Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu a máme nové učebny vybavené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Příměstský tábor při Obci Prasek - 1. turnus (26. 7. - 30. 7. 2021)

Vážení rodiče,

ve fotogalerii školy jsou Vám k dispozici fotografie z příměstského tábora při Obci Prasek. Tábor se uskutečnil v týdnu od 26. 7. do 30. 7. 2021. Hlavní vedoucí tábora byla paní Mgr. Jarmila Uhrová.
Dle fotografií soudím, že si děti tento týden náramně užily.

1. 8. 2021, Eva Kaprálová

01.08.2021

Rozloučení se školním rokem 2020/2021...

Vážení rodiče, milá dítka naše,

prošli jsme si všichni velice náročným a podivným školním rokem. Troufám si říci, že jsme ho společně tak nějak zvládli. Moc Vám všem děkujeme za spolupráci a trpělivost, bez Vaší pomoci bychom distanční výuku neměli šanci zmoci.
Snažili jsme se Vašim dětem všechna příkoří způsobená uzavřením škol alespoň z části napravit závěrečným pobytem na Svaté Kateřině (video z pobytu je již k dispozici ve video galerii školy). Odvážně doufám, že nastávající školní rok 2021/2022 bude již ve znamení normálnosti a prožijeme ho bez rozličných omezení tak, jak jsme zvyklí. Udělejme tedy za vším tečku. Jsou zde totiž prázdniny!!!
Za všechny zaměstnance školy Vám přeji, abyste společně s dětmi prožili léto plné zážitků, odpočinku, pohody a těším se již nyní na shledání ve středu 1. 9. 2021. laugh

2. 7. 2021, Eva Kaprálová

02.07.2021

Vyúčtování stravného - přeplatek

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že o vrácení přeplatku za stravné si musí zákonný zástupce školní jídelnu požádat sám.

V žádosti  „ Žádost o vrácení přeplatku za stravné" uvádějte jméno dítěte/žáka, třídu, částku, kterou chcete vrátit zpět a číslo účtu, kam jídelna peníze převede.

Žádost zasílejte prosím na adresu: kaprev@seznam.cz  

Přeplatky za stravné budou převáděny na bankovní účty v červenci 2021.

Pokud mají děti v subjektu sourozence, může být platba převedena i na něj.

Bližší informace k vyúčtování Vám ráda podá vedoucí školní jídelny na tel: 603 175 227

Nevyžádané přeplatky za stravné budou automaticky převedeny na školní rok 2021/2022.                                   Mgr. Eva Kaprálová 1.7.2021

01.07.2021

Akce plánované v 2. pololetí školního roku 2020-2021

Akce ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

 

* 16. 6. (středa) - tajný  výlet  (s překvapením) - 2., 3., 4. ročník

* 28. - 30. 6. (pondělí - středa) - pobyt celé školy v autokempu Svatá Kateřina. Chtěli bychom žákům v tomto krásném prostředí nahradit alespoň z části to, oč díky Covidu přišli. Kromě různých "sranda-akcí" se uskuteční z pondělí na úterý naše tradiční stezka odvahy, z úterý na středu velký táborák s programem, kam srdečně zveme i rodiče, abychom se společně rozloučili se školním rokem. Ve středu dopoledne zde chceme rozdat žákům vysvědčení a po obědě se vydáme domů... Veškeré podrobnosti o tomto pobytu dáme rodičům včas vědět.

Všechny akce, které bude možné uskutečnit, budu průběžně aktualizovat.

14. 06.  2021, Eva Kaprálová

26.05.2021

Změny od pondělí 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZČR je od pondělí 24. 5. povoleno nedodržovat homogenitu skupin. Z tohoto důvodu Vám mohu s radostí oznámit, že školní družina je již přístupná všem žákům! laughyes
Připomínám, že družinka je Vám k dispozici do 16.30.
 

