Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

V letošním roce se nám všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu a máme nové učebny vybavené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Myslím, že již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků!

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Další akce v 1. pololetí šk. roku 2019-2020

19. 11. (úterý) písemná práce z matematiky 5. ročník (písemné dělení dvojciferným dělitelem nebude ještě součástí práce), 20. 11. (středa) písemná práce z českého jazyka 5. ročník

21. 11. (čtvrtek) - konzultační odpoledne ohledně prospěchu žáků v čase od 15 do 17 hodin

28. 11. (čtvrtek) - od 17.00 - vánoční dílna v Hospůdce u hřiště, zde si můžete vytvořit vánoční ozdoby či adventní věnce, přírodniny budou zdarma k dispozici, přízdoby a korpusy si bude možné zakoupit na místě...občerstvení a vánoční nálada je samozřejmostí smiley...

5. 12. (čtvrtek) ...možná nás navštíví čert...možná i Mikuláš...anděl asi ne...možná že také nikdo...no uvidíme...

13. 12. (pátek) - tradiční vánoční koncert v kostele, od 17.00 do 18.00 vánoční trhy, od 18.00 samotný koncert, nejprve zpívají děti MŠ a žáci ZŠ, poté proběhne vystoupení našich hostů - naším hostem bude hudební skupina z Prahy "Hluboké nedorozumění"...

od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. ledna 2020 - vánoční prázdniny, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

15. 2. 2020 (sobota) - od 20.00 ples školy na téma "Ples uniformovaných složek" - nechci prozrazovat, kdo tuto "ptáčkovinu" vymyslel...ale byla to Haltufová...winkblush...

 

Veškeré akce či změny budeme včas doplňovat...ale každopádně se na Vás všechny moc těšíme!!!!!!!!!!!!!!

 

15. 11. 2019, Eva Kaprálová

 

 

15.11.2019

Sázení stromů na Peterce

Vážení rodiče, občané,

Obec Prasek a Základní a mateřská škola v Prasku děkuje všem, kteří jste přišli v sobotu dne 9. 11. 2019 v tom nejhorším počasí, jaké nás mohlo pro tuto akci potkat, vysázet nový sad na Peterku.
Velice Vám děkujeme!!!

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii základní školy...

10. 11. 2019, Eva Kaprálová

10.11.2019

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vyhlašuji ve dnech 29. 6. 2020 (pondělí) a  30. 6. 2020 (úterý) ředitelské volno. Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek
26. 6. 2020.


                                         Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

P. S.
1/ Přijde mi absurdní, aby děti neměly prázdniny od pátku a musely nesmyslně dva dny přežívat ve škole…
2/ Píši Vám tuto informaci již nyní z toho důvodu, abyste si mohli včas naplánovat dovolené. smileyblush
 

10.10.2019

Důležité - změna telefonních čísel!!!

Vážení rodiče,

prosím, uložte si nová telefonní čísla na zaměstnance školy. Pevnou linku jsem zrušila.
Ředitelka školy: 601 699 776, sekretářka školy: 776 532 499, vedoucí učitelka MŠ (zástupce ředitele): 601 393 084, vedoucí školní jídelny: 601 594 025, vedoucí školní družiny: 602 152 784, učitelé ZŠ: 601 594 525.
 

25. 9. 2019, Eva Kaprálová

25.09.2019

Průběh školního roku 2019-2020

08.09.2019

Změny ve školní jídelně - důležité!!!

Vážení rodiče,

od 2. 9. 2019 vaříme zároveň pro školu v Měníku. Díky této skutečnosti došlo v naší školní jídelně k několika změnám. Jednak jsem změnila vedoucí kuchařku školní jídelny. Paní kuchařka maximálně preferuje nutričně vyvážené stravování dětí. Tedy dbá na omezené používání mouky, cukrů, glutamátů...tedy preferuje "čistou" a zdravou kuchyni. Zastávám stejný názor...tedy - že bychom měli dětem do těla "cpát" co nejméně chemie a škodlivin. Mějte prosím trpělivost, ne vždy se toto bude dětem líbit. Ale obě jsme se shodly na tom, že chceme, aby naše děti jedly u nás zdravě a zároveň se dobře najedly. Vedle klasických jídel občas budeme zařazovat i pokrm, který je netypický, ale nutričními specialisty doporučený.
Zároveň v týdnu od 16. 9. 2019 přecházíme (neboť již vaříme pro cca 200 strávníků) na elektronické odhlašování obědů. Pokyny uvádím viz níže. Na společné třídní schůzce, která proběhne ve čtvrtek 12. 9. od 17.00, Vám ještě vše prakticky ukáži a vysvětlím. Žáci dostanou zítra (9. 9.) kódy pro přihlášení do systému.
Věřím, že  bude Vašim dětem naše nová vize školního stravování vyhovovat.

