Základní škola a mateřská škola Prasek

Vítejte na stránkách Základní a mateřské školy v Prasku.

      V současné době se u nás vyučují žáci 1. - 5. ročníku v pěti třídách. Ve třídě I. pracují žáci prvního  ročníku, ve třídě II. pracují žáci druhého ročníku, ve třídě III. žáci třetího ročníku, ve třídě IV. jsou vyučováni žáci čtvrtého ročníku a ve třídě V. žáci pátého ročníku.
Zakládáme si na souhře a kvalitě pedagogického sboru, který je hlavním pilířem dobře fungující školy.  Chceme vytvořit našim žákům takové prostředí, které bychom si sami jako rodiče přáli pro své děti - tedy školu s citlivým přístupem, kvalitním vzděláním, smysluplnou mimoškolní činností, tradicemi...
Naší výhodou je, že můžeme toto školské zařízení provozovat na venkově, což skýtá našim žákům bezpečí. Velký dík patří  Obci Prasek, která je ochotná nést břímě provozních nákladů (tedy být zřizovatelem) - a díky tomu nemusíme tak jít za splněním svých vzdělávacích cílů soukromou cestou, což by mohlo naši školu znepřístupnit.
    

Plány

Myslím, že se nám již všechny splnily! Máme u školy nádherné hřiště, došlo ke kompletní přestavbě a nástavbě školy, která již splňuje parametry školy 21. století. Díky této přestavbě jsme konečně získali tělocvičnu a máme nové učebny vybavené tak, že nám je mohou ostatní vzdělávací instituce závidět. Již disponujeme vším, čeho je třeba k tomu nejlepšímu rozvoji našich žáků! Počkejme si tedy, co přinese doba budoucí a jaké budou vzdělávací nároky s ní spojené.

 

 

                                                                 Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

 

Aktuality základní školy


Páteční ředitelské volno doporučené novým ministrem zdravotnictví

Vážení rodiče,

nový ministr zdravotnictví doporučil ředitelům škol vyhlásit v pátek 25. 9. 2020 ředitelké volno. Vzhledem k tomu, že je to pouze doporučení - nikoli nařízení, ředitelské volno nevyhlásím! Výuka, školní družinka a vše ostatní bude probíhat jako obvykle. Chápu též, že by i pro Vás toto volno představovalo nemalé komplikace.
Pokud by ovšem někdo z Vás chtěl z epidemiologických důvodů ponechat dítko doma, může tak učinit, absence mu v tomto případě nebude evidována.

 

sad...uvidíme, co nás ještě všechny čeká...

22. 9. 2020, Eva Kaprálová

22.09.2020

Změny v rozvrhu a třídnictví pro žáky 4. ročníku

Vážení rodiče,

od pondělí 14. 9. 2020 dochází ke změně třídnictví a rozvrhu žáků 4. ročníku. Prosím, podívejte se na jeho aktuální znění v odkazu "Rozvrhy".
Přeji Vám všem krásný víkend smiley.

 

11. 9. 2020, Eva Kaprálová

 

11.09.2020

Roušky - změna od čtvrtka 10. 9., třídní schůzky

Vážení rodiče,

dle dnešního nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR budeme od zítřka nuceni nosit (včetně žáků) roušky ve všech společných prostorách školy. Ve třídách tato povinnost neplatí.
Zároveň si Vám dovoluji připomenout zítřejší (10. 9.) třídní schůzku. S rodiči prvňáčků se sejdeme již v 16. 30 v učebně 1. ročníku.
Společnou schůzku zahájíme v 17.00 v počítačové učebně. Budeme řešit organizační záležitosti, akce, školní obědy, volit členy školské rady a zároveň nás budou zajímat Vaše připomínky či náměty.
Těšíme se zítra na Vás.

 

9. 9. 2020, Eva Kaprálová

09.09.2020

Akce plánované v 1. pololetí školního roku 2020-2021

Akce v 1. pololetí školního roku 2020/2021

* 10. 9. 2020 (čtvrtek) - od 16.30 třídní schůzka určená rodičům žáků 1. ročníku, v 17.00 třídní schůzka určená všem rodičům

* v měsíci říjnu proběhne v rámci školní družinky drakiáda, přesné datum sdělíme dětem dle aktuálního počasí. Prosíme, zda byste dětem vyrobili yes či zakoupili dráčka. Dráček není povinný.

* 27. 10. (úterý) - proběhne akce s názvem "Poslední podzimní buřt" - děti čeká spousta aktivit a překvapení, bude trvat po celé dopoledne...

* 24. 11. (úterý) od 17.00 průběžně až do večera - dle možností účastníků - proběhne tradiční vánoční výtvarná dílna. Tentokrát se již uskuteční ve škole. Budeme společně vyrábět adventní věnce či jiné vánoční dekorace. Paní kuchařky (a pan kuchař smiley) nám tvoření zpříjemní skvělým občerstvením.

* 18. 12. (pátek) - bude se konat tradiční vánoční koncert v kostele. Od 17.00 proběhnou trhy před kostelem, kde si žáci sami budou prodávat své vlastní výrobky. Zároveň bude k dispozici staročeské občerstvení připravené personálem naší kuchyně. Koncert - byť tradiční - vyzní letos dosti netradičně - předkapela + hlavní host koncertu budou překvapením - tedy se těšte, neb uslyšíte, co jste ještě nikdy neslyšeli a uvidíte, co jste ještě nikdy neviděli...blushsurprise

Průběžně budeme akce doplňovat a aktualizovat.

Na druhé pololetí chystáme též spoustu zajímavých akcí. Tu nejdůležitější ale vyzdvihnu již nyní, abyste měli čas se na ni připravit a hlavně si vyčlenit čas. Pro rodiče a širokou veřejnost budeme opět pořádat školní ples - uskuteční se v Hospůdce u hřiště 20. 2. 2021 (sobota) od 20.00 - tentokráte bude na téma "Hogo - fogo") wink...

9. 9. 2020, Eva Kaprálová

09.09.2020

Koronavirová opatření v ZŠ Prasek od září 2020

Vážení rodiče,

od 1. září budou platit v naší škole tato opatření proti nákaze Covidem 19 (respektuji manuál MŠMT - s ohledem na to, že nejsme v rizikové oblasti):

1/ Žáci ve škole povinně roušky nosit nemusí - a to ani ve společných prostorách.
2/ Pokud chcete, aby bylo Vaše dítko rouškou chráněno, bude ji samozřejmě nosit - a my budeme Vaše rozhodnutí respektovat. V tomto případě mu pořiďte takovou, která ho bude chránit "zvenku" - tedy respirátor s výdechovým ventilem (FFP3), látková v případě, že ji ostatní nemají, postrádá smysl.
3/ Paní školnice bude ve škole pravidelně dezinfikovat veškeré prostory
4/ Na všech toaletách budou k dispozici dezinfekce rukou a papírové jednorázové ubrousky (tedy tentokrát dětem do školy ručníčky nedávejte - zpravidla příliš neřeší, do jakého si ruce utřou frownwink).
5/ My učitelé budeme apelovat na děti, aby si pravidelně myly a dezinfikovaly ruce. Prosím Vás o totéž.
6/ Pokud ráno uvidíte, že se Vaše dítko necítí dobře, nechte ho, prosím, doma. Je mi jasné, že pokud byste takto řešili každou rýmu a kýchnutí, budete brzy bez zaměstnání...změřte dětem teplotu a tou se řiďte...ovšem je jasné, že ta se během dne vyvíjí...
7/ Pokud bychom zjistili, že má dítko teplotu, budeme ho izolovat do doby, než si ho vyzvednete- jsou dvě možnosti, kam nikdo nechodí - ředitelna a garáž...zvolíme tedy raději ředitelnu wink...
8/ Stejná pravidla platí i pro vyučující (bod 6 a 7)...ti ovšem nebudou izolováni v ředitelně, nýbrž v garáži cheeky...
9/ Ve třídách se budou vyučující střídat dle platného rozvrhu.
10/ Stejně tak se budou jednotlivé ročníky setkávat v jídelně (aby se důstojně najedly u jídelních stolů a v rozumném čase) a zároveň i ve školní družině a na školních akcích.
11/ Pokud bychom ovšem přešli do jiné barvy "Semaforu"  sad...pravidla budu muset dle pokynů MZČR a MŠMT změnit...včas bych Vám vše oznámila (ovšem nevím, co je včas, když se pravidla den ze dne mění...)

Přeji Vám všem krásný zbytek léta smiley.

27. 8. 2020, Eva Kaprálová

 


 

27.08.2020

Průběh školního roku 2020-2021

Vážení rodiče,

v souboru ke stažení (vpravo dole) naleznete průběh školního roku 2020/2021. Podrobné informace o jednotlivých akcích či změnách Vám budeme pravidelně přes webové stránky či písemně sdělovat.

24. 8. 2020, Eva Kaprálová

24.08.2020

Aktuality mateřské školy


Co nás čeká do konce roku

V úterý 22. 9. od 16.00 zveme rodiče na první společné setkání v tomto školním roce. Na schůzce budeme projednávat školní řád, organizační pokyny školy, akce ...ap.

Prosíme proto účast bez dětí smiley

V úterý 29. 9. dopoledne budeme mít „ Červený den v MŠ“ (tento den bude součástí celého tematického bloku s názvem „ Jablíčkový týden“). Děti si přinesou jakékoliv červené oblečení – tričko, nebo tepláčky, sukénku, zkrátka, kdo co má...

V úterý 20. 10. od 16.00  zveme rodiče s dětmi na akci s názvem „ Uspávání skřítků“ (bližší informace na nástěnce v šatně)

Ve středu  25. 11. se koná první lekce plavání (děti od 4 let) zápis na plavání bude vyvěšen v šatně

Ve středu středu 2. 12. plavání

Ve čtvrtek 3.12. Mikulášská nadílka (čas bude upřesněn)

Ve středu  9. 12. plavání.

Ve středu 16.12. plavání 

V pátek 18. 12. od 17.00 vystoupí děti ze třídy Sluníček v místním kostele v Prasku, se svým krátkým vystoupením. Všichni jste srdečně zváni.

Do konce roku bychom ještě zařadili rádi „Dřevíčkovou dílničku“, divadelní představení a canisterapii s pejsky.  Sledujte prosím aktuality, budeme Vás informovat smiley

 

 

16.09.2020

Důležité

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se situaci Vás prosíme, abyste od čtvrtka 10. 9. 2020 vstupovali do budovy mateřské školy pouze v rouškách.

Opatření neplatí pro děti. O případných změnách Vás budeme průběžně informovat.

 Děkuji za pochopení

                                                               Renata Hromádková 9.9.2020

09.09.2020

Úplata za předškolní vzdělávání 2020-2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům, bude od 1. 9. 2020 výše úplaty za předškolní vzdělávání navýšena, a to z částky 210 Kč na 250 Kč.  

Výpočet školného je stanoven dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání § 6 odstavec 2 a ten zní: „Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce“.

Jednotná částka úplaty je stanovena na období od 1. 9. 2020 do 31. 8.2021 na 250 Kč pro všechny děti přijaté k docházce do MŠ. Bezúplatně se budou vzdělávat děti, které dosáhnou pátého roku věku.                  

                                                                                                                                                                                                                Děkujeme za pochopení

 

                                                                                                                                                                                                                          Renata Hromádková 1. 9. 2020

 

 

 

01.09.2020

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, moc se již na Vás a na Vaše děti po prázdninách těšíme.  smiley

Vzhledem ale k pokračující epidemii nemoci Covid 19, budeme v novém školním roce muset  i nadále respektovat všichni společně zvýšená hygienická opatření.

Seznamte se prosím s níže uvedenými hygienickými zásadami, platnými pro školní rok 2020/2021. (zpracováno dle Manuálu MŠMT)no

Od dětí před příchodem do MŠ již nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

  • ​​V budově mateřské školy pobývejte prosím nezbytně nutnou dobu, nevstupujte prosím do tříd, pouze děti předejte u dveří do třídy
  • Do budovy mateřské školy mohou vstoupit pouze osoby (děti a zákonní zástupci), kteří nevykazují žádné příznaky infekčního onemocnění
  • Před vstupem do mateřské školy je nutné použít přípravek k dezinfekci rukou (přípravky budou opět umístěny u obou vchodů do MŠ) před předáním dítka do třídy je třeba, aby si Vaše dítko důkladně umylo ruce v umývárně (20-30 sekund), v případě, že Vaše dítko bude vykazovat známky onemocnění již při příchodu do mateřské školy, nebude do kolektivu přijato. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění v průběhu dne, bude zákonný zástupce vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte. P. učitelka bude kontaktovat zákonného zástupce dítěte pro bezodkladné vyzvednutí dítěte
  • Dále by měl zákonný zástupce ihned telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • Děti, u kterých přetrvávají příznaky infekčního onemocnění (alergie, chronické onemocnění), mohou být přijaty do kolektivu v mateřské škole pouze za předpokladu, že zákonný zástupce písemně prokáže absenci infekčního onemocnění (potvrzení vydává lékař pro děti a dorost)
  • Není povinné nosit roušky, to je na Vašem zvážení smiley
  • Rodiče dětí prosíme, aby děti měly s sebou v šatně ve skříňce k dispozici 1 roušku v igelitovém sáčku, pro případ potřeby.
  • V případě jakýchkoliv změn Vás budeme neprodleně informovat o následných krocích prostřednictvím našich stránek
  •  V prvním zářijovém týdnu Vám budeme postupně vydávat nové, Vámi objednané čipy za vratnou zálohovou platbu  1ks -100 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                R. Hromádková 27. 8. 2020

.

 

 

 

 

 

27.08.2020

Spaní ve škole s předškoláky

Vážení rodiče,

blíží se nám prázdninové spaní ve škole, které jsem Vám avizovala na zahradní slavnosti v MŠ. Spaní ve škole se uskuteční z pátku 14. 8. do soboty 15. 8. 2020. Bohužel jsme se s Vašimi zlatíčky nemohli poznat při tradičním zápisu do ZŠ - tedy bychom toto chtěli napravit alespoň nyní - a tak trochu netradičně. 
Akce započne v pátek v 17.00 v budově základní školy. Prosím, dejte s sebou dětem podložku na spaní (kdo ji nemá, je ve škole k dispozici několik žíněnek), spacák, třeba i polštářek smiley...možná i plyšáčka, taktéž nějaké hygienické potřeby. Spát budeme v budově školy.
Program pátečního odpoledne, večera a noci bude následující:

v 17. 00 se sejdeme ve škole

usteleme si (pak již nebude času nazbyt)

dítka bude čekat takový provizorní zápis do 1. ročníku, nebojte, myslím, že bude výrazně jednodušší než přijímací zkoušky na ČVUT...wink

poté bude následovat mnoho soutěžních her...mohu Vás ujistit, že v našem podání budou zcela bezpečné, vkusné a veskrze inteligentní...

opékání buřtů bude další položkou v našem scénáři - buřty dětem nedávejte - i s pečivem, hořčicí a kečupem budou zcela v naší režii...k opékání patří kvalitní hudební produkce, kterou zajistí budoucí třídní (angellaugh). Ještě musím připomenout, že naše paní Naďa Zimová upeče dítkám sladkou dobrůtku k večernímu kažení zoubků. Pití je od nás též samozřejmostí.

poté nastává hygiena  a uspinkávání při opravdu nádherné pohádce...vůbec nebude strašidelná - spíše bude velmi inspirující...

může se klidně stát, že někdo z Vás rodičů má doma opravdu odvážného "špunta", který bude ochoten absolvovat noční stezku odvahy (bude v budově školy - zatím jsme ještě hodní, jak se říká: "Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají." devil)...

Kdo bude chtít spinkat, necháme ho...stezka nebude povinná...

Program sobotního rána:

zpravidla stanovují budíčka děti...ale my budeme dělat, že jsme to my, kdo ho stanovuje...tedy bude určen na 6.30

v 7.00 následuje snídaně, kterou zajišťuje paní Naďa Zimová - bude kakavíčko, čerstvé rohlíčky a marmeládka ...možná i něco slaného (sýr, šunka)...děti toto dostanou od nás.

od 7. 30 do 8.00 vyhodnotíme páteční soutěže a stezku odvahy...máme připravené drobné ceny

v 8.00 si můžete broučky Vaše - ale již i naše odvážet domů...

P. S. Věřím, že nám je svěříte bez obav...angel...

Moc se na Vaše děti těší pracovníci školy a jejich budoucí třídní učitelka Eva Kaprálová.

V Prasku, dne 3. 8. 2020

 

03.08.2020

Uzavření MŠ

Milé děti, vážení rodiče,

zažili jsme spolu vskutku neobvyklý školní rok smiley

Přejeme vám proto, abyste si užili krásné a zasloužené poklidné prázdniny plné sluníčka, prostě prázdniny takové, jaké mají býtwink

Těšíme  se na setkáni s Vámi  v novém školním roce 2020 - 2021.

Od pondělí 27. 7. do pátku 21. 8. 2020  je MŠ uzavřena.

Rodiče, jejichž děti odcházejí po prázdninách do školy, mohou vrátit čipy poslední týden v srpnu, nebo kdykoliv jindy wink

                                                                                      Krásné léto všem

                                                                                                       R. Hromádková

 

21.07.2020