Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu a máme nové učebny vybavené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

to, co musím nyní napsat, mě vůbec netěší. Od 4. ledna 2020 dojde z nařízení MZČR k opětovnému omezení školní docházky - a to takto:

1. ročník do školy nastoupí. Na čtení, psaní a matematiku budu mít děti po celý čas já (tedy Kaprálová laugh), pak nastoupí do oběda pan učitel Kučera s paní učitelkou Kopeckou.
2. ročník do školy nastoupí také. Každý den se bude až do oběda učit s paní učitelkou Haltufovou.

3. - 5. ročník bude mít opět on-line výuku tak, jak byli žáci zvyklí. Jediný rozdíl je v tom, že žáci 4. ročníku budou docházet do školy na konzultace, které povedu já - a což zákon umožňuje.
Školní družina bude probíhat tak jako vždy - do 16.30.

Tuto situaci nezávidím ani Vám, vím, jak to pro Vás musí být složité sloučit pracovní povinnosti s domácí výukou. Tedy si všichni držme palce, ať vše (při zachování si duševního zdraví) přežijeme.

29. 12. 2020, Eva Kaprálová

 

 

 

29.12.2020

Přání

▷ 112 vánočních obrázků zdarma na jednom místěVážení rodiče, přátelé školy, milí žáčci, za všechny zaměstnance Vám přeji krásně prožité svátky vánoční, mnoho štěstí, lásky, zdraví a všeho, co Vám přinese příjemně a šťastně prožitý rok 2021.
23. 12. 2020, Eva Kaprálová

23.12.2020

Uzavření školy

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MZČR a MŠMT budou všechny základní školy ve dnech 21. a 22. 12. 2020 (pondělí, úterý) uzavřeny.

 

Mgr. Eva Kaprálová, 16. 12. 2020

16.12.2020

Nabídka výchovné služby - čerti

Vážení rodiče,

tři podivná individua - nějaký Čert, Mikuláš a snad dokonce Anděl - se na mne obrátila s prosbou, zda bych Vám oznámila, že jsou Vám v sobotu 5. 12. k dispozici při převýchově laugh Vašich dítek. Tedy pokud máte o tuto službu zájem, volejte na číslo 777 885 326 mezi 17. a 19. hodinou - či se zapište u vchodu do školy do formuláře s názvem "Čerti v Prasku". Prý Vás velice rádi navštíví! devil

2. 12. 2020, Eva Kaprálová

02.12.2020

Prasek v proměnách času

Vážení rodiče,

ve školní knihovně Vám je k dispozici nová publikace autorů Miloslava Mikulky, Jiřího Pavlíka a Radka Pokorného "Prasek v proměnách času". Musela to být neuvěřitelně "titěrná" práce vyhledat v archivech takto podrobné informace o životě lidí v Prasku v průběhu mnoha generací a v průběhu mnoha politických událostí. Publikaci si Vám opravdu doporučuji přečíst, neboť je nesmírně zajímavá a její obsah sahá i k Vašim kořenům. Iniciátorem tohoto skvělého nápadu, vydat knihu o historii Prasku, byla paní knihovnice JUDr. Marie Chladová. Nebýt jí, nikdy by tato kniha nevznikla - tedy jí za tento počin patří obrovský dík a i ona se touto svojí aktivitou zapsala navždy do historie obce. smiley

Děkujeme.

2. 12. 2020, Eva Kaprálová

 

02.12.2020

Čert a Mikuláš

Vážení rodiče,

dostala jsem dopis z pekla - a též z nebe, že tam koronavirus "neřádí"...a že trvají na tom, že hříchy dětmi provedené v roce 2020 chtějí za každou cenu v pátek 4. 12. řešit. V nebi si ještě promýšlejí, zda dostanou děti nějaký balíček...prý je budou ještě bedlivě sledovat laughwink...tedy víte, co děti 4. 12. čeká...devil...

Přeji všem krásný víkend!

 

28. 11., Eva Kaprálová

28.11.2020

Aktuality mateřské školy


Uzavření MŠ z důvodu mimořádných epidemiologických opatření

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, 

oznamujeme Vám touto cestou uzavření mateřské školy na základě pokynů KHS v Hradci Králové, se souhlasem zřizovatele, a to od 12. 1. 2021 do 18. 1. 2021 včetně.

