Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu a máme nové učebny vybavené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Akce plánované v 2. pololetí školního roku 2020-2021

Akce ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

 

* 16. 6. (středa) - tajný  výlet  (s překvapením) - 2., 3., 4. ročník

* 28. - 30. 6. (pondělí - středa) - pobyt celé školy v autokempu Svatá Kateřina. Chtěli bychom žákům v tomto krásném prostředí nahradit alespoň z části to, oč díky Covidu přišli. Kromě různých "sranda-akcí" se uskuteční z pondělí na úterý naše tradiční stezka odvahy, z úterý na středu velký táborák s programem, kam srdečně zveme i rodiče, abychom se společně rozloučili se školním rokem. Ve středu dopoledne zde chceme rozdat žákům vysvědčení a po obědě se vydáme domů... Veškeré podrobnosti o tomto pobytu dáme rodičům včas vědět.

Všechny akce, které bude možné uskutečnit, budu průběžně aktualizovat.

14. 06.  2021, Eva Kaprálová

26.05.2021

Změny od pondělí 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZČR je od pondělí 24. 5. povoleno nedodržovat homogenitu skupin. Z tohoto důvodu Vám mohu s radostí oznámit, že školní družina je již přístupná všem žákům! laughyes
Připomínám, že družinka je Vám k dispozici do 16.30.
 

20. 5. 2021, Eva Kaprálová

20.05.2021

Testování - nově

Vážení rodiče,

na základě jednání vlády ze dne 29. dubna 2021 došlo k novelizaci mimořádného opatření s účinností od 3. 5. 2021 a to takto: od pondělí 3. 5. 2021 budou žáci (toto se týká u nás i žáků 5. ročníku) testováni pouze 1 x týdně - a to v pondělí.

1. 5. 2021, Eva Kaprálová

 

P. S. Již se bojím něco napsat. Něco na stránky napíši, odešlu rodičům, dojdu si pověsit prádlo...a vše je zase jinak...frown

01.05.2021

Dodatečné poděkování

Vážení rodiče,

chtěla bych touto cestou za všechny pracovníky školy dodatečně poděkovat paní JUDr. Marii Chladové a Mgr. Miroslavě Machové za to, že našim odcházejícím páťákům připravily za Obec Prasek nádherné a důstojné rozloučení.
Moc Vám děkujeme, naše děti budou mít na co vzpomínat.

1. 5. 2021, Eva Kaprálová

01.05.2021

Nové zázemí pro opékání buřtů

Náš pan učitel Martin Kučera v době distanční výuky rozhodně nezahálel. Využil tohoto času a vyrobil dětem nádherné lavičky a ohniště. Toto "opékací" zázemí rozhodně využijeme při různých školních a mimoškolních aktivitách.
Pane učiteli Martine, moc Vám všichni děkujeme laughyes.

1. 5. 2021, Eva Kaprálová

01.05.2021

Seznam přijatých dětí k ZV od školního roku 2021-2022

Vážení rodiče,

v souboru ke stažení je Vám k dispozici seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022.

 

21. 4. 2021, Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

21.04.2021

Aktuality mateřské školy


Výsledlky přijímacího řízení 2021-2022

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, výplatném znění, ředitelka školy Mgr. Eva Kaprálová zveřejňuje seznam přijatých a nepřijatých dětí od školního roku 2021/2022, a to pod přiděleným registračním číslem.

Registrační číslo

Výsledek řízení

300

přijat/a

301

přijat/a

302

přijat/a

303

přijat/a

304

přijat/a

305

přijat/a

306

přijat/a

307

přijat/a

308

přijat/a

309

přijat/a

310

přijat/a

311

přijat/a

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, dětem přejeme šťastný vstup do školky, mnoho zdraví, spoustu nových kamarádů a společných zážitků.

Těšíme se na setkání a spolupráci.

V Prasku    7. 6. 2021                                                                        Mgr. Eva Kaprálová                         

07.06.2021

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Srdečně zveme rodiče nově přijatých dětí na informativní třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí 28. 6. 2021 od 16.00 hodin.

Prosíme o účast rodičů bez dětí a pouze jeden zákonný zástupce na dítě.

Na schůzce obdržíte stejnopis rozhodnutí o přijetí a důležité informace o provozu a vzdělávání v mateřské škole, proto je vaše účast důležitá smiley

Prosíme o potvrzení účasti emailem, děkujeme.

Těšíme se na Vás kolektiv MŠ

                                                                                                                                                              7.6. 2021 R. Hromádková

07.06.2021

Akce - červen

28.05.2021

Akce - květen

V pondělí 17. 5. v 10.40 přijede do mateřské školy pohádka „ Jak šli Indiáni za Sluncem“

Platba za divadlo bude dětem odečtena z kreditu dětí

Ve středu 19. 5. se společně v 9.00 fotografujeme (závěrečné foto tříd + předškoláci)

                                                                                                         R. Hromádková

14.05.2021

Posíláme přání

Posíláme přání k dnešnímu svátku  heart  pro všechny maminky, babičky a tety

Dnešek patří jenom Vám.     Přání 

 

 

 

 

09.05.2021

Přihlašování dětí od pondělí 26.4.2021

Vážení rodiče,

systém e jidelny je dnes a v pondělí  z důvodu opravy vyřazen z činnosti.

Všechny děti budou automaticky na pondělí 26.4.přihlášeny, pokud do MŠ  Vaše dítko nenastoupí, stravu odhlásíme my.

Během pondělí by měl být systém již obnoven. V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní jídeny na tel : 601 594 025, popř. na  jidelna@skolaprasek.cz,  

Děkujeme za pochopení smiley

P.S. Od pondělí již  fungují oba vchody tzn. Sluníčka i Koťátka, skupiny o 15 dětech již byly zrušeny. I nadále však prosíme rodiče, aby vstupovali v rouškách.

                                                                                                                                                                                                                             Hromádková R       23.4.2021

23.04.2021