Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu a máme nové učebny vybavené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Provoz ZŠ

Vážení rodiče,

jak jste jistě zaregistrovali, nastala změna - MZČR rozhodlo, že žáci prvních a druhých ročníků mohou ve středu 18. 11. 2020 nastoupit k běžné výuce (kontaktní) do základních škol. Pro nás je to samozřejmě skvělá zpráva. Kromě toho, že je nám všem nařízena výuka v rouškách - pro Vás se nic zásadního měnit nebude. Obědy, družinka...vše bude fungovat tak, jak jste zvyklí - tedy družinka do 16.30. Každý den proběhnou čtyři vyučovací hodiny - český jazyk, matematika s třídními učiteli - tedy se mnou a s paní učitelkou Janou a o další dvě se s námi bude dělit pan učitel Martin s paní učitelkou Haničkou. Zpravidla to budou prvouky, výtvarné výchovy a vycházky do přírody. Tělesná výchova s hudební výchovou jsou nám zapovězeny crying. Ostatní vyučující si nadále povedou on-line výuku sad.
Prosím, nezapomeňte si přihlásit obědy.
Moc se na naše (Vaše) miláčky těšíme!!! smiley

Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy, 14. 11. 2020

14.11.2020

Plavání

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo využívat vnitřní bazény, bude plavecký kurz přerušen do odvolání zákazu. Všechny zaplacené hodiny budou žákům v plné výši nahrazeny poté, jakmile dojde k opětovnému zahájení provozu vnitřních bazénů. O této skutečnosti Vás budu informovat. Tedy v pondělí 12. 10. již na plavecký kurz nejedeme.

Děkuji Vám za pochopení a přeji všem pevné zdraví a nervy.

10. 10. 2020, Eva Kaprálová

10.10.2020

Akce plánované v 1. pololetí školního roku 2020-2021

Akce v 1. pololetí školního roku 2020/2021 (pozor změny!)

* 18. 12. (pátek) - bude se konat tradiční vánoční koncert v kostele. Ovšem díky koronavirovým opatřením jinak...avšak nevím, zda to přežijete...nechte se překvapit...

* 23. 12. (středa) - vánoční prázdniny, do školy jdeme opět 4. 1. 2021 (pondělí) /Doufám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/

Průběžně budeme akce doplňovat a aktualizovat.

Na druhé pololetí chystáme též spoustu zajímavých akcí. Tu nejdůležitější ale vyzdvihnu již nyní, abyste měli čas se na ni připravit a hlavně si vyčlenit čas. Pro rodiče a širokou veřejnost budeme opět pořádat školní ples - uskuteční se v Hospůdce u hřiště 20. 2. 2021 (sobota) od 20.00 - tentokráte bude na téma "Hogo - fogo") wink...

14. 11. 2020, Eva Kaprálová

09.10.2020

Kroužky ve školním roce 2020-2021

Vážení rodiče,

na kroužky jsme nezapomněli. Nicméně z nařízení MZČR je počet účastníků volnočasových aktivit ve vnitřních prostorách omezen počtem deseti dětí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že provoz kroužků zahájíme raději až od 1. 11. 2020. Ovšem zase bude jejich fungování prodlouženo do konce června 2021.
Během příštího týdne obdržíte závazné přihlášky. Přehled zájmových kroužků na stránkách platí, tedy stále máte čas rozhodnout se, jaký kroužek pro své dítko zvolíte. Podívejte se, prosím, do odkazu "Zájmové kroužky", neboť došlo k některým změnám.
Děkuji za pochopení a uvidíme, jak se celá situace v ČR bude nadále vyvíjet. frown

1. 10. 2020, Eva Kaprálová

P. S. Kdybychom žili v říši krále Miroslava...mohli bychom i zpívat...laugh...my ale žijeme v říši krále Andreje...crying...

01.10.2020

Průběh školního roku 2020-2021

Vážení rodiče,

v odkazu "Soubory ke stažení" naleznete průběh školního roku 2020/2021. Podrobné informace o jednotlivých akcích či změnách Vám budeme pravidelně přes webové stránky či písemně sdělovat.

