Vánoční přání

Vážení rodiče, přátelé školy, dítka naše,

za všechny zaměstnance školy Vám přeji kouzelné vánoční svátky plné porozumění, klidu a radostného očekávání. Rok 2022 bude asi pro nás všechny velkou zkouškou. Přeji Vám, ať jej prožijete ve zdraví, bez energetických a jiných pohrom, bez ztráty víry v lidský rozum a slušnost a hlavně ve svobodě.
Děkuji Vám za Vaši přízeň a těším se na spolupráci a vzájemné setkávání v roce 2022.

Eva Kaprálová

Vánoce × vánoce (velká písmena) | Czech tongue

23. 12. 2021

Zpět