Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu, která má veškeré vybavení, které potřebujeme a máme nové učebny zařízené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Přehled akcí v 1. pololetí

Termín dle počasí (včas oznámíme), říjen - Drakiáda s doprovodným programem

2. 11. - čtvrtek od 18.00, Dušičkový lampionový průvod spojený s opravdu hrůzostrašnou stezkou odvahy surprise. Hodnotné ceny, opékání buřtů, občerstvení jsou samozřejmostí winklaughcool. Akce je určena i pro děti z naší MŠ. Sraz u obecního úřadu.

30. 11. - čtvrtek od 17.00 v Hospůdce na hřišti Vánoční výtvarná dílna, zváni jsou rodiče s dětmi a široká veřejnost. Vyrobit si zde můžete adventní věnce, svícny, ozdoby všeho druhu. Přízdoby a korpusy si lze zakoupit na místě, přírodniny budou k dispozici zdarma.

21. 12. - čtvrtek, tradiční Vánoční koncert v kostele spojený s vánočními trhy. Žáci si na trzích prodávají vlastní výrobky, návštěvníci mohou ochutnat dobroty z naší školní kuchyně. Trhy začínají od 17.00 hodin, samotný koncert bude zahájen v 18.00 hodin. 

Jednotlivé akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

23. 9. 2023, Eva Kaprálová

10.09.2023

Plavání - důležité informace

Vážení rodiče,

od pondělí 11. 9. 2023 začíná plavecký kurz. Budeme jezdit tradičně do plavecké školy Zéva v Hradci Králové. Plavecký kurz se bude konat v těchto dnech: 11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10.,
30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11.

Odjíždět budeme sjednaným autobusem z Prasku v 10.00 a příjezd plánujeme po 13. hodině (pro děti raději choďte až po půl druhé). Kobylické děti mohou vystoupit na zpáteční cestě v Kobylicích.
S sebou děti potřebují ručník, plavky, mýdlo a na vše igelitovou tašku, svačinu, pití.
Bude realizováno 10 lekcí plavecké výuky (hradí ji pouze rodiče žáků 1. a 5. ročníku – částka činí 1.150,-). Žákům 2., 3., 4. ročníku je výuka hrazena částečně z prostředků MŠMT a částečně z prostředků zřizovatele.
Dopravu hradí všem žákům zřizovatel.
Platbu provádějte na účet školy: 1085839319/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka + poznámku – plavání k jednodušší identifikaci platby.
Částku stačí uhradit do konce měsíce listopadu 2023.
Plavecký kurz bude ukončen v pondělí 20. 11. 2023.
Obědvat budou děti teplé jídlo po návratu do školy. Tedy po 13. hodině. Zvažte sami, zda dětem na tento den oběd odhlásíte a dáte jim větší svačinu či zda vám nevadí, že se najedí teplého jídla později.
Žákům, kteří budou vystupovat v Kobylicích, oběd na tento den odhlaste. Na pondělí se obědy odhlašují nejpozději v pátek do 12. hodiny.

7. 9. 2023, Eva Kaprálová

07.09.2023

První školní den - video

Vážení rodiče,

podívejte se do "Videogalerie" základní školy na to, jak probíhalo naše zahájení školního roku 2023/2024.
Přeji Vám krásný den smiley.

 

5. 9. 2023, Eva Kaprálová

05.09.2023

Průběh školního roku 2023-2024

Vážení rodiče,

v souboru ke stažení naleznete informace o průběhu školního roku 2023/2024. smiley

1. 9. 2023, Eva Kaprálová
 

01.09.2023

Seznam sešitů na školní rok 2023-2024

Vážení rodiče,

v souboru ke stažení naleznete seznam sešitů na školní rok 2023/2024. smiley

 

28. 8. 2023, Eva Kaprálová

28.08.2023

Vyučovací hodiny - časy

Vážení rodiče,

v souboru ke stažení naleznete časový harmonogram jednotlivých vyučovacích hodin. smiley

28. 8. 2023, Eva Kaprálová

28.08.2023

Aktuality mateřské školy


Akce školy do konce roku

V úterý 26. 9. od 16.00 Vám zveme na první rodičovské  setkání

Celoroční projekt „ Táto, mámo, pojď si hrát.“ ( vyhlašujeme 1. úkol na téma – „ Papírový drak “ Vyrobte si doma jednoduchého papírového draka winkBěhem měsíce draky shromáždíme a vyzdobíme jimi celou školku, která se tak promění ve „ školku dračí". Všechny výtvory budou  vystaveny  na chodbách a ve třídách školky. Nehledáme vítěze, všechny účastníky soutěže oceníme, hlavně budeme rádi, pokud se zapojíte všichni :)  Draky můžete donášet do 16.11. Těšíme se na vaše výtvory.

Říjen – termín bude upřesněn - Lesní pedagogika v MŠ – k nám do MŠ přijede lektor, který v rámci lesní pedagogiky připraví pro děti vzdělávací  program formou „besedy“ s různými ukázkami (listy, šišky, paroží, dřevěné houby) a hrou přímo ve třídě,  popř.venku. Program podporují Lesy České republiky.

V úterý 19. 10. od 15.00 Akce pro rodiče s dětmi „ Hledání skřítka Podzimníčka“ (zábavný program pro rodiče s dětmi plný soutěží na zahradě a v okolí MŠ - děti budou plnit zadané úkoly na zahradě postupně tak, jak si je budete vyzvedávat v MŠ,  dle Vašich časových možností . Program končí v 17.00

Ve čtvrtek 2. 11. od 18.00, zve ZŠ na dušičkový lampionový průvod spojený s opravdu strašidelnou stezkou odvahy . Děti dostanou hodnotné ceny, opečete si buřty, občerstvení zajištěno . Akce je určena i pro děti z MŠ. Sraz u obecního úřadu.