27. 9. 2020, Eva Kaprálová

27.09.2020

Seznam sešitů - školní rok 2020-2021

Vážení rodiče,

vyvěšuji Vám na stránkách školy orientační seznam sešitů, které je třeba zakoupit dětem na školní rok 2020-2021. Žáci od nás dostanou ještě 1. 9. seznam v písemné podobě. Budou mít minimálně týden na to, aby si je v klidu zajistili. Pokud se Vám nepodaří sehnat stejný sešit, který uvádím v přehledu, vůbec nic se neděje, nakupte takový, jaký mají v obchodě. Sešity jsou hlavně pro potřebu dětí, důležité je, aby vyhovovaly především jim. Pokud má někdo ještě nepopsaný sešit z minulého školního roku, může v něm pokračovat.
Uf...blíží se to...! Přeji Vám mnoho sil a těším se s Vámi a Vašimi dětmi na shledanou.

14. 8. 2020, Eva Kaprálová

14.08.2020

Aktuality mateřské školy


Co nás čeká do konce roku

Veškeré akce do odvolání zruseny🥴

S ohledem na uzavření plaveckých bazénů je dočasně zrušena výuka plavání. Pokud se situace změní, informace o případném zahájení kurzu plavání Vám budou včas vyvěšeny na našich stnkách, nástěnkách, případně zaslány emailem. 

Ve čtvrtek 3.12. Mikulášská nadílka ( akce bude z důvodu hygienických opatření pouze pro děti v MŠ , a to bez rodičů)

Bohužel tato opatření se týkají i vánoční besídky v MŠ. Děti ale o nic nepřijdou, vše jim vynahradíme, zažijeme spoustu legrace, připomeneme si vánoční staročeské zvyky, napečeme i perníčky za zpěvu staoročeských koled. Všichni si tyto akce společně užijeme. Termín vánoční besídky ještě doplníme. 

Sledujte prosím průběžně aktuality, jen co se situace zlepší, budeme vás o připravovaných akcích informovat smiley

Od 15.10. do 15.12. 2020 vybíráme kredit placených akcí MŠ v částce 500 Kč, výše kreditu byla odsouhlasena na schůzce rodičů dne 22.9.2020. Kredit Vám bude po zaplacení připsán na nástěnce v šatně, zde můžete aktuální výši kreditu průběžně sledovat.  Kredit předávejte prosím paní učitelce ve své třídě. 

Děkujeme 

 

 

16.11.2020

Uzavření MŠ z důvodu mimořádných epidemiologických opatření v MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

oznamujeme Vám touto cestou uzavření mateřské školy na základě pokynů KHS v Hradci Králové, se souhlasem zřizovatele, a to od 6. 11. 2020 do 13. 11. 2020.

MŠ bude uzavřena z důvodu potvrzení výskytu  jednoho případu COVID 19 v mateřské škole.

Velice Vám všem děkujeme za pomoc v této nelehké době. Ze všech sil jsme se snažily zajistit potřebný provoz pro rodiče dětí, kteří chodí do zaměstnání, nicméně v této chvíli musíme dbát doporučení, a naší školičku na 10 dní z důvodu karantény uzavřít. Toto karanténní  opatření se týká dětí a zaměstnanců, kteří byli přítomni v MŠ ve dnech 2. a 3. 11. 2020

Úzce spolupracujeme se zřizovatelem, a hygienickou stanicí, která nám poskytuje cenné informace o jednotlivých krocích a pokyny, dle kterých postupujeme.

V souborech ke stažení jsou vyvěšeny pokyny KHS, které jsou určeny pro Vás.  V nejbližší době budete pravděpodobně kontaktováni call-centrem. mz

OČR  by Vám mělo být vystaveno v případě uzavření z důvodu karantény na základě Vašeho čestného prohlášení  no 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz , popř. dětským lékařem v případě potíží dítěte.  Na stránkách CSSZ  jsou vloženy snad všechny potřebné informace wink

Škola již OČR nevystavuje.