20. 5. 2021, Eva Kaprálová

20.05.2021

Testování - nově

Vážení rodiče,

na základě jednání vlády ze dne 29. dubna 2021 došlo k novelizaci mimořádného opatření s účinností od 3. 5. 2021 a to takto: od pondělí 3. 5. 2021 budou žáci (toto se týká u nás i žáků 5. ročníku) testováni pouze 1 x týdně - a to v pondělí.

1. 5. 2021, Eva Kaprálová

 

P. S. Již se bojím něco napsat. Něco na stránky napíši, odešlu rodičům, dojdu si pověsit prádlo...a vše je zase jinak...frown

01.05.2021

Aktuality mateřské školy


Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Se souhlasem zřizovatele a vedení ZŠ a MŠ, bude mateřská škola uzavřena od  pondělí 19. 7. 2021 do pátku 13. 8. 2021.

Provoz bude obnoven opět v pondělí 16. 8. 2021

Rodiče, jejichž děti ukončují docházku v MŠ, mohou vrátit čipy poslední týden v srpnu, a to 30. a 31. 8. 2021

Důležitá informace:   Pokyny MŠMT 12.7.2021 - návrat dětí do škol po návratu ze zahraničí

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za spolupráci a trpělivost v letošním školním roce, ve kterém jsme museli občas přistoupit k některým opatřením a omezením v souvislosti s pandemií nemoci Covid. Vše jsme s Vaší pomocí zvládli a mohli jsme tak prožít s Vámi a Vašimi dětmi krásný školní rok. Nebyl sice tak naplněný akcemi a zážitky, na které jsme byli doposud zvyklí, ale i tak jsme toho spoustu prožili.

Užijte si společně s dětmi krásné, pohodové a klidné léto a již teď se na Vás všechny moc těšíme!

                                                                                                                                                                 Za celý kolektiv Renata Hromádková dne 16. 7. 2021

16.07.2021

Vyúčtování stravného - přeplatek

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že o vrácení přeplatku za stravné si musí zákonný zástupce školní jídelnu požádat sám.

V žádosti  „ Žádost o vrácení přeplatku za stravné" uvádějte jméno dítěte/žáka, třídu, částku, kterou chcete vrátit zpět a číslo účtu, kam jídelna peníze převede.

Žádost zasílejte na adresu: kaprev@seznam.cz  Přeplatky za stravné budou převáděny na bankovní účty v červenci 2021.

Dětem, které zůstávají v mateřské škole, bude takto ponechána platba na jejich kontě již na měsíc září 2021.

Dětem, které přecházejí z budovy MŠ do budovy ZŠ, bude platba automaticky převedena (pokud mají v subjektu sourozence, může být platba převedena na něj)

Bližší informace k vyúčtování Vám ráda podá vedoucí školní jídelny na tel: 603 175 227

Nevyžádané přeplatky za stravné budou automaticky převedeny na školní rok 2021/2022.                                   R . Hromádková 1.7.2021

 

01.07.2021

Prázdninový provoz

O letních prázdninách bude provoz mateřské školy přerušen od pondělí 19. 7. 2021 do pátku 13. 8. 2021.

https://www.skolaprasek.cz/_data/Files/soubory/16//44/uzavreni_ms_2020-2021.pdf

Úplata o prázdninách

V souladu s § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. a dle § 3 stanovuje ředitelka školy v měsíci červenci a srpnu výši úplaty za předškolní vzdělávání, jejíž výše se bude krátit v poměru počtu vyučovacích dnů v konkrétním měsíci ( 125 Kč/měs)

Rodičům dětí, kteří nevyužívají provoz mateřské školy o letních prázdninách, školné účtováno nebude.

Prosíme rodiče odcházejících dětí, aby nezapomněli vrátit čipy. Za nepoškozený čip Vám bude vrácena záloha.