Toto karanténní opatření se týká dětí a zaměstnanců, kteří byli přítomni v MŠ ve dnech 6. - 8. 1. 2021.

Spolupracujeme se zřizovatelem, a hygienickou stanicí, která nám poskytuje cenné informace o jednotlivých krocích a pokyny, dle kterých postupujeme. Tyto informace jsou k dispozici i Vám na našich stránkách www.skolaprasek.cz v souborech ke stažení / Informace pro zákonného zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19/

Pokud budete potřebovat  OČR, mělo by Vám být vystaveno  z důvodu karantény na základě Vašeho čestného prohlášení no

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz , popř. dětským lékařem v případě potíží dítěte.  Na stránkách CSSZ  jsou vloženy snad všechny potřebné informace 

Škola již OČR nevystavuje.

Vážení rodiče,

omlouváme se za případné komplikace, vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu veřejného zdraví všech osob, nelze postupovat bohužel jinak.

Sledujte prosím naše stránky, kde budou informace průběžně zveřejněny. Děkujeme za pochopení, s přáním pevného zdraví                                       

                                                                                                                                                                                 Mgr. Eva Kaprálová ředitelka školy   11. 1. 2021

                                                                                                                                                                                  Renata  Hromádková  zástupce ředitele 

11.01.2021

Přání

Vážení rodiče, milé děti, přátelé naší školy,

děkujeme vám za přízeň a spolupráci v tomto roce a přejeme mnoho hezkých chvil v kouzelné atmosféře Vánoc.

Do nového roku vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, lásky, klidu a pohody.

Věřím, že příští rok bude vlídnější k našim vzájemným setkáváním. 

                                                                                                   Renata Hromádková   18.12.2020                                                                                                    

 

18.12.2020

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vyhlašuji z epidemiologických důvodů ve dnech 21. 12. 2020 (pondělí) a 22. 12. 2020 (úterýv mateřské škole ředitelské volno.
Děkuji Vám za pochopení a předem se omlouvám za případné komplikace, které s tímto mým rozhodnutím budete mít spojené.
Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy, 16. 12. 2020

16.12.2020

Co nás čeká do konce roku + uzavření MŠ

Veškeré akce do odvolání zruseny🥴

S ohledem na uzavření plaveckých bazénů je dočasně zrušena výuka plavání. Pokud se situace změní, informace o případném zahájení kurzu plavání Vám budou včas vyvěšeny na našich stránkách, nástěnkách, případně zaslány emailem. 

V pondělí 30. 11. bude probíhat v mateřské škole od 8.00 depistáž (kontrola řečových schopností dětí) logopedického centra Logáček z Hradce Králové (jedná se o děti starší 4 let a děti, které ještě nebyly zkontrolovány).Vyšetření je dětem poskytováno zdarma, je však potřeba podepsat souhlas, který obdržíte u paní učitelky ve třídách. Přítomnost objednaných dětí je 30. 11. v mateřské škole velmi důležitá.

Čertovská školka (změna termínu)  přesunuta na pátek 4. 12. 2020. Respektujeme pokyn Čerta a Mikuláše, kteří toho mají letos  opravdu moc, proto nemohou dorazit ve čtvrtek, jak slíbili. Nám to ale nevadí, o to víc se na ně na oba budeme těšit. Milé děti, nezapomeňte si prosím  v pátek něco červeného, nebo černého na sebe + čertovské růžky na hlavu.

