Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu, která má veškeré vybavení, které potřebujeme a máme nové učebny zařízené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Seznam věcí pro žáčka 1. ročníku ve školním roce 2024-2025

Vážení rodiče,

v "Souboru ke stažení" naleznete seznam věcí, které od nás Vaši prvňáčci dostanou a též seznam všeho, co jim bude třeba ještě Vámi zakoupit.
Přeji Vám krásné prázdniny a v pondělí 2. 9. v 8.00 se budu těšit na shledanou. laugh

 

7. 7. 2024, Eva Kaprálová

07.07.2024

Nová videa: Divadelní večer, cyklistický výjezd, přírodovědný kvíz

Vážení rodiče,

podívejte se ve videogalerii základní školy na tři poslední prezentace tohoto školního roku: Divadelní večer v Jiráskově divadle, Cyklistický výjezd na ukončení školního roku a Přírodovědný kvíz.
 

Přeji Vám krásný víkend. laugh

29. 6. 2024, Eva Kaprálová

29.06.2024

Přání

 

Začíná astronomické léto. Den bude nejdelší a noc nejkratší | PŘÍBRAM.cz |  www.pribram.cz

Vážení rodiče, dítka naše a Vy všichni, kteří naši školičku sledujete,

přeji Vám jménem svým i jménem všech zaměstnanců školy krásné léto. Získejte spoustu nezapomenutelných zážitků, odpočiňte si, načerpejte energii...
Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši přízeň, za spolupráci a prostě za vše, co pro naši školu děláte.
Těm, kteří naši školu v tomto školním ukončili, přeji mnoho štěstí a úspěchů v další etapě života a s ostatními se těším 2. září opět na shledanou.

Krásné prázdniny všem!!! smiley

29. 6. 2024, Eva Kaprálová

29.06.2024

Divadelní večer, program

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy,

v souboru ke stažení Vám přikládám program dnešního Divadelního večera naší školy. Připomínám, že se koná v Jiráskově divadle v Novém Bydžově od 17.00.
Moc se na Vás těšíme.

Za kolektiv školy

Eva Kaprálová

25. 6. 2024

25.06.2024

Nové video - Pexesiáda

Vážení rodiče,

ve videogalerii základní školy je Vám k dispozici video z Pexesiády, kterou pro Vaše děti zorganizovaly paní vychovatelky ve školní družince.
Přeji Vám krásný den. smiley

Eva Kaprálová, 19. 6. 2024

 

19.06.2024

Jak bude probíhat týden od 24. 6. do 28. 6. 2024

Vážení rodiče,

v "Souboru ke stažení" je Vám k dispozici průběh posledního týdne školního roku 2023/2024.

Přeji Vám hezké odpoledne smiley.

19. 6. 2024, Eva Kaprálová

19.06.2024

Aktuality mateřské školy


Seznam věcí pro žáčka 1. ročníku ve školním roce 2024-2025

Vážení rodiče,

v "Souboru ke stažení" naleznete seznam věcí, které od nás Vaši prvňáčci dostanou a též seznam všeho, co jim bude třeba ještě Vámi zakoupit.
Přeji Vám krásné prázdniny a v pondělí 2. 9. v 8.00 se budu těšit na shledanou. laugh

 

7. 7. 2024, Eva Kaprálová

07.07.2024

Ohlédnutí za šeprováním

Vážení rodiče,

věřím, že se mnou budou děti souhlasit, pokud řeknu, že se naše páteční akce zase povedla!!!! Nemohu prostě zapomenout na slavnostní chvíli, kdy nad našimi hlavami vystřelily salvy z barevných konfet, a naši malí předškoláci byli ještě zasypáni červenobílými konfetami v barvě šerp. . Za cinkotu dětského sektu nejednomu ukápla nějaká ta slzička. Ráda bych proto ze srdce poděkovala všem, kteří se na naší akci podíleli.

