň děkujeme všem závodníkům, kteří se běhu statečně zúčastnili. Není totiž důležité vyhrát...ale zúčastnit se!!! yeslaughyes

(...ale vyhrát je milé...blush)

21. 9. 2021, Eva Kaprálová

21.09.2021

Provoz ve školách od 13. 9. 2021

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz
škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021
proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového
testování dětí a žáků. smiley

12. 9. 2021, Eva Kaprálová

12.09.2021

Průběh školního roku 2021-2022

Vážení rodiče,

v "Souboru ke stažení" ("klikněte" vpravo dole) je Vám k dispozici průběh školního roku 2021/2022. Naleznete zde důležité informace a přehledy prázdnin. smiley

 

29. 8. 2021, Eva Kaprálová

29.08.2021

Seznam sešitů - školní rok 2021-2022

Vážení rodiče,

v souborech ke stažení (odkaz vpravo dole) naleznete seznam sešitů, které budou Vaše děti potřebovat ve školním roce 2021/2022.

12. 8. 2021, Eva Kaprálová

12.08.2021

Organizace školního dne

13.09.2018

Aktuality mateřské školy


Ředitelské volno

Vážení rodiče,

na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vyhlašuji dne 3. 11. 2021 ředitelské volno z důvodu plánované odstávky elektrického proudu. Ředitelské volno se týká pouze mateřské školy.

Děkuji za pochopení.

16. 10. 2021, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy
 

16.10.2021

Co nás čeká v nejbližší době

 V sobotu 16.10. od 14.00 vystupují vybrané děti ze Sluníček na  „ Vítání občánků "  Akce se koná na obecním úřadě v kulturní místnosti Obce Prasek.

V pondělí 18.10. Projektový den „ Zdravé abecedy“ na téma „ Ochrana zdraví“ . Přijede k nám záchranná služba, proto se nelekejte, nic se u nás neděje smiley

 V úterý 19. 10. zveme rodiče i s dětmi na „ Podzimní dílnu“ na školní zahradu MŠ (dýně a jiné podzimní přírodní rekvizity vítány) Bližší informace budou na nástěnce v šatně. zde

Ve středu - pátek 27., 29. 10. (28. - státní svátek) - jsou podzimní prázdniny - pokud plánujete nechat dítko doma, odhlaste  jej včas ve třídě u paní učitelky i ve školní  jídelně. Provoz bude pravděpodobně sloučen o prázdninách v jedné třídě.

V úterý 2. 11. v 8.00 přijedou do MŠ logopedky ze SPC Logáček z Hradce Králové, se kterými naše mateřská škola spolupracuje. Logáček pravidelně dvakrát do roka provádí logopedické depistáže v MŠ. Jedná se o včasné zmapování vývoje řeči u dětí s cílem včas odhalit přítomnost řečových obtíží. Vyšetření je orientační, provádí se u dětí 4 – 6letých a slouží jako informace dalšího postupu. V žádném případě nezavazují rodiče k dalším krokům. Závěry z vyšetření obdrží zákonní zástupci písemně. V případě doporučení kontaktovat klinického logopeda je na rodičích, jakého logopeda zvolí.  V případě zájmu kontaktujte paní učitelku ve třídě. Vyšetřeny budou děti, které ještě nedocházeji na logopedickou péči a nebyly ještě diagnostikovány. Depistáže jsou prováděny zdarma.

Ve středu 3.11. na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)  je vyhlášeno ředitelkoiu školy ředitelské volno z důvodu plánované odstávky elektrického proudu.

V úterý 9.11. od 8.30 pohádka v MŠ ,,Jak se Honza stal rytířem "  Cena 50 Kč/ dítě bude odečtena z kreditu akcí.

V úterý 23.11.  „ Vánoční focení "s paní Soňou Chlumeckou. Přihlašovat děti můžete na nástěnce v šatně

Ve středu 1. 12. v 9.30 odjíždíme na první lekci plavání yes

Ve čtvrtek 2.12. od 8.30 pohádka „Vánoční příběh" cena 50 Kč*/dítě  bude odečtena z kreditu akcí.

Děti si mohou vzít v tento den čertovské růžky a červeno černé oblečení. Po skončení pohádky k nám přijde Mikuláš s nadílkou. ( Čertíka letos zvát nebudeme, jelikož máme letos hodně malé dětičky a ty ještě zlobit ani neumí smileydevil)

V pátek 3.12. plavání ( náhradní hodina za středu 12.1.2021)

Od druhé poloviny října zahájena činnost kroužků. 

