Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu, která má veškeré vybavení, které potřebujeme a máme nové učebny zařízené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Přehled plánovaných akcí ve 2. pololetí školního roku 2022-2023

26. 1. (čtvrtek) - od 17.00  třídní schůzka se společným začátkem pro rodiče žáků 2. ročníku s paní učitelkou Mgr. Evou Huškovou

31. 1. (úterý) - vysvědčení

3. 2. (pátek) - pololetní prázdniny

7. 2. (úterý) - od 16.30 - workshop s Martinem a Zdenou pro rodiče (prarodiče, strýce, tety...) a žáky - tématem bude drátkování, prosíme účastníky, kteří vlastní kleštičky na tenký drát, aby je vzali s sebou, těšíme se na Vás smiley

8. 2. (středa) - od 9.00  - krásný program paní Mazuchové o dravcích a jejich životě s ukázkou živých opeřenců, které si mohou žáci pohladit, nakrmit či "pochovat" surprise...

13. - 17. 2. - jarní prázdniny

23. 2. (čtvrtek) - Masopustní den - od rána, den plný masopustních překvapení

24. 2. (pátek) - 10.00 - 11.30, bruslení, Zimní stadion NB, škola má pronajatou plochu

28. 2. (úterý) - od 13.30 masopustní radovánky ukončí kulinářský workshop, tentokrát budou naši kuchaříčci péci voňavé koblížky yes

3. 3. (pátek) - 10.00 - 11.30, bruslení

10. 3. (pátek) - 10.00 - 11. 30, bruslení

23. 3. (čtvrtek) - Pohádkové dechové kvinteto (v rámci hodin hudební výchovy)

12., 13. 4. (středa, čtvrtek) - 15.00 - 18.00, zápisy do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

27. 4. (čtvrtek) - od 17.00, sázení stromu, žáci 5. ročníku si na rozloučenou zasadí svoji lípu, Obec Prasek pro naše páťáky uspořádá slavnostní raut yes...

28. 4. (pátek) - po celé dopoledne Čaroden ... surprise...bude to hrůza hrůz...asi...

17. 5. (středa) - školní výlet, cíl bude upřesněn...

8. 6. (čtvrtek) - od 17.00, Den otců, obsah akce nebude upřesněn...raději...blush...

16., 17. 6. (z pátka na sobotu), Spaní ve škole

22. 6. (čtvrtek) - od 17.00, Divadelní večer, Jiráskovo divadlo Nový Bydžov

29. 6. (čtvrtek) - od 17.00, společná akce rodičů, učitelů a dětí na rozloučenou se školním rokem...cool

30. 6. (pátek) - vysvědčení + pochvaličková burza...

 

Akce budou postupně doplňovány či upřesňovány laugh...

 

25. 1. 2023, Eva Kaprálová

25.01.2023

Třídní schůzky, konzultace

Vážení rodiče,

na pedagogické radě jsme se s vyučujícími domluvili, že nebudeme zbytečně mrhat Vaším časem. Každý vyučující, který potřebuje prokonzultovat se zákonnými zástupci případné změny v hodnocení či nějaké konkrétnosti týkající se daného žáka, spojí se individuálně telefonicky či mailem s jeho rodiči a domluví si s nimi schůzku. Toto se samozřejmě týká i Vás. Pokud cítíte, že potřebujete cokoli prokonzultovat s námi, kdykoli volejte, pište či se zastavte ve škole. Dveře k nám máte otevřené kdykoli.
Třídní schůzka se společným začátkem se bude týkat žáků 2. ročníku - koná se ve čtvrtek 26. 1. od 17.00. Je to seznamovací schůzka s paní učitelkou Mgr. Evou Huškovou, která nyní dlouhodobě zastupuje paní učitelku Holmanovou.
Hodnocení za 1. pololetí tohoto školního roku ještě provede u žáků 2. ročníku paní učitelka Mgr. Martina Holmanová.

Přeji Vám krásný večer. smiley

23. 1. 2023, Eva Kaprálová

23.01.2023

Videa z koncertu v kostele

Vážení rodiče,

ve videogalerii základní školy naleznete dvě nová videa z koncertu v kostele, který se uskutečnil dne 22. 12. 2022. Jedno video představuje profesionálně provedenou prezentaci celé akce (včetně vánočních trhů), ve druhém videu je natočen celý koncert.
Přeji Vám hezký večer. laugh

11. 1. 2023, Eva Kaprálová

11.01.2023

Prázdniny ve školním roce 2022-2023

podzimní prázdniny - středa, čtvrtek 26. a 27. 10. 2022 (pátek 28. 10. státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu)

čtvrtek 17. 11. 2022 - státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

vánoční prázdniny - pátek 23. 12. 2022 - pondělí 2. 1. 2023 (vyučování začíná v úterý 3. 1. 2023)

vysvědčení za 1. pololetí bude rozdáno - v úterý 31. 1. 2023

pololetní prázdniny - pátek 3. 2. 2023

jarní prázdniny - 13. 2. - 19. 2. 2023

velikonoční prázdniny - čtvrtek 6. 4. 2023 (státní svátky:  Velký pátek - pátek 7. 4. a Velikonoční pondělí - pondělí 10. 4.)

