Potvrzení pro získání OČR, mailové kontakty

Vážení rodiče,

do schránek Vám všem, kterých se OČR týká, budou vloženy mnou podepsané a potvrzené formuláře - v Prasku je rozváží paní Zimová s paní Pecharovou a v Kobylicích pan starosta Kamil Husar. Těm, kteří nejsou z Kobylic ani z Prasku, budu dnes potvrzení odesílat poštou.
V případě, že byste formulář nějak pokazili, můžete si náhradní (též jsou mnou potvrzené a podepsané) vyzvednout na obecních úřadech v Prasku či v Kobylicích.
Prosím ještě všechny žáčky, kteří nezaslali své mailové kontakty, aby tak během dnešního dne učinili, smiley...čekají na vás úkoly...

11. 3. 2020, Eva Kaprálová

Zpět