8. 9. 2019, Eva Kaprálová

08.09.2019

Aktuality mateřské školy


Akce říjen - listopad

13.11. Plavání

20.11 ( středa). Pohádka „ O Sněhurce" ( všechny děti)    

         Plavání  ( Sluníčka)

23.11. ( sobota)  se vybrané děti ze třídy Sluníček budou podílet svým krátkým vystoupením na akci „ Vítání občánků" ( sejdeme se ve 13.45 před společenskou místností  v Prasku - za obchodem)

27.11 poslední lekce plavání, předání vyúčtování plavání

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2019

DŮLEŽITÉ ZMĚNY TELEFONNÍCH ČÍSEL

Vážení rodiče,

prosím, uložte si nová telefonní čísla na zaměstnance školy. Pevná linka je zrušena


Ředitelka školy: 601 699 776

sekretářka školy: 776 532 499

vedoucí učitelka MŠ (zástupce ředitele): 601 393 084

Odhlašování stravy : vedoucí školní jídelny: 601 594 025

vedoucí školní družiny: 602 152 784

učitelé ZŠ:  601 594 525

Omlouvání dětí z  MŠ  : učitelky mateřské školy : 776 532 623
 

25. 9. 2019, Eva Kaprálová

25.09.2019

Informační schůzka rodičů

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na první letošní schůzku, a to ve čtvrtek 12. 9. od 16.00 v mateřské škole ( prosíme bez dětí..) 

Těšíme se na spolupráci s Vámi a nebojte se na nás obrátit se svými dotazy.

Vaše paní učitelky

                                                                Renata, Radka, Iva a Dáša

Ještě malá poznámka pro rodiče, dnes již velkých prvňáčků no

Čipy je možné vracet do poloviny září, poté budou brány za ztracené, a ze systému vymazány.

Navíc v mateřské škole nám zůstalo několik plyšáků, nějaké ty plavky, flétničky, hrnečky…no zastavte se, rádi Vás uvidíme.

 

09.09.2019

Plavání

Vážení rodiče,

ve středu 18. 9. odjíždíme sjednaným autobusem v 9.30 na první lekci plavání do Hořic v Podkrkonoší.

Na plavání budou děti potřebovat:

Podepsanou igelitovou tašku s plavkami a ručníkem (igelitovou tašku dáte dětem do batůžku na záda)

Pokud máte, je vhodná koupací čepice, zvláště pro holčičky yes

Plavky( podepsané)

Ručník, hřeben (podepsaný)

Po koupání mají děti často velkou žízeň, můžete jim dát pitíčko na závit, ne s brčkem, malou sladkost ( po plavání jedeme rovnou na oběd )

Až se ochladí, dávejte dětem pod kalhoty legíny nebo tepláčky místo punčocháčů (punčocháče se po vykoupání dětem špatně natahují).

Odjezd do Hořic letos plánujeme již po svačině v 9.30, výuka bude probíhat od 10.35. Děti, které nepojedou, budou mít náhradní činnost ve třídě Koťátek.

Návrat na oběd kolem 12.15 – 12. 30

Výše kurzovného je 50 Kč / lekci, doprava je hrazena z rozpočtu školy. Vyúčtování proběhne až po skončení plavání.

Zamešká-li žák více jak 2 lekce plaveckého výcviku (dlouhodobá nemoc, úraz), bude mu po předložení lékařského potvrzení při vyúčtování vrácena úhrada za zameškanou část plaveckého výcviku, avšak v poměrné výši bez ceny 2 lekcí.

Ve třídě obdržíte „ Potvrzení o zdravotní stavu žáka“, které je nutno před odjezdem na plavání vyplnit.

                                                                                                                                                       R. Hromádková  9. 9. 2019

 

 

 

09.09.2019

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ - školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

v září 2019 spouštíme přihlašování a odhlašování obědů elektronicky smiley Přihlásíte se na našich webových stránkách  www.skolaprasek.cz – jídelní lístek,

popř. www.jidelna.cz )

Tento týden ( 9.9. - 13.9 ) je zkušební, v klidu si vše prosím vyzkoušejte

Uživatelské jméno a heslo obdržíte v MŠ na lístečku (uživatel jméno začíná čísly 849…)

Následně si heslo můžete změnit a provést nastavení, které Vám bude vyhovovat.

