Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu, která má veškeré vybavení, které potřebujeme a máme nové učebny zařízené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Heinova kniha rekordů

Zítra (30. 3. 2023) bude vyhlášena a zároveň zahájena v naší škole nová dlouhodobá (na věky věků laugh) aktivita. Vymyslel ji náš žák třetího ročníku Petr Hein z Prasku, proto nese jeho jméno "Heinova kniha rekordů". Budeme do ní zapisovat rekordy žáků naší školy v různých disciplínách uměleckých, sportovních, vědomostních, pamětních, dovednostních...klidně i praštěných blush...
Pokud bude někdo chtít, aby výsledek jeho výkonu byl do knihy zapsán, musí tento výkon předvést před komisí tvořenou minimálně dvěma pedagogickými pracovníky. Pokud soutěží více žáků ve stejné disciplíně, bude zapsán pouze výkon toho, kdo ten předchozí překoná.
Kniha bude umístěna na chodbě v přízemí. Ve fotogalerii základní školy se podívejte, jak kniha vypadá. Pokud někdo bude chtít zapsat svůj výkon v jakékoli dovednosti, oznámí toto třídnímu učiteli, který vše ostatní zařídí. laughyesangel
Držíme palce všem budoucím soutěžícím yesyesyes.

 

29. 3. 2023, Eva Kaprálová

29.03.2023

Nová videa - Pohádkové kvinteto, plavání

Vážení rodiče,

ve videogalerii základní školy na Vás čekají dvě nové prezentace - jedna je z návštěvy Pohádkového kvinteta v naší škole a druhá Vám umožní krátký pohled do plavecké výuky našich žáků v plavecké škole Zéva v Hradci Králové.

Přeji Vám hezký zbytek dne.

28. 3. 2023, Eva Kaprálová

28.03.2023

Zápis do 1. ročníku, školní rok 2023-2024

Vážení rodiče,

srdečně Vás a Vaše dítka zveme k zápisu do 1. ročníku. Podrobnosti naleznete v "Souboru ke stažení".
Těšíme se na Vás. smiley

 

26. 3. 2023, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

26.03.2023

Informace pro rodiče žáků 2. ročníku - ROZVRH

Vážení rodiče,

v odkazu "Rozvrh tříd" naleznete změny v rozvrhu hodin Vašich dětí, které budou platné od pondělí 27. 3. 2023.
Děkuji za pochopení a přeji krásný víkend. smiley

24. 3. 2023, Eva Kaprálová

24.03.2023

Nové video - bruslení

Vážení rodiče,

podívejte se do videogalerie základní školy. Čeká tam na Vás reportáž z našeho bruslení. yes

Přeji všem hezký den. smiley

16. 3. 2023, Eva Kaprálová

16.03.2023

Přehled plánovaných akcí ve 2. pololetí školního roku 2022-2023

29. 3. (středa) - od 8.00 do 11.00 školička pro předškoláky, předškoláčci si vyzkouší, jaké to je být školákem laughyeswink

12., 13. 4. (středa, čtvrtek) - 15.00 - 18.00, zápisy do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

27. 4. (čtvrtek) - od 17.00, sázení stromu, žáci 5. ročníku si na rozloučenou zasadí svoji lípu, Obec Prasek pro naše páťáky uspořádá slavnostní raut yes...

28. 4. (pátek) - po celé dopoledne Čaroden ... surprise...bude to hrůza hrůz...asi...

17. 5. (středa) - školní výlet, cíl bude upřesněn...