                                                                                                                                      R. Hromádková 

 

10.10.2021

Rodičovská schůzka v MŠ ( připomínka)

Vážení rodiče,

rodičovská schůzka, se koná jíž toto  úterý 12. 10. od 15.30 v mateřské škole.

Program  :  plavání, lyžařský výcvik, adaptace nových dětí, akce školy, organizační věci.

Těšíme se na Vás smiley                                        R. Hromádková   30.9.2021

 

30.09.2021

Přihlášení do E jídelny

Postup pro přihlášení do E jídelny

  1. Na našich stránkách najedete myší na složku „ Jídelní lístek"
  2. Vložte uživatelské jméno, které jste získali na dokumentu ze školní jídelny (začíná číslem 849…..)
  3. Následně vložte Heslo : ( na lístečku je 5 místní …)
  4. Postupujte směrem dolů
  5. Nyní si zadáte své vlastní heslo
  6. Vpravo dole-vyplníte kroužek, pokud chcete stravu odhlásit smiley
  7. Pokračujte v objednávce
  8. Potvrďte + proveďte+ odešlete  ( A je to yes )
  9. Vpravo nahoře je pro kontrolu kolonka správce účtu, kde si můžete zkontrolovat výši vloženého kreditu.  Přihlášení stravy je automatické - strávník má přihlášenou stravu na celý měsíc Pokud si stravu odhlásíte, musíte ji znovu přihlásit.  Bližší informace u vedoucí školní jídelny.                                                                                               R. Hromádková 2. 9. 2021

 

 

 

                                                  

 

02.09.2021

Začínáme

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost následujícím informacícm, které si pozorně přečtěte. zde  

Prosíme, abyste si nadále vstupovali do MŠ s respirátorem.. Děkujeme

První den je dobré počítat s větší časovou rezervou, zvláště u nově nastupujících dětí. Budete pravděpodobně ještě podepisovat souhlasy a jiné adminisrativní věci související  s chodem MŠ, jenž průběžně kontrolujeme, děkujeme za pochopení

Co budou děti potřebovat ?

Bačkory nebo sandály (ne pantofle ani boty cross – nevyhovující z bezpečnostních důvodů), náhradní oblečení, které zůstává uložené v šatně ve skříňce (spodní prádlo, tričko, ponožky), malý porcelánový hrníček s obrázkem pro pitný režim do třídy.

Volné a lehké oblečení do třídy (vše by mělo být podepsané), jiné oblečení „na ven“ odpovídající roční době, oblečení, které se může ušpinit.

Ve třídě „ Koťátek“ (nejmenších dětí)  budou děti potřebovat pyžamko (v pondělí přinesete čisté, v pátek si ho odnesete domů, nezapomeňte jej podepsat)

Pláštěnku, podepsané holínky (v jarním a podzimním období), 2x roušku v malém sáčku.

Do MŠ si přinesete:

1 balení tahacích papírových kapesníků

1 balík toaletního papíru

1 lahev tekutého toaletního mýdla (nejlépe bílé, nešpiní umyvadla )

1 balíček vlhčených kapesníků (týká se dětí ve třídě nejmenších dětí)

Rodiče dětí v nejmenší třídě  se zvýšenými nároky na hygienu, si přinesou balíček podepsaných plenek v případě nehody a náhradní papírové podložky na lehátko.

Nová informace

Prosíme rodiče, aby dětem přinesli do MŠ podepsanou cyklistickou lahev na pitný režim pro pobyt venku (děti si láhev každý den ponesou domů a vyčištěnou si ji přinesou zpět  další den)

Pití mohou mít děti své, jinak jim bude nabídnuto pití, které je v MŠ v nabídce  smiley 

Bylo by dobré, aby děti měly v šatně batůžek, na odnášení věcí

R. Hromádková .

 

 

 

25.08.2021

Jak se stravujeme v naší mateřské škole

Vážení rodiče,

naše paní kuchařky nedbají pouze na to, aby svačinky a obědy v naší mateřské škole byly nutričně zdravé, vyvážené a chutné, ale stejný důraz kladou i na vzhled pokrmů. Podívejte se do fotogalerie naší mateřské školy "U nás nejíme jen ústy, ale i očima...", abyste si udělali představu o tom, s jakou péčí připravují paní kuchařky dětem svačinky...
Moc jim za to děkujeme! yesyesyes

 

24. 8. 2021, Eva Kaprálová

24.08.2021