Plavání - důležité informace

Vážení rodiče,

od pondělí 11. 9. 2023 začíná plavecký kurz. Budeme jezdit tradičně do plavecké školy Zéva v Hradci Králové. Plavecký kurz se bude konat v těchto dnech: 11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10.,
30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11.

Odjíždět budeme sjednaným autobusem z Prasku v 10.00 a příjezd plánujeme po 13. hodině (pro děti raději choďte až po půl druhé). Kobylické děti mohou vystoupit na zpáteční cestě v Kobylicích.
S sebou děti potřebují ručník, plavky, mýdlo a na vše igelitovou tašku, svačinu, pití.
Bude realizováno 10 lekcí plavecké výuky (hradí ji pouze rodiče žáků 1. a 5. ročníku – částka činí 1.150,-). Žákům 2., 3., 4. ročníku je výuka hrazena částečně z prostředků MŠMT a částečně z prostředků zřizovatele.
Dopravu hradí všem žákům zřizovatel.
Platbu provádějte na účet školy: 1085839319/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka + poznámku – plavání k jednodušší identifikaci platby.
Částku stačí uhradit do konce měsíce listopadu 2023.
Plavecký kurz bude ukončen v pondělí 20. 11. 2023.
Obědvat budou děti teplé jídlo po návratu do školy. Tedy po 13. hodině. Zvažte sami, zda dětem na tento den oběd odhlásíte a dáte jim větší svačinu či zda vám nevadí, že se najedí teplého jídla později.
Žákům, kteří budou vystupovat v Kobylicích, oběd na tento den odhlaste. Na pondělí se obědy odhlašují nejpozději v pátek do 12. hodiny.

7. 9. 2023, Eva Kaprálová

Zpět