Přejeme Všem pohodové prázdniny a rodičům moc a moc děkujeme za krásné dárečky smiley

Informace pro rodiče využívající provoz o prázdninách no

Provoz mateřské školy bude od středy 7. 7. sloučen v jedné třídě. Děti budou mít přestěhovány věci do jedné šatny,tak jak bude postupně probíhat úklid ve třídách.

Informace budou včas vyvěšeny ve vstupních dveřích. Děkujeme za pochopení smiley                             R. Hromádková

                          

 

 

 

30.06.2021

Ohlédnutí za „ Zahradní slavností“ - poděkování

Věřím, že budou všechny děti se mnou  souhlasit pokud řeknu, že se jedná o největší a nejkrásnější akci v celém školním roce. Nemohu prostě zapomenout na slavnostní chvíli, kdy nad našimi hlavami vystřelily salvy z konfet, a naši malí předškoláci byli zasypáni modrobílým námořnickým štěstím.

Za cinkotu dětského sektu a krájení překrásného dortu ve tvaru lodi nejednomu ukápla nějaká ta slzička. Ráda bych proto ze srdce poděkovala všem, kteří se na naší akci podíleli

Jmenovitě děkuji

Starostovi Obce Prasek panu Jaroslavu Myškovi

Zastupitelce Obce Prasek paní  JUDr. Marii Chladové za překrásný dort (velkolepé dílo paní Květy Maturové)

Manželům Tučkovým za knížky

Firmě https://www.ohnostroje-cbs.cz/  za konfety

Paní Soně Chlumecké za fotodokumentaci celé akce (  Fotografie jsou již na našich stránkách k dispozici k objednání, jsou moc krásné. Objednávky si posílejte přímo do fotoateliéru paní Soni Chlumecké)

Děkuji svým kolegyním za spulupráci, velké poděkování patří také našemu panu školníkovi za pomoc. Nejen, že nám pomáhal po celý den až do pozdních hodin, a to nad rámec svých povinností, ale již od samého pondělního rána pomáhal s úklidem zahrady, a že toho k uklízení bylo sadwink. Jsme  zkrátka skvělý tým yes. Byla to náročná akce, přesto po celý podvečer panovala veselá, pohodová atmosféra, kterou nepokazil ani nějaký ten mráček na obloze.

Děkuji všem, kteří nás přišli podpořit a pomohli vytvořit pro děti tak neopakovatelnou atmosféru.

Našich školáčkům přejeme úspěšné vykročení do školy yes

 

28.06.2021

„ Vyplouváme, aneb velká námořnická plavba“

pro všechy děti  již tento pátek 25.6 od 17.00 na školní zahradě.

Čeká nás slavnostní ceremoniál pasování předškoláků,  a mnohá překvapení pro malé i velké námořníky a námořnice. Přijďte s námi hezky zakončit školní rok!

Námořnické tričko, popř. něco v tomto stylu na sebe !! 

Těšíme se na Vás…Za nepřízně počasí se akce bude konat v MŠ, ale počasí nám určitě vyjde.Přijďte všichni !!!!!!

Vstupné dobrovolné smiley

22.06.2021

Výsledlky přijímacího řízení 2021-2022

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, výplatném znění, ředitelka školy Mgr. Eva Kaprálová zveřejňuje seznam přijatých a nepřijatých dětí od školního roku 2021/2022, a to pod přiděleným registračním číslem.

Registrační číslo

Výsledek řízení

300

přijat/a

301

přijat/a

302

přijat/a

303

přijat/a

304

přijat/a

305

přijat/a

306

přijat/a

307

přijat/a

308

přijat/a

309

přijat/a

310

přijat/a

311

přijat/a

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, dětem přejeme šťastný vstup do školky, mnoho zdraví, spoustu nových kamarádů a společných zážitků.

Těšíme se na setkání a spolupráci.

V Prasku    7. 6. 2021                                                                        Mgr. Eva Kaprálová                         

07.06.2021