Jmenovitě děkuji

Obci Prasek za finanční podporu této akce a zapůjčení lavic a stolů k sezení pro naše hosty.

Jmenovitě děkuji maminkám: Lilinky Endrštové, Elišky Pospíšilové, Laurinky Holmanové, mamince Máti a Kristiánka-paní Knytlové a mamince Míši Miškeho za všechny dobrůtky, které na slavnost nanosily. Moc a moc děkujeme!!!

Děkujeme našim kuchařkám za výborné pohoštění nejen pro děti, ale i pro naše hosty

Děkuji mým kolegyním za spolupráci, jsme skvělý tým . Byla to náročná akce již od samého rána. Děti pomáhaly se zdobením zahrady, vše muselo být perfektně připraveno, včetně zkoušky šerpování. I přesto po celé odpoledne i podvečer panovala veselá, pohodová atmosféra, kterou nepokazila ani zpráva, že objednaný program skupina Emongo z Konga přijede později. Vše jsme si nakonec skvěle užili.  

Děkuji všem, kteří nás přišli podpořit a pomohli vytvořit pro děti tak neopakovatelnou atmosféru.

A našim školáčkům , těm  ze heartpřejeme úspěšné vykročení do školy  a krásné prázdniny 

                                                                                                                                                                                  R. Hromádková 17.6.2024

 

17.06.2024

Zahradní slavnost

Vážení rodiče, milé děti, přátelé naší školky,

srdečně Vás zveme již tento pátek 14. 6. od 15.00 na „Zahradní slavnost“.

Těšíme se na společné zakončení školního roku a neformální, příjemné přátelské setkání s Vámi.

K zakoupení bude jako každý rok výborná točená zmrzlina a „Pizza Maurizio“.

Těšíme se na Vás :)

                                                                                                                

 

10.06.2024

Výsledky přijímacího řízení 2024-2025

Vážení rodiče, 

tímto zveřejňujeme výsledky zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/ 25, jenž se konal 6.5 a 7. 5. 2024. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rodičům zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno zákonnému zástupci na rodičovské schůzce dne 24. 6. 2024 v 15. 00 hodin.

Výsledky přijímacího řízení :   zde

Celkem podaných žádostí:  23

Počet dětí odcházejících do základní školy: 9

Přijatých uchazečů: 10

Nepřijatých uchazečů: 13

Zveřejněním tohoto seznamu dětí se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem opřijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Oznámení bylo zveřejněno 30. 5. 2024 na webových stránkách školy.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů máte možnost nahlédnout do spisu vedeného ve věci pro přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to v kanceláři zástupkyně ředitelky školy v budově mateřské školy a to do 15 dnů od vydání rozhodnutí v pracovní dny od 8.00 do 16.00. Je však nezbytné telefonicky se objednat na čísle 601 393 084, popř. písemně na skolka@skolaprasek.cz

Pokud jste přijati u nás a chcete nastoupit do jiné, Vámi preferované mateřské školy, dejte prosím neprodleně vědět. Nabídneme volné místo v MŠ dalším zájemcům, kteří netrpělivě čekají na přijetí.                                                                          R. Hromádková

                                                                                                                                              zástupkyně ředitelky školy  30.4.2024

 

                                                                 

 

30.05.2024

Slavíme svátek maminek - „Den rodiny

Vážení rodiče,

ve středu 15. května od 15:00 hodin zveme především všechny maminky na oslavu jejich svátku,aby jim děti mohly připomenout,  jak moc je mají rády.

Doufáme, že se pobavíte, odpočinete si od všedních starostí a načerpáte pozitivní energii.

Těšíme se na Vás.

 

 

09.05.2024

Zápis do MŠ 2024-2025

Zveme rodiče i s dětmi na „Zápis do MŠ“  v Prasku na školní rok 2024/2025  ve dnech 6. a 7. 5. od 9.00 do 11.30.

Podrobnosti,včetně „ Žádosti o přijetí naleznete smiley zde 

02.05.2024