Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu a máme nové učebny vybavené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Otevření škol - 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ze dne 6. 4. 2021 nastupují v pondělí 12. 4. žáci 1. stupně opět do školy. Vzhledem k tomu, že jsme školou do 75 žáků, budou se žáci vyučovat pouze prezenčně. Rozvrh bude zachován s tím, že hodiny tělesné výchovy budou nahrazeny pobytem v přírodě či jinými aktivitami volenými s ohledem na aktuální počasí. Školní výlety a zpěv jsou nadále zakázány.
S otevřením školy je ovšem spjato několik nepříjemných nařízení, která budeme muset respektovat:

1/ Roušku budou nosit žáci po celý den - samozřejmě s výjimkou občerstvení.
2/ Povinné testování 2x v týdnu bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Pokud někdo neabsolvuje z jakýchkoli důvodů testování v pondělí, bude otestován v den, kdy nastoupí do školy. K testování bude určena tělocvična. Žákům 1. - 3. ročníku mohou s testem pomoci rodiče. Žáci se budou testovat nebolestivými ag. testy (výtěr okraje nosu) hned po příchodu do školy.   
Ukázka testování     V tělocvičně bude vždy přítomna dospělá osoba, která bude dohlížet na správný průběh testování.

Pokud bude v prvním dnu žák otestován pozitivně, půjde do izolace do doby, než si ho vyzvedne zákonný zástupce - či půjde domů sám, pokud toto bude zákonným zástupcem povoleno. Pozitivně testovaný žák ag. testem musí podstoupit PCR test. Pokud bude negativní, může žák nastoupit další den do školy. V případě, že bude žák pozitivní ve čtvrtek, půjde do izolace do doby, než opustí školu. Ovšem v tuto chvíli musí opustit školu i ti žáci a učitelé, kteří byli s pozitivním žákem dva dny před tím v kontaktu (takže celá třída frown). Pokud bude mít žák negativní PCR test - toto musí zákonný zástupce škole oznámit (škola toto neprodleně oznámí ostatním rodičům), jdou další den všichni do školy. Pokud ovšem bude PCR test pozitivní, zůstávají všichni v karanténě či v izolaci - dle výsledků jejich PCR testů (tedy opět distanční výuka). Takže co dodat...raději nic. cool
3/ Vzhledem k tomu, že musíme při všech činnostech dodržovat homogenitu skupin (respektovat a nemísit třídní kolektivy), moc prosím rodiče, aby mohli žáci 3. - 5. ročníku chodit či jezdit po vyučování domů. Samozřejmě na autobus počkají ve škole ve své třídě. Školní družina bude od pondělí 12. 4. (do odvolání) pouze pro žáky prvního a druhého ročníku, které budou rozděleny. Činnost školní družiny bude jako obvykle do 16. 30 hod. Děkuji za pochopení.
4/ Všem žákům byl automaticky na 12. 4. přihlášen paní vedoucí kuchyně v systému stravování oběd. Pokud byste ho z jakýchkoli důvodů nechtěli, prosím, odhlašte si ho.

Vážení rodiče,

jsme velice rádi, že se konečně uvidíme s Vašimi dětmi osobně - a že konečně zahájíme výuku, na kterou jsme zvyklí. Snad nám vládou přijatá opatření příliš nezkomplikují život a vše společnými silami zvládneme.
Moc Vám všem za všechny pedagogy školy děkuji, že jste nám tak skvěle pomáhali s on-line výukou.
Přeji Vám mnoho sil, zdraví a pevné nervy.

7. 4. 2021, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

07.04.2021

Příměstský tábor při Obci Prasek

Vážení rodiče,

stejně jako v letech minulých bude i letos při Obci Prasek organizován příměstský tábor. První běh se uskuteční v týdnu od 26. 7. do 30. 7.  a druhý běh
od 2. 8. do 6. 8. 2021
. Tábor je určen pro děti od 6 do 14 let. Pokud byste měli o tábor zájem a potřebovali jakékoli informace, obraťte se na organizátorku tábora paní Moniku Tomáškovou na telefonním čísle: 735 724 910 či mailové adrese: monikatomasek@seznam.cz.

19. 3. 2021, Eva Kaprálová

19.03.2021

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022 - plakát

14.03.2021

Informace k zápisům do 1. ročníku na školní rok 2021-2022

Vážení rodiče,

v "Souborech ke stažení" Vám uvádím důležité informace k zápisům do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022.