Přejeme Vám všem mnoho sil a pevné zdraví

Děkujeme za pochopení

                                                                                             Mgr. Eva Kaprálová ředitelka školy

                                                                                             Renata Hromádková zástupce ředitele

 

                                                                                                                                                           5. 11. 2020

 

 

05.11.2020

Provoz MŠ od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

rády bychom Vás informovaly o tom, že i v této velmi těžké době zůstává naše MŠ nadále od pondělí 2. 11. otevřena, i když v omezeném nouzovém režimu.

Stále se apeluje na to, aby lidé omezili vzájemné kontakty, aby vycházeli z domova jen v nejdůležitějších situacích.

Mnoho z Vás pracuje z domova, abyste zbytečně nepřišli do kontaktu s lidmi, pokud nemusíte z titulu své profese. Pomozte i nám také tyto kontakty v MŠ omezit. Samozřejmě do MŠ musí děti pracujících rodičů. Pokud jste však na rodičovské dovolené či máte OČR na Vaše starší dítě, prosíme, nedávejte děťátko do MŠ. Čím méně dětí v MŠ je, tím se nám bude lépe dařit odolávat nákaze.

Prosíme Vás o zvážení naší prosby a děkujeme za pochopení.

                                                   S pozdravem a poděkováním      

Eva Kaprálová, ředitelka školy,
Renata Hromádková, zástupce ředitele

                                                               Děkujeme, že jste s námi

 

30.10.2020

Informace pro předškoláčky a jejich rodiče

Vážení rodiče,

distanční výuka v mateřské škole se týká pouze dětí v posledním ročníku před vstupem do ZŠ a pro dětí s odkladem školní docházky.

Rodičům, respektive jejich dětem, již byly zaslány první úkoly koncem minulého týdne a další přišly v tomto týdnu již všem našim předškoláčkům. Pokud se tak nestalo, neváhejte mne prosím kontaktovat na skolka@skolaprasek.cz  úkoly vám budou přeposlány. 

Užijte si společné chvilky s vašimi dětmi o podzimních prázdninách, choďte všichni hodně ven, no a já se moc těším na zpětnou vazbu, jak se dětem práce dařila smiley.

Situace není lehká, tak doufám, že to všichni společně zvládneme, s přáním pevného zdraví.

                                                                                                                                                                                           R. Hromádková  29.10.2020

29.10.2020

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že se souhlasem zřizovatele, rodičů a vedení ZŠ a MŠ v Prasku, bude  mateřská škola ve dnech 26.10.- 30. 10. 2020 uzavřena (celkem 4 pracovní dny)

Toto opatření bylo přijato z důvodu velké nemocnosti dětí, ale především z důvodu závažného epidemiologického stavu. 

Provoz bude obnoven opět v pondělí 2. 11. 2020. Věřím, že to všichni společně zvládneme a budeme se těšit na další „normální "dny v naší školičce. 

Obědy si v týdnu od 26. 10. do 30. 10. nemusíte odhlašovat, budou vám odhlášeny automaticky. 

R. Hromádková 21.10. 2020

 

 

 

 

21.10.2020

Důležité

Vážení rodiče,

vzhledem k vysokému procentu absentujících dětí v MŠ se na Vás obracím s prosbou.

Ráda bych využila nadcházejících dnů podzimních prázdnin k uzavření MŠ a to na velmi krátkou dobu od 26. 10. do 30. 10. 2020 (4 dny)

Děti jsou velmi nachlazené sad, proto si myslím, že bychom alespoň trochu předešli šíření nemocnosti v našem kolektivu a 2. listopadu se opět sešli všichni v plné síle, tedy doufámwink.

Věnujte prosím pozornost dotazníku vyvěšenému v šatně. Pokud jste s dítkem doma, a do MŠ nechodíte, potvrdte prosím souhlas elektronicky na skolka@skolaprasek.cz 

( stačí napsat „Souhlasím s uzavřením od 26.10. do 30.10. 2020). Velmi Vám děkuji za čas strávený s odesláním emailu. 

S přáním pevného zdraví 

R. Hromádková 

16.10.2020