Podmínky odhlašování a přihlašování stravného:

Odhlášení stravy lze provést vždy pouze dva dny dopředu (to platí v MŠ i pro odhlášení svačinek), Pondělní oběd musíte proto odhlásit nejpozději ve čtvrtek do 14.00 smiley

Pokud strávník náhle onemocní a odhláška na ten den nemůže být již přijata, má strávník nárok si první den zaplacený oběd vyzvednout do přinesené nádoby v době

od  11.30 do 12.00 ve školní jídelně.

V případě, že si strávník další dny nepřítomnosti ve škole stravu neodhlásí do 14 hod. předchozího dne, tak v souladu s vyhláškou č. 107/2005 o škol. stravování mu jsou veškeré další neodhlášené obědy účtovány.

Přihlášení stravy je automatické - strávník má přihlášenou stravu na celý měsíc. Pokud si stravu odhlásíte, musíte ji znovu přihlásit.

V případě, že budete potřebovat provést změnu přes webové stránky, a nebude to již možné z čas. důvodů, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny paní Z. Joštovou, která je oprávněna do systému vstoupit a změnu provést, a to na tel. čísle :  608 903 485  popř. osobně v kanceláři jídelny.

 

Stručný postup pro přihlášení do E jídelny no( pokyny najdete i na www.jidelna.cz)

  1. Na www.skolaprasek.cz ( jídelní lístek) popř. www.jidelna.cz
  2. Vložte uživatelské jméno (začíná číslem 849…..)
  3. Vložte Heslo : ( na lístečku je pěti nebo šestimístné)
  4. Změňte heslo (dosadí si každý své vlastní) smiley
  5. Vpravo dole  -   vyplníte kroužek pouze  v případě, že potřebujete stravu odhlásit 

        7. Pokračovat v objednávce

        8. Potvrď + proveď + odešli

        9. Vpravo nahoře je pro Vaši  kontrolu kolonka správce účtu ( obsahuje výši Vašeho vkladu + všechny důležité informace pro Vás)

 

                                                                                                       Bližší informace podá vedoucí školní jídelny na schůzce MŠ dne 12. 9. od 16.00 v MŠ.

                                                                                                                                                                    Těšíme se na Vás

                                                                                                                                                                                                                        7.9.2019  R. Hromádková

Vážení rodiče,

od 2. 9. 2019 vaříme zároveň pro školu v Měníku. Díky této skutečnosti došlo v naší školní jídelně k několika změnám. Jednak jsem změnila vedoucí kuchařku školní jídelny. Paní kuchařka maximálně preferuje nutričně vyvážené stravování dětí. Tedy dbá na omezené používání mouky, cukrů, glutamátů...tedy preferuje "čistou" a zdravou kuchyni. Zastávám stejný názor...tedy - že bychom měli dětem do těla "cpát" co nejméně chemie a škodlivin. Mějte prosím trpělivost, ne vždy se toto bude dětem líbit. Ale obě jsme se shodly na tom, že chceme, aby naše děti jedly u nás zdravě a zároveň se dobře najedly. Vedle klasických jídel občas budeme zařazovat i pokrm, který je netypický, ale nutričními specialisty doporučený.
Věřím, že  bude Vašim dětem naše nová vize školního stravování vyhovovat.

8. 9. 2019, Eva Kaprálová

 

 

07.09.2019

Prosba - stěhování školy

Prosba - stěhování školy

Vážení rodiče, občané, přátelé školy,

obracím se na Vás s prosbou, zda byste nám mohli opět pomoci se stěhováním zpět z Nového Bydžova a skladu v Chlumci nad Cidlinou do naší nové krásné školy v Prasku. Mohu Vám s radostí oznámit, že škola je dokončena!!!
Prosím všechny, kteří mohou, zda by v úterý 13. 8. mohli být v 15 hodin ve škole v Novém Bydžově (komu se to hodí později, budeme rádi, když přijede později smiley)...budeme stěhovat do kamionu bydžovskou školu a posléze nosit věci do školy prasecké.
Ve středu 14. 8. budeme stěhovat věci ze skladu v Chlumci nad Cidlinou. Sklad se nachází v areálu Mezinárodní kamionová doprava Tomášek. Kdo neví, kde se sklad nachází - či kdo se nemá do Chlumce jak dostat, sejdeme se společně ve 14. 30 u školy v Prasku a auty se společně do Chlumce dopravíme. Ti, kteří jsou s umístěním areálu obeznámeni, mohou přijet na 15. hodinu přímo tam. Kdo může až později, budeme rádi, když pomůže s vykládáním věcí v Prasku či dorazí později do Chlumce.
Vážení rodiče, občané,´předem Vám všem děkuji za Vaši pomoc, bez ní bychom stěhování nezvládli.

22. 7. 2019, Eva Kaprálová

22.07.2019