23. 11. od 8.30 depistáž SPC „ Logáček“  v MŠ (učitelky provedou kontrolu výslovnosti a doporučí dětem vyšetření výslovnosti, které s Vaším podepsaným souhlasem  proběhne v tomto termínu v MŠ, netýká se dětí, které již logopedickou poradnu navštěvují) Rodiče mohou být přítomni u vyšetření, vyšetření je pro děti z MŠ zdarma.

Ve středu 29. 11. v 8.20 přijede divadlo paní Lhotákové s pohádkou „ O Peciválkovi“ částka za divadlo bude dětem odečtena z kreditu akcí dětí

Ve čtvrtek 30. 11. od 15.30 zveme všechny děti s rodiči na „ Slavnostní rozsvěcení stromečku na zahradu.  Děti vystoupí s krátkým programem, zazpíváme si společně staročeské koledy, možná přijde i Mikuláš s nadílkou. Program pokračuje v Hospůdce na hřišti Vánoční dílnou, kterou pořádá ZŠ od 17.00 viz. níže no

Vánoční výtvarná dílna - zváni jsou rodiče s dětmi a široká veřejnost. Vyrobit si zde můžete adventní věnce, svícny, ozdoby všeho druhu. Přízdoby a korpusy si lze zakoupit na místě, přírodniny budou k dispozici zdarma.

V úterý 12.12. dopoledne v MŠ „ Vánoční nadílka“ (děti si vyzkouší, jak připravit sváteční tabuli, připomeneme si vánoční zvyky a tradice, možná přijde i Ježíšek )

V úterý 19. 12. v 8.30 přijede divadlo Štemberk s „ Pásmem pohádek“ částka za divadlo bude dětem odečtena z kreditu

Ve čtvrtek 21. 12. vystoupí sboreček mateřské školy na akci ZŠ „Vánoční koncert v kostele“. Všichni jste srdečně zváni od 17.00 na vánoční trhy, samotný koncert začíná v 18.00. Občerstvení zajištěno.

22.09.2023

Rodičovská schůzka

Srdečně zveme všechny rodiče z MŠ na první společnou informativní schůzku, a to v úterý 26. září 2023 od 16.00 do třídy Sluníček.

Na schůzce obdržíte důležité informace o provozu a vzdělávání v naší mateřské škole.

Na závěr se rozdělíme do tříd, kde budeme reagovat na Vaše případné dotazy.

Přijďte prosím bez dětí )

 Těšíme se na Vás

 

14.09.2023

Informace - 4.9.2023

Vážení rodiče,
prázdniny nám pomalu končí, a máme tady nový školní rok. Děláte si starosti, do které třídy máte přijít první den?  Bohužel není možné jmenovité seznamy vyvěšovat na web školy, proto se budeme snažit je vyvěsit alespoň na vchodové dveře jednotlivých tříd 4. září.

Čipy pro vstup do MŠ budou vydávány první den nástupu dítěte do MŠ, za každý čip vybíráme vratnou zálohovou platbu 100 Kč/kus. Ve třídě Vám vše předá personál MŠ První den zvoňte, budete vpuštěni personálem přes videotelefon. V tento den zároveň obdržíte heslo a pokyny k přihlašování do školní jídelny.

Srdečně vítáme naše malé nové kamarády a doufáme, že jim ve školce bude líbít smiley.

Těší se na vás usměvavé  učitelky ze Sluníček, Koťátek a od letošního roku i Berušek .

Bližší informace ohledně provozu a dalších letošních organizačních změn,  získáte na společném setkání, na které se moc těšíme. Termín bude vyvěšen na webu tento týden.                                                                                                                                                                                                             Hromádková R

27.08.2023

Uzavření MŠ o letních prázdninách

Se souhlasem zřizovatele a vedení Základní školy a mateřské školy v Prasku, je v době letních prázdnin provoz mateřské školy přerušen z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců a z důvodů sanitárních prací na škole od pondělí 17. 7. 2023 do pátku 18. 8. 2023  Provoz bude obnoven opět v pondělí 21. 8. 2023.

                                                                                                                                                                                                 R. Hromádková 

 

 

18.07.2023

Léto je tady

Vážení rodiče, milé děti, přátelé naší školky!

Opět je tu čas prázdnin, doba, kdy se ohlížíme zpět za celým školním rokem.

 Chci Vám všem z celého srdce poděkovat za krásný společně strávený čas. Děkuji za důvěru, kterou v  paní učitelky vkládáte a se kterou jim svěřujete Vaše děti. Velmi děkuji za krásné dárečky, které nás opravdu potěšily.

Přejeme Vám všem krásné léto!

Za celý kolektiv

 Hromádková R

 

04.07.2023

Seznam věcí pro prvňáčky, školní rok 2023-2024

Vážení rodiče,

v souboru ke stažení naleznete seznam věcí, které Vaše dítka od nás dostanou na začátku školního roku (abyste je nenakupovali zbytečně) a zároveň seznam věcí, které je jim třeba pořídit.
Přejeme Vám a Vašim dětem krásné prožití léta a těšíme se na společnou cestu školním rokem 2023/2024. smiley

29. 6. 2023, Eva Kaprálová

29.06.2023