Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu, která má veškeré vybavení, které potřebujeme a máme nové učebny zařízené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Vánoční dílna - 30. 11., Hospůdka na hřišti

Vážení rodiče, občané, přátelé školy, žáčci naši,

srdečně Vás zveme na naši tradiční vánoční dílnu, která se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2023 od 17 hodin v Hospůdce na hřišti. Přírodniny budou zajištěny a poskytnuty účastníkům zdarma. Korpusy, přízdoby, svíčky, mašle... si můžete zakoupit na místě, zajistili jsme všeho dostatečné množství. Pokud jste majiteli tavné pistole, prosíme, vezměte ji s sebou, pistolí není nikdy dost wink.
Přijďte si s námi vytvořit vánoční dekorace všeho druhu.
Moc se na Vás těšíme laugh!

25. 11. 2023, Eva Kaprálová

25.11.2023

Skřítkový workshop - video

Vážení rodiče,

podívejte se do videogalerie základní školy, kde najdete prezentaci z tvořivého odpoledne, které pro děti připravila naše paní asistentka Zdenička.
Přeji Vám krásný víkend smiley.

24. 11. 2023, Eva Kaprálová

24.11.2023

Stávka - 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

zaměstnanci naší školy se připojují ke stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství. V pondělí dne 27. 11. 2023 bude proto naše škola (základní i mateřská) zcela uzavřena.

Uvědomuji si, že Vám komplikujeme situaci a velice se Vám za to omlouvám, nicméně všichni cítíme, že nyní je nutné se spojit a přistoupit k tak razantnímu kroku, kterým stávka bezesporu je.
Důvodem stávky nejsou platy učitelů, jak často záměrně prezentují některá média. Pro nás jsou klíčové tři body:

1/ Má se snížit počet financovaných hodin (tzv. PHmax) - to pro Vás a Vaše děti znamená omezení dělení tříd na skupiny, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci málotřídek.
2/ Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga ohrozí společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň znekvalitní výuku ostatních žáků.
3/ Dalším důvodem naší účasti ve stávce je fakt, že musíme přihlížet tomu, jak naše vláda neuvěřitelně mrhá prostředky státního rozpočtu a tyto své deficity se snaží "vyrovnat" tím, že je vezme těm nejchudším pracovníkům ve školství - školníkům, uklízečkám, kuchařkám, asistentům, vychovatelům...bez nichž by se žádné školské zařízení nemohlo obejít.

Důvodů ke stávce by se ale jistě našlo mnohem více. Věřte, že si děti nebereme jako rukojmí (jak se nám snaží přisoudit některá média), ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat své vlastní předvolební sliby -  že školství pro ni bude prioritou.
Chtěla bych Vás proto požádat o pochopení a podporu našich požadavků.
Velice Vám za to děkuji.

22. 11., Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

22.11.2023

Přehled akcí v 1. pololetí

30. 11. - čtvrtek od 17.00 v Hospůdce na hřišti Vánoční výtvarná dílna, zváni jsou rodiče s dětmi a široká veřejnost. Vyrobit si zde můžete adventní věnce, svícny, ozdoby všeho druhu. Přízdoby a korpusy si lze zakoupit na místě, přírodniny budou k dispozici zdarma.

5. 12. - úterý - byla nám oficiální cestou oznámena inspekce z pekla (cca v 9.30). Ohlásil se inspekční tým v počtu tří čertů devildevildevil. Nebe se zatím neozvalo angel. Ale vzhledem k tomu, že nás Mikuláš poctil svou návštěvou nedopatřením 4. září...tak nevím...blushcool

21. 12. - čtvrtek, tradiční Vánoční koncert v kostele spojený s vánočními trhy. Žáci si na trzích prodávají vlastní výrobky, návštěvníci mohou ochutnat dobroty z naší školní kuchyně. Trhy začínají od 17.00 hodin, samotný koncert bude zahájen v 18.00 hodin. 

Jednotlivé akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

25. 11. 2023, Eva Kaprálová

20.11.2023

Změna v organizaci kroužku háčkování

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se na kroužek háčkování přihlásil velký počet dětí, nemůže se paní Věra Urbancová, která kroužek vede, dostatečně každému věnovat. Proto budou děti od tohoto týdne (47. kalendářní týden) rozděleny na dvě skupiny. V lichém týdnu budou mít kroužek žáci 3. - 5. ročníku (tento týden, úterý od 14.00 do cca 15.00) a v sudém týdnu žáci 1. a 2. ročníku (též úterý od 14.00 do cca 15.00 hod.).
Děkujeme Vám za pochopení. smiley

20. 11. 2023, Eva Kaprálová

20.11.2023

Závody RC modelů, video

Vážení rodiče,

podívejte se ve videogalerii základní školy na prezentaci ze závodů, který pro děti zorganizovaly naše paní vychovatelky ve školní družině.