Růžky nemusíte s rodiči kupovat, klidně nějaké vyrobte třeba na čelenku, fantazii se meze nekladou, hlavně, aby slušely a dobře držely yes ( akce se koná dopoledne bez rodičů )

Bohužel tato opatření se týkají i vánoční besídky v MŠ. Děti ale o nic nepřijdou, vše jim vynahradíme, zažijeme spoustu legrace, připomeneme si vánoční staročeské zvyky, napečeme i perníčky za zpěvu staoročeských koled. Vyvrcholením vánoční pohody bude posezení u stromečku s malou nadílkou v pátek 18.12. dopoledne

Uzavření MŠ  : Pozor změna : Se souhlasem zřizovatele a vedení Základní školy a mateřské školy v Prasku,bude v době vánočních svátků provoz mateřské školy přerušen od  středy 23. prosince 2020 do pátku 1. ledna 2021 včetně. Provoz MŠ bude opět zahájen od pondělí 4. ledna 2021,

v pondělí 21.12. a 22.12. 2020 ředitelské volno. 

Sledujte prosím průběžně aktuality, jen co se situace zlepší, budeme vás o připravovaných akcích informovat smiley

Od 15.10. do 15.12. 2020 vybíráme kredit placených akcí MŠ v částce 500 Kč, výše kreditu byla odsouhlasena na schůzce rodičů dne 22.9.2020. Kredit Vám bude po zaplacení připsán na nástěnce v šatně, zde můžete aktuální výši kreditu průběžně sledovat.  Kredit předávejte prosím paní učitelce ve své třídě. 

                                                                                                                                                                                                                                                    Děkujeme 

 

 

 

16.11.2020

Uzavření MŠ z důvodu mimořádných epidemiologických opatření v MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

oznamujeme Vám touto cestou uzavření mateřské školy na základě pokynů KHS v Hradci Králové, se souhlasem zřizovatele, a to od 6. 11. 2020 do 13. 11. 2020.

MŠ bude uzavřena z důvodu potvrzení výskytu  jednoho případu COVID 19 v mateřské škole.

Velice Vám všem děkujeme za pomoc v této nelehké době. Ze všech sil jsme se snažily zajistit potřebný provoz pro rodiče dětí, kteří chodí do zaměstnání, nicméně v této chvíli musíme dbát doporučení, a naší školičku na 10 dní z důvodu karantény uzavřít. Toto karanténní  opatření se týká dětí a zaměstnanců, kteří byli přítomni v MŠ ve dnech 2. a 3. 11. 2020

Úzce spolupracujeme se zřizovatelem, a hygienickou stanicí, která nám poskytuje cenné informace o jednotlivých krocích a pokyny, dle kterých postupujeme.

V souborech ke stažení jsou vyvěšeny pokyny KHS, které jsou určeny pro Vás.  V nejbližší době budete pravděpodobně kontaktováni call-centrem. mz

OČR  by Vám mělo být vystaveno v případě uzavření z důvodu karantény na základě Vašeho čestného prohlášení  no 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz , popř. dětským lékařem v případě potíží dítěte.  Na stránkách CSSZ  jsou vloženy snad všechny potřebné informace wink

Škola již OČR nevystavuje.

Přejeme Vám všem mnoho sil a pevné zdraví

Děkujeme za pochopení

                                                                                             Mgr. Eva Kaprálová ředitelka školy

                                                                                             Renata Hromádková zástupce ředitele

 

                                                                                                                                                           5. 11. 2020

 

 

05.11.2020

Provoz MŠ od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

rády bychom Vás informovaly o tom, že i v této velmi těžké době zůstává naše MŠ nadále od pondělí 2. 11. otevřena, i když v omezeném nouzovém režimu.

Stále se apeluje na to, aby lidé omezili vzájemné kontakty, aby vycházeli z domova jen v nejdůležitějších situacích.

Mnoho z Vás pracuje z domova, abyste zbytečně nepřišli do kontaktu s lidmi, pokud nemusíte z titulu své profese. Pomozte i nám také tyto kontakty v MŠ omezit. Samozřejmě do MŠ musí děti pracujících rodičů. Pokud jste však na rodičovské dovolené či máte OČR na Vaše starší dítě, prosíme, nedávejte děťátko do MŠ. Čím méně dětí v MŠ je, tím se nám bude lépe dařit odolávat nákaze.

Prosíme Vás o zvážení naší prosby a děkujeme za pochopení.

                                                   S pozdravem a poděkováním      

Eva Kaprálová, ředitelka školy,
Renata Hromádková, zástupce ředitele

                                                               Děkujeme, že jste s námi

 

30.10.2020