1. 5. - státní svátek (Svátek práce)

8. 5. - státní svátek (Den vítězství - Den osvobození od fašismu)

hlavní prázdniny - sobota 1. 7. - neděle 3. 9. 2023 (vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023)

29. 8. 2022, Eva Kaprálová

 

15.12.2022

Poděkování - soutěž v anglickém jazyce

Dne 14. 12. se žáci naší školy - Ivo Žilka, Maya Velyová, Karolína Tichá a Adéla Čížková zúčastnili pod vedením paní učitelky Soni Tlučhořové soutěže v anglickém jazyce, kterou pořádala ZŠ Karla IV. Ráda bych našim "čtyřem statečným" a též paní učitelce poděkovala za účast v soutěži a za pěkné umístění. Děkuji též ZŠ Karla IV. za pořádání soutěže.

15. 12. 2022, Eva Kaprálová

15.12.2022

Veliká prosba - parkování před školou

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s velikou prosbou. Oslovil nás dopravce, který zajišťuje autobusové linky jezdící přes Prasek. Řidiči si mu stěžují, že mnohdy nemohou projet kolem budovy základní školy z důvodu parkujících aut. Moc Vás prosím, pokud to bude možné, zda byste mohli, když jedete pro děti, zaparkovat na cestě u kostela či cestě vedoucí na parkoviště za školou. Nebo alespoň parkujte tak, aby nestála dvě auta parkující v protisměru přímo naproti sobě.
Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a pochopení. smiley

 

14. 12. 2022, Eva Kaprálová

14.12.2022

Aktuality mateřské školy


Konzultační hodiny pro předškoláky

30.01.2023

Akce leden - únor + lyžařský výcvik

Středa 4. 1. plavání

Středa 11. 1. plavání (dvouhodinová lekce)

Středa 25. 1. plavání

Pátek 27. 1. vyšetření objednaných dětí SPC Logáček

Středa 1. 2. plavání

Středa 8. 2. plavání

Čtvrtek 9.2. Karneval (pokyny na nástěnce jednotlivých tříd)

Pondělí 13. 2. – pátek 17. 2. lyžařský výcvik, pokyny naleznete zde  smiley

Úterý 21.2.-  Konzultační hodiny od 13.00, poté od 15.30  beseda s ředitelkou školy, paní Mgr. Evou Kaprálovou na téma „ Zápis a školní zralost"

 

24.01.2023

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

Vážení rodiče,

pokud budete uplatňovat slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte v MŠ za rok 2022 - t edy za uhrazené školné (výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte a do nákladů se nepočítá), nahlaste se prosím u paní učitelky ve třídě.

Vaše žádosti budeme postupně vyřizovat smiley.                                                                                                                R. Hromádková 16.1.2023

16.01.2023

Aktuální informace k lyžařskému kurzu

Vážení rodiče,

asi s touto informací trochu počítáte, neboť stejně jako já, sledujete pečlivě předpověď počasí. Je naprosto jisté, že v pondělí 16. 1. na hory neodjedeme.

Nakonec se podařilo po nelehkém úsilí vyjednat náhradní termín (protože nejsme jediná MŠ, co takto situaci řeší, bohužel )

Lyžařská škola nám nabídla termín v době jarních prázdnin, a to od 13. 2. – 17. 2. 2023

Pokud nemáte jiné plány a tento termín Vám vyhovuje, nahlaste paní učitelce ve třídě, že se změnou termínu souhlasíte.

V opačném případě, budeme muset kurz úplně zrušit.  Pevně doufám, že tomu nakonec nedojde a společně  situace rychle vyřešíme. Velmi Vám děkuji za součinnost.

                                                                                                 R. Hromádková 13. 2. 2023

 

08.01.2023

Přání

Všem dětem, rodičům, prarodičům a přátelům přejeme veselé prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, rodinné pohody a především šťastný vstup do Nového roku 2023.

                                                                         Renata Hromádková s kolektivem školy

 

22.12.2022

Důležité !!!!

Vážení rodiče,

z důvodu velmi vysokého počtu nemocných dětí v mateřské škole se vánoční nadílka, středeční plavání i vystoupení dětí z mateřské školy v kostele bohužel ruší.

Překvapení na děti bude čekat v lednu, první den po vánočních prázdninách, samozřejmě pod stromečkem smiley

Přejeme Vám krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v roce 2023.                  

                                                                                                      R. Hromádková s kolektivem MŠ

                                                                                                                                         19. 12. 2022

                  

 

                  

 

                  

 

19.12.2022