Přeji Vám krásný a úspěšný den. smiley

15. 11. 2023, Eva Kaprálová

15.11.2023

Aktuality mateřské školy


Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

Mateřská škola bude v době vánočních svátků uzavřena od soboty 23. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024.

V MŠ se sejdeme opět ve středu 3. ledna 2024.                                               R. Hromádková  29.11.2023

 

29.11.2023

Slavnostní rozsvěcení stromečku

27.11.2023

Vánoční dílna - 30. 11., Hospůdka na hřišti

Vážení rodiče, občané, přátelé školy, dítka naše,

srdečně Vás zveme na naši tradiční vánoční dílnu, která se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2023 od 17 hodin v Hospůdce na hřišti. Přírodniny budou zajištěny a poskytnuty účastníkům zdarma. Korpusy, přízdoby, svíčky, mašle... si můžete zakoupit na místě, zajistili jsme všeho dostatečné množství. Pokud jste majiteli tavné pistole, prosíme, vezměte ji s sebou, pistolí není nikdy dost wink.
Přijďte si s námi vytvořit vánoční dekorace všeho druhu.
Moc se na Vás těšíme laugh!

25. 11. 2023, Eva Kaprálová

25.11.2023

Stávka - 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

zaměstnanci naší školy se připojují ke stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství. V pondělí dne 27. 11. 2023 bude proto naše škola (základní i mateřská) zcela uzavřena.

Uvědomuji si, že Vám komplikujeme situaci a velice se Vám za to omlouvám, nicméně všichni cítíme, že nyní je nutné se spojit a přistoupit k tak razantnímu kroku, kterým stávka bezesporu je.
Důvodem stávky nejsou platy učitelů, jak často záměrně prezentují některá média. Pro nás jsou klíčové tři body:

1/ Má se snížit počet financovaných hodin (tzv. PHmax) - to pro Vás a Vaše děti znamená omezení dělení tříd na skupiny, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci málotřídek.
2/ Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga ohrozí společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň znekvalitní výuku ostatních žáků.
3/ Dalším důvodem naší účasti ve stávce je fakt, že musíme přihlížet tomu, jak naše vláda neuvěřitelně mrhá prostředky státního rozpočtu a tyto své deficity se snaží "vyrovnat" tím, že je vezme těm nejchudším pracovníkům ve školství - školníkům, uklízečkám, kuchařkám, asistentům, vychovatelům...bez nichž by se žádné školské zařízení nemohlo obejít.

Důvodů ke stávce by se ale jistě našlo mnohem více. Věřte, že si děti nebereme jako rukojmí (jak se nám snaží přisoudit některá média), ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat své vlastní předvolební sliby -  že školství pro ni bude prioritou.
Chtěla bych Vás proto požádat o pochopení a podporu našich požadavků.
Velice Vám za to děkuji.

22. 11., Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

22.11.2023

Akce školy do konce roku

Ve čtvrtek 30. 11. od 15.30 zveme všechny děti s rodiči na „ Slavnostní rozsvěcení stromečku na zahradu.  Děti vystoupí s krátkým programem od 16.00 , zazpíváme si společně staročeské koledy, možná přijde i Mikuláš s nadílkou. Program pokračuje v Hospůdce na hřišti Vánoční dílnou, kterou pořádá ZŠ od 17.00 viz. níže no

 

Vánoční výtvarná dílna - zváni jsou rodiče s dětmi a široká veřejnost. Vyrobit si zde můžete adventní věnce, svícny, ozdoby všeho druhu. Přízdoby a korpusy si lze zakoupit na místě, přírodniny budou k dispozici zdarma.

V úterý 12.12. dopoledne v MŠ „ Vánoční nadílka“ (děti si vyzkouší, jak připravit sváteční tabuli, připomeneme si vánoční zvyky a tradice, možná přijde i Ježíšek )

V úterý 19. 12. v 8.30 přijede divadlo Štemberk s „ Pásmem pohádek“ částka za divadlo bude dětem odečtena z kreditu

Ve čtvrtek 21. 12. vystoupí sboreček mateřské školy na akci ZŠ „Vánoční koncert v kostele“. Všichni jste srdečně zváni od 17.00 na vánoční trhy, samotný koncert začíná v 18.00. Občerstvení zajištěno.

MŠ bude uzavřena v době vánočních prázdnin od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024. Sejdeme opět ve středu 3. ledna 2024.

07.11.2023

Hledání skřítka Podzimníčka

Vážení rodiče,

připomínáme, že se dnes od 15.00 koná akce školky  „ Hledání skřítka Podzimníčka“ (zábavný program pro rodiče s dětmi plný soutěží se uskutení na zahradě a v okolí MŠ - děti budou postupně plnit zadané úkoly na zahradě tak, jak si je budete vyzvedávat v MŠ,  samozřejmě dle Vašich časových možností . Program končí v 17. 00 . Uzeninu si přineste také, bude možnost opékat :)

Program končí v 17.00. Těšíme se na Vás :)

                                                                                                                                                                                                Kolektiv MŠ

19.10.2023