24. 5. (středa) - 1. ročník (1., 2. vyuč. hodina) beseda na téma "Nebezpečné situace", 2. ročník (3., 4. hodina) beseda na téma "Kamarádství" - žáci nic nehradí

31. 5. (středa) - 3. ročník (1., 2. vyuč. hodina) beseda na téma "Moje cesta na svět", 4. ročník (3., 4. hodina) beseda na téma "Počítač a televize" - žáci nic nehradí

1. 6. (čtvrtek) - celá škola, dopolední akce - lehkoatletický čtyřboj s Klicperkou (koupaliště v Novém Bydžově)

7. 6. (středa) - 5. ročník (1., 2. vyučovací hodina) beseda na téma "Já a můj vzhled" - žáci nic nehradí

8. 6. (čtvrtek) - od 17.00, Den otců, obsah akce nebude upřesněn...raději...blush...

16., 17. 6. (z pátka na sobotu), Spaní ve škole

22. 6. (čtvrtek) - od 17.00, Divadelní večer, Jiráskovo divadlo Nový Bydžov

29. 6. (čtvrtek) - od 17.00, společná akce rodičů, učitelů a dětí na rozloučenou se školním rokem...cool

30. 6. (pátek) - vysvědčení + pochvaličková burza...

 

Akce budou postupně doplňovány či upřesňovány laugh...

 

24. 3. 2023, Eva Kaprálová

07.03.2023

Aktuality mateřské školy


Zápis do 1. ročníku, školní rok 2023-2024

Vážení rodiče,

srdečně Vás a Vaše dítka zveme k zápisu do 1. ročníku. Podrobnosti naleznete v "Souboru ke stažení".
Těšíme se na Vás. smiley

 

26. 3. 2023, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

26.03.2023

Akce školy do konce roku

Ve středu 15. 3.  projektu „ Motýli"  zrušen (program přeložen na 29.6.2023 z důvodu nemoci

V úterý 28.3. Velikonoční dílnička s pozezenímpro rodiče s dětmi od 15.00 ( bližší informace na nástěnce)

Ve středu 29. 3. (středa) - od 8.00 do 11.00 bude školička pro předškoláky v budově ZŠ, předškoláčci si vyzkouší, jaké to je být školákem  ( informace pro školáky pro budoucí školáky v šatně)

Ve středu 12.4. Dopravní výchova s policií ČR na zahradě MŠ

12., 13. 4. (středa, čtvrtek) odpoledne - jdou naši předškoláčci k zápisu  do 1. třídy ZŠ

Pátek 14. 4. nás čeká opět od 9.00 logopedická depistáž SPC  Logáček pro objednané děti (vyšetření dětí, na které se nedostalo v lednovém terminu)

Ve čtvrtek 27.4. Čarodějnice na zahradě MŠ s programem

yes Nepřehlédněte, že v pátek 28. 4. se v naší mateřské škole uskuteční vyšetření zraku firmy Prima Vizus. Vyšetření dětí probíhá pomocí speciální diagnostické videokamery. Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací. Cena 200 Kč na dítě, výsledky vyšetření přijdou rodičům objednaných dětí na email. Informace budou vyvěšeny v šatně, rodiče obdrží letáčky do ruky :) Zájem o vyšetření bude vyvěšen opět na nástěnce

Ve středu 3. 5. a ve čtvrtek 4. 5. zveme naše nové kamarády k „Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023 – 2024“

Zveme naše milé maminky na malé posezení ke  „Dni matek“  s programem ((Sluníčka – středa 10. 5., Koťátka čtvrtek 11. 5. 2023) vždy od 15.00 smiley

V pátek 12. 5. se můžeme těšit od 9.00 Muzikoterapii 

Ve středu 17. 5. ráno vyrážíme na pěší výlet do pohádkového lesa ve Zdechovicích. Akce je určena dětem, které dojdou do Zdechovického lesa a zpět surprise

V pondělí 22.5. dopoledne společné výroční fotografování

Ve středu 24.5.2023 - jedeme všichni na výlet do ZOO Chleby. Pojedeme sjednaným autobusem od mateřské školy. Odjíždíme v 8.00, návrat kole 13.30.

