Poděkování - oslava otevření školy

Vážení rodiče, občané, přátelé naší školy,

chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na akci  k oslavě otevření naší nové krásné školy.
Především paní Marii Chladové, která byla koordinátorkou celé akce - bez ní  bych ji sama zorganizovat nezvládla. Dále velice děkuji rodině Magdičových - paní Magdičové za úžasné koláče a mužské části rodiny za skvělou kýtu. Chci poděkovat paní Aleně Cejnarové za sponzorský dar ohledně již zmíněné kýty. Děkuji paní Nadě Zimové za to, že se postarala o vydávání guláše.
Děkuji též všem, kteří se akce zúčastnili.
V Prasku jsou skvělí lidé a jsem šťastná, že jsem našla své pracovní působiště právě zde.

8. 9. 2019, Eva Kaprálová

Zpět