 

13. 3. 2021, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

13.03.2021

Uzavření školy

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření bude od 1. 3. 2021 přerušen provoz naší mateřské školy a výuka žáků 1. a 2. ročníku. Tento stav by měl trvat do neděle 21. 3. 2021.
S rodiči žáků 1. a 2. ročníku se spojí jednotliví vyučující (tedy já a paní učitelka Haltufová laugh) a upřesníme si způsob výuky za této situace.
Na závěr...nevím, co bych dodala...

P. S. Zástupci Svazu průmyslu a dopravy potvrdili, že mnoho firem muselo v posledních týdnech přerušit či omezit svůj provoz kvůli šíření Covidu - 19...vláda tedy přistoupila k drastickým opatřením...zavřela prvňáky...cool

27. 2. 2021, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

27.02.2021

Akce plánované v 1. pololetí školního roku 2020-2021

Akce ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

* 12. a 13. 4. (pondělí, úterý) - v těchto dnech se uskuteční v čase od 15.00 do 18.00 zápisy do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

* 20. 4. 2021 (úterý) od 17.00 na zahradě MŠ - žáci pátého ročníku si vysadí (věřím, že osobně) svoji lípu. Zároveň je čeká překvapení od Sboru pro občanské záležitosti Obce Prasek.

Všechny akce, které bude možné uskutečnit, budeme průběžně aktualizovat.

27. 02.  2021, Eva Kaprálová

30.01.2021

Aktuality mateřské školy


Zápis do mateřské školy 2021-2022 ( pokyny)

Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách naší krásné školičky smiley

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, z toho pro nás plyne, že zápis do mateřské školy bude bohužel probíhat i letos bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců! 

Prostřednictvím virtuální prohlídky můžete alespoň nahlédnout do interiéru naší školky.smiley

Prohlídka zachycuje všechny důležité prostory školky,  statické záběry byly sice vytvořeny před časem, avšak školka neustále prochází nejrůznějšími proměnami.

Nicméně sebelepší technika nedokáže nahradit osobní návštěvu, proto Vás u nás kdykoli rádi uvítáme, jakmile mimořádná opatření nařízení vlády pominou.   „Pojďte dál "

Důležité pokyny k zápisu naleznete zde  „Zápis"

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si vytisknete zde

Plakát  „Zápis do MŠ"

Pevně doufáme, že se brzy osobně setkáme, s přáním pevného zdraví.

Renata Hromádková s kolektivem   14. 4. 2021

14.04.2021

Děti zaměstnanců IZS

Vážení rodiče,

dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole. Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, neboopedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,ozaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,ozaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. Prosím, aby rodiče, kterých se toto mimořádné opatření týká, tuto skutečnost nahlásili paní vedoucí učitelce MŠ Renatě Hromádkové  email : skolka@skolaprasek.cz

Děkuji.

8. 4. 2021, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

08.04.2021

Otevření škol - 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ze dne 6. 4. 2021 nastupují  v pondělí 12. 4. k docházce do MŠ děti, které zahájí od září 2021 povinnou školní docházku či podají žádost o odklad ŠD.
S otevřením mateřské školy je ovšem spjato nepříjemné nařízení, které budeme muset respektovat - povinné testování.

Povinné testování 2x v týdnu bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. K testování dětí byly MZ vybrány nebolestivé antigenní testy, které spočívají ve stěru ze sliznice okraje nosu. Pokud někdo neabsolvuje z jakýchkoli důvodů testování v pondělí, bude otestován v den, kdy nastoupí do MŠ. Dětem budou s testováním pomáhat zákonní zástupci.  Ukázka testování

Testování bude probíhat v prostoru šatny. O způsobu testování bude rodiče informovat na místě pedagogický pracovník MŠ, který bude zároveň s testováním  napomáhat. Prosíme rodiče, aby měli v prostoru MŠ respirátor. Pokud bude v prvním dnu dítko otestováno pozitivně, bude zákonným zástupcem odvedeno domů. Pozitivně testované děti ag. testem musí podstoupit PCR test. Pokud bude negativní, může dítě nastoupit další den po oznámení negativity do MŠ. V případě, že bude dítko pozitivní ve čtvrtek, opět půjde se zákonným zástupcem domů. Ovšem v tuto chvíli musí opustit MŠ i ty děti, které byly s pozitivním dítkem dva dny před tím v kontaktu surprise. Pokud bude mít dítě negativní PCR test - toto musí zákonný zástupce mateřské škole oznámit (škola toto neprodleně oznámí ostatním rodičům), jdou další den po oznámení negativity všichni do MŠ. Pokud ovšem bude PCR test pozitivní, zůstávají všichni v karanténě či v izolaci - dle výsledků jejich PCR testů. Prosíme rodiče, aby v důsledku testování počítali ráno s časovou prodlevou cca 20 minut.

Vážení rodiče,

moc nás mrzí, že se v pondělí neuvidíme se všemi dětmi. Je nám jasné, že všichni potřebujete již nastoupit do zaměstnání a tato situace je pro Vás neúnosná. Věříme, že tento stav nebude dlouho trvat a my budeme moci opět pracovat v normálním režimu.
Přejeme Vám pevné zdraví a velkou dávku trpělivosti.

7. 4. 2021, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

07.04.2021

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022

Vážení rodiče,

v pondělí 12. a v úterý 13. 4. 2021 se v čase od 15. 00 do 18.00 uskuteční zápisy do 1. ročníku. Vzhledem k tomu, že se nám epidemiologická opatření trochu "uvolnila" (omlouvám se tímto, že jsem Vám průběh zápisu neoznámila dříve), byli bychom rádi, kdybychom mohli Vašim dětem uspořádat řádný zápis ve škole, takový, na který mohou vzpomínat. Budeme dodržovat veškerá epidemiologická nařízení MZ. Ve škole se Vás vždy někdo ujme a bude Vás zápisem provázet. Pro děti máme připravené zábavné úkoly, tedy se nemusí ničeho bát laugh.  Jde nám hlavně o to, abychom se s dětmi poznali a děti poznaly nás.
Pokud žádáte o odklad školní docházky a nechcete, aby se dítko zápisu osobně účastnilo (což plně chápu a respektuji), stačí jenom doručit žádost o odklad mně či paní učitelce Hromádkové do MŠ.
Jenom připomínám, že zákon Vám, rodičům, umožňuje (a to i bez ohledu na covidovou situaci) zapsat dítko i bez jeho účasti. Ale myslím, že by byla veliká škoda, kdyby si tento den neužilo. Budeme se snažit, aby to byl pro děti den s velkým "D" blush
Vážení rodiče, velice se na Vás a Vaše děti těšíme!

7. 4. 2021, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

07.04.2021

Velikonoční strom plný vajíček - výzva

Vážení rodiče, milé děti.

letošní Velikonoce se svými tradicemi budou úplně jiné, bohužel velmi netradiční. Musíme zapomenout na chození po koledě s pomlázkou a na návštěvy příbuzných. Musíme si najít jiný způsob, jak si velikonoční svátky užít. Neznamená to, že bychom měli zapomenout na barvení vajíček, pletení pomlázky. Jen Velikonoce budou omezené v kruhu rodiny. Přesto si je můžeme připomenout společně.

Obracím se k dětem a jejich rodičům. Pokud budete společně barvit vyfouklá vajíčka a stříhat stužku, zkuste něco z toho věnovat na ozdobení velikonočního stromku v parčíku u mateřské školy.

Rodiče dětmi nabarvené vajíčko, nebo stužku pak mohou při nákupech zavěsit na označený strom. Jak se náš stromek bude plnit velikonočními vajíčky a pentlemi, můžeme pak společně sledovat na našem webu.

Stromek najdete velmi rychle, my už jsme se zdobením začaly.

Zkusme alespoň takto symbolicky Velikonoce sdílet společně.

                                                                Vaše paní učitelky z MŠ

 

25.03.2021

Distanční výuka 22.3. - 26.3.2021

Milé děti,

 v souborech ke stažení jsme vám vyvěsily další vzdělávací aktivity pro tento týden.

Moc děkuji Vašim rodičům za zpětnou vazbu, kterou dostáváme. Plot u školičky začíná postupně kvést smiley

Moc chválím Anetku, Michalku a holčičky Laurinku s Jůlinkou a Honzíka. Měly jsme z kytiček dnes ve školce velkou radost. To ale neznamená, že to ještě nemůžete stihnout. Čím víc kytiček bude, tím  krásnější náš plot u školičky budeme mít.

Posíláme vám za odměnu dvě nové jarní omalovánky.  Vaše paní učitelky

Vážení rodiče, v souborech ke stažení naleznete „Uzavření MŠ v době letních prázdnin"   

 

 

22.03.2021