V úterý 6. 6. přijede v 8.15 pohádka „ V říši skřítků a obrů“

Ve středu 7. 6. jedeme s vybranými předškoláky reprezentovat školku na sportovní hry MŠ do Nového Bydžova yes

Pátek 9. 6. se rozloučíme s našimi předškoláky na „ Zahradní slavnosti" tentokrát s Gábinou a Katkou, občerstvení zajištěno firmou Pizza party Tobia  Všichni jste srdečně zváni :)

Ve středu 21. 6. jedeme s vybranými předškoláky opět reprezentovat MŠ na sportovní hry do NB

Akce budou průběžně ještě doplňovány, připravujeme Medvídkovu nemocnici, výlet za hasiči do HK  a jiné akce, sledujte prosím stránky smiley  Hromádková R          9.3. 2023

 

09.03.2023

Lyžařský kurz - jak nám to jde ?

Na tento týden lyžování na horách jsme se s dětmi velmi těšili. Po zrušeném lednovém termínu, což se mimochodem nakonec vyplatilo, nás přece jen přivítal zasněžený kopec, i to sluníčko sem tam nakonec na chvíli vykouklo. Děti si osvojují a zdokonalují základy lyžování pod vedením zkušených instruktorů, kterým děkujeme za vzornou péči a trpělivost, kterou věnují našim předškoláčkům i dětem mladším smiley. Je až neuvěřitelné sledovat naše dětičky, s jakou radostí a velkým nadšením poslouchají rady od svých lyžařských instruktorů. V pondělí některé děti nedokázaly ještě stát pořádně na lyžích, a světe div se, v úterý již některé z nich naskočily na pomu a „frčely“ nahoru na kopec. No a ty nejmladší děti pomalu trénují jízdu po gumovém koberci nahoru a pomalu zkoušejí sjet a  dole samy zabrzdit. Zkušení a milí instruktoři si dokážou poradit s každým, i s tím nejmenším lyžařem. Po dvouhodinovém lyžování s přestávkou na svačinku, se malí sjezdaři rozloučili se svými instruktory a hurá nazpátek do školky na oběd.

Vracíme se vždy unavení, ale šťastní! Na našem webu jsou k nahlédnutí fotografie i krátké video , vše postupně přidáváme smiley.

Pěknou tradicí na ukončení kurzu je páteční „Karneval“ pro děti na lyžích. Prosíme maminky, aby vymyslely dětem nějakou jednoduchou přízdobu na lyžařský oděv, popř. i na helmu (např. rozstříhané tričko, sukně, …) zkrátka, aby se nám dobře lyžovalo a užili jsme si i karneval.                                                        Hromádková R

 

                                                                                       

 

15.02.2023

Konzultační hodiny pro předškoláky

30.01.2023

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

Vážení rodiče,

pokud budete uplatňovat slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte v MŠ za rok 2022 - t edy za uhrazené školné (výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte a do nákladů se nepočítá), nahlaste se prosím u paní učitelky ve třídě.

Vaše žádosti budeme postupně vyřizovat smiley.                                                                                                                R. Hromádková 16.1.2023

16.01.2023

Aktuální informace k lyžařskému kurzu

Vážení rodiče,

asi s touto informací trochu počítáte, neboť stejně jako já, sledujete pečlivě předpověď počasí. Je naprosto jisté, že v pondělí 16. 1. na hory neodjedeme.

Nakonec se podařilo po nelehkém úsilí vyjednat náhradní termín (protože nejsme jediná MŠ, co takto situaci řeší, bohužel )

Lyžařská škola nám nabídla termín v době jarních prázdnin, a to od 13. 2. – 17. 2. 2023

Pokud nemáte jiné plány a tento termín Vám vyhovuje, nahlaste paní učitelce ve třídě, že se změnou termínu souhlasíte.

V opačném případě, budeme muset kurz úplně zrušit.  Pevně doufám, že tomu nakonec nedojde a společně  situace rychle vyřešíme. Velmi Vám děkuji za součinnost.

                                                                                                 R. Hromádková 13. 2. 2023

 

08.01.2023