Provoz ZŠ

Vážení rodiče,

jak jste jistě zaregistrovali, nastala změna - MZČR rozhodlo, že žáci celého prvního stupně nastoupí k běžné výuce (kontaktní) v pondělí 30. 11. 2020 do základních škol. Pro nás je to samozřejmě skvělá zpráva. Kromě toho, že je nám všem nařízena výuka v rouškách - pro Vás se nic zásadního měnit nebude. Obědy, družinka...vše bude fungovat tak, jak jste zvyklí - tedy družinka do 16.30. Výuka bude probíhat dle platných rozvrhů s výjimkou tělesné a hudební výchovy - tyto předměty budou veskrze nahrazeny pobytem v přírodě či jinými potřebnými aktivitami.  A vy se, děti, těšte - přivítáte se čtyřmi novými spolužáky (dva budou ve čtvrtém ročníku, jeden ve třetím - a jeden v pátem smiley...moc se na vás, noví žáčci, těšíme!!!)

Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy, 25. 